Llista de programes

Tradumàtix està basat en el sistema operatiu LinuxMint, al qual s'han afegit els següents programes:

Programa Categoria
Aegisub Subtitulació
Apertium Traducció automàtica
Chromium Navegador web
Filezilla FTP
Gimp Edició d'imatges
Heartsome TMX Editor Components de suport a la traducció
Heartsome Translation Studio Gestió i edició de traduccions
LibreOffice Paquet ofimàtic
Mozilla Firefox Navegador web
Okapi Framework Components de suport a la traducció
Okular Lector PDF
OmegaT Gestió i edició de traduccions
Open Language Tools Components de suport a la traducció
Scribus Maquetació
SimpleScreenRecorder Enregistrament d'escriptori
Virtaal Localització
VLC Media Player Reproductor multimèdia
Wine Capa de compatibilitat
Zotero Gestió de referències bibliogràfiques

 

Campus d'excel·lència internacional U A B