Presentació

L’objectiu principal d’aquesta exposició és, com a activitat de transferència a la societat, donar a conèixer la presència i l’impacte de la literatura xinesa al nostre país. Amb aquest fi hem preparat dues subexposicions: una dedicada a les traduccions al català i castellà dels dos premis Nobel de literatura xinesos (Gao Xingjian i Mo Yan) i una altra dedicada a totes les traduccions existents del xinès al català, incloses les indirectes, és a dir, les que s’han dut a terme a partir d’una llengua intermèdia.

El material que presentem aquí és només una petita mostra dels primers resultats d’una recerca que estem duent a terme en el marc del projecte “El impacto de Asia Oriental en el contexto español: producción cultural, política(s) y sociedad” (2012-2014), finançat pel Ministeri d’Economia i Competivitat, que entre d’altres aspectes pretén analitzar la imatge que projectem de l’altre no només mitjançant la pròpia selecció de les obres que es tradueixen, sinó també com aquestes obres es presenten als lectors mitjançant tot un seguit d’elements que les embolcallen, com ara les imatges de portada, textos de presentació de l’obra o ressenyes als mitjans de comunicació, entre d’altres.

Volem agrair el seu suport als dos grups de recerca que ens acullen com a investigadores (InterAsia i TXICC) i al Departament de Traducció i Interpretació.

Campus d'excel·lència internacional U A B