Durant el mes de juny el projecte de recerca Ciutadania local i transnacional a Catalunya: la participació i incorporació política dels migrants a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona ha obtingut dos resultats importants.

D'una banda, el dia 3 de juny del 2010, al Centri Cívic Pati Llimona de Barcelona, es dugué a terme un seminari vinculat al projecte. Es convidà a representants d’associacions de migrants, tècnics i polítics de les ciutats estudiades, així com de l'àmbit de la Generalitat i ONG que van ser entrevistats. Finalment, van participar 14 persones. Es pot accedir a la relatoria amb el resum de les principlas contribucions del seminari a l'enllaç de sota.

De l'altra banda, el dia 18 de juny del 2010 es va fer arribar la memòria justificativa del projecte a la Generalitat de Catalunya. En aquest pàgina es pot accedir a un resum amb els apartats més significatius de la mateixa.

A partir d'ara, es preveu la disseminació acadèmica dels resultats tant des de l'elaboració d'articles a l'organització d'un taller internacional al voltant dels temes tractats.

Campus d'excel·lència internacional U A B