Destinataris

El Màster i la Diplomatura de Postgrau en Tècniques d'Investigació Social Aplicada s'adrecen a persones amb formació universitària que desitgin especialitzar-se en les tècniques d'investigació social com a camp de desenvolupament professional i/o necessitin aquests coneixements i instruments per a treballar amb la informació del seu àmbit professional.

En aquest sentit, els destinataris d'aquesta oferta formativa són:
 

  •  Graduats/des que desitgin ampliar o completar la seva formació en l'àmbit de la investigació social aplicada amb una orientació professional i aplicada.
     
  •  Professionals i tècnics d'empreses o institucions que desitgin ampliar o renovar la seva formació en la investigació social per a aplicar-la al seu àmbit.

Per poder accedir a una de les places del Màster és imprescindible tenir el títol de llicenciat/ada, enginyer/a superior o arquitecte, o una titulació equivalent de segon cicle.

En el cas d'alumnes estrangers extracomunitaris, per poder optar a una de les places del Màster és necessari que tinguin legalitzat o homologat el seu títol acadèmic i que sigui reconegut com a títol de segon cicle. Per a més informació sobre aquesta qüestió cliqueu aquí. D’altres informacions d’interès les podeu descarregar del web dels estudis de Postgrau Propis y consultar en particular la informació de requisits d'admissió.

Campus d'excel·lència internacional U A B