Departament de Didàctica de la Matemàtica i les Ciències Experimentals. UAB

Què podeu trobar en aquestes pàgines?

- Propostes Didàctiques vinculades a recerca, ja siguin tesis, projectes de recerca, col·laboracions de recerca o treballs de fi de màster.

  Propostes en totes les etapes educatives (infantil, primària, ESO, batxillerat).

- Enllaços a les publicacions associades a les recerques.

Nota: En el cas de treballs de fi de Màster de Formació del Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d’Idiomes, i treballs de fi de grau, cal que hi hagi alguna publicació associada.

Campus d'excel·lència internacional U A B