Medicaments, societat i TDA-H

Document Proposta Didàctica (PDF)      Medicaments societat i TDA-H

Autora

Ana Mª Domènech Calvet.

Grup de recerca

Grup LIEC.

Etapa educativa  (Etapa / Cicle / Curs)   

Secundària (3r ESO o Batxillerat).

Àrea / matèria     

Ciències de la naturalesa / Ciències per al Món Contemporani.

Bloc de continguts i/o model científic

El cos humà /Ciència, salut i estils de vida. Model ésser viu.

Tema de recerca / Recerca associada 

Tesi doctoral (inscrita setembre 2010-data prevista lectura setembre 2014): L’ús de les controvèrsies sòcio-científiques per promoure la competencia científica a l’educació secundària: el cas de la medicalització i el TDA-H.

Publicacions associades 

Domènech, A.M.; Márquez, C.; Roca, M.; Marbà, A. (en premsa). La medicalización de la sociedad, un contexto para promover el desarrollo y uso de conocimientos científicos sobre el cuerpo humano. Revista Enseñanza de las Ciencias.

Domènech, AM. i Márquez, C. (2013). Construint la visió sistèmica del cos humà a partir de la lectura crítica d’una controvèrsia socio-científica. Revista Ciències, 24, pp.26-32.

Doménech, A.M.; Márquez, C.; Roca, M. (2013) La medicalización como contexto sociocientífico para promover el desarrollo y uso de conocimientos científicos. Comunicació. IX Congreso internacional sobre investigación en didáctica de las ciencias. p. 1079-1084. Girona, Espanya.

Doménech, A.M.; Márquez, C. (2013) Promoting scientific knowledge and practices in a SSI context-based teaching unit. Póster convidat. ESERA Conference 2013. Nicosia, Xipre.

Doménech, A.M.; Márquez, C. (2013) Promoting students’ critical thinking and argumentation through the analysis of the reliability of scientific studies related to a SSI: The case of ADHD. Comunicació. ESERA Conference 2013. Nicosia, Xipre.

Domènech, A.M.; Márquez, C.; Roca, M. (2012) Health as a crossroad of Socio-scientific Issues and Critical reading. Comunicació oral en 9th Conference of european researchers in didactics of biology, Berlin, Alemanya.

Domènech, A.M.; Márquez, C.; Roca, M. (2012) El uso de las controversias sociocientíficas y la lectura crítica par promover la transferencia de conocimientos científicos. Domínguez Castiñeiras, J.M. (Ed.)  Comunicació oral, XXV Encuentro de didáctica de las ciencias experimentales, p. 101-108. Santiago de Compostela, Espanya. [ISBN: 978-84-695-4673-4]

Campus d'excel·lència internacional U A B