Professorat

Diane Stephenson

Llicenciada en Dret Anglès, Màster en Dret Públic Internacional. Inicialment, va obtenir una visió del funcionament del sistema jurídic anglès treballant a la Cambra dels Lords (Judicial Appointments Division). En traslladar-se a Espanya va començar amb la docència i aviat es va especialitzar en l'ensenyament del dret i del llenguatge tècnic jurídic anglès. També ha estat traductora freelance més de quinze anys, especialitzada en dret. 

Assignatura:

 • Introducció a l'ordenament jurídic anglosaxó. Veure aquí un vídeo de presentació sobre els continguts de l'assignatura.

Carlos Pascual Alfaro

Magistrat del Jutjat de Violència sobre la Dona núm. 1 de Barcelona. Va ingressar a la carrera judicial a l’any 2000 i ha sigut jutge en Cangas de Morrazo, Mollet del Vallès i Manresa i des de 2007 al referit Jutjat de Violència sobre la Dona. Llicenciat en Dret per la Universidad Autónoma de Madrid i en Ciències Polítiques i de l’Administració per la UOC.

Assignatures:

 • Introducció a l’ordenament jurídic espanyol
 • Introducció al dret penal processal

Carmen Bestué Salinas

Professora agregada del Departament de Traducció i d’Interpretació, UAB. Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona i Doctora en Teoria de la Traducció per la UAB. Estudis a l’estranger: Diploma de tercer cicle en Dret mercantil, així com en Dret comparat per la Universitat Panteon-Assas (Paris II); Certificat en Dret internacional i Propietat intel·lectual de la Universitat de Califòrnia a Berkeley (EUA). Advocada i traductora jurídica autònoma d’anglès i francès. 

Assignatura:

 • Dret comparat aplicat a la traducció, anglès-castellà

Alberto Hijazo-Gascón

Professor de comunicació intercultural, traducció i espanyol a la Universitat d'East Anglia. Llicenciat en Filologia Hispànica, Màster en Lingüística Aplicada a l'ensenyament d'espanyol com a llengua estrangera i Doctor en Lingüística Hispànica. Ha fet estades de recerca a centres dels Països Baixos, California, Dinamarca i Suècia. És membre del grup de recerca TACIT (Translation and Communication in Training) i ha publicat articles en relació a la Lingüística Forense i la interpretació policial.

María Gómez-Bedoya

Llicenciada en Llengües Aplicades a la Comunicació i Marketing, Màster en ensenyament d'espanyol com a Llengua Estrangera i en Lingüística Hispànica. Ha treballat a nombrosos països com a professora, formadora de professors i gestora de projectes, tant a organitzacions governamentals com privades. A l'actualitat és professora d'espanyol i didàctica de segones llengües i directora del Programa Universitari de Llengües a la Universitat d'East Anglia, on a més està cursant un doctorat en Lingüística aplicada a la interpretació policial.

Assignatura:

  • Introducció a la interpretació als serveis públics (policial, anglès-castellà)

  Judith Raigal Aran 

  Graduada en Traducció i interpretació i màster en Estudis de Traducció per la Universitat Pompeu Fabra. Actualment es professora associada a la Universitat Rovira i Virgili i a la Universitat Pompeu Fabra, on imparteix assignatures de traducció jurídica. Compagina la seva activitat docent amb la traducció professional com a traductora independent per a diverses empreses del sector privat. Tradueix de l’alemany, l’anglès i el francès al català i al castellà. 

  Assignatura:

  • Traducció directa: dret mercantil [contractes], anglès-castellà

  Juan Faz González 

  Llicenciat en Traducció i Interpretació per la UAB y en Traducció per la Universitat de Ginebra. Màster “Languages and Business” per la Universitat de Ulster, Irlanda del Nord. Diplomat en Traducció Assistida per Ordinador i Terminologia per la Universitat de Ginebra. Des de 1999, succesivament, traductor, revisor i cap de Secció de Traducció a l'Espanyol a organismes i organitzacions internacionals a Ginebra i Viena. 

  Assignatura:

  • Traducció directa als organismes internacionals, anglès-castellà

  Helen Gilboy

  Jurista. Postgrau en Detecció de Plagi per la Universitat Pompeu Fabra. Des de 1986, traductora independent pel sector privat i per institucions de la Unió Europea i organismes de Nacions Unides, com ara la OMPI y la OMC. Ha estat professora asociada del Departament de Traducció i Interpretació de la Universitat Autònoma de Barcelona i també ha impartit cursos de redacció científica a la Facultat de Bilogia de la Universitat de Barcelona, la Universitat Politècnica de València i la Annamalai University de Tamil Nadu (Índia), a més de impartir cursos d'escriptura creativa a l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barcelonès.

  Assignatura:

  • Traducció directa: patents, anglès-castellà

  Mariana Orozco Jutorán

  Llicenciada i Doctora en Traducció i Interpretació, professora titular del Departament de Traducció, Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental de la Universitat Autònoma de Barcelona des de 1996, Coordinadora del Màster en Traducció Jurídica i Interpretació Judicial. És autora de la monografia Metodología de la traducción directa del inglés al español (ed. Comares, 2012) i de més de 30 articles a revistes especialitzades i capítols de llibres. Té tres sexenis de recerca reconegots per la Comisió  Nacional Evaluadora de la ActivitatInvestigadora (CNEAI). Els seus interessos de recerca es centren en la metodologia de la traducció i en la traducció especialitzada. Com a traductora professional té 15 obres publicades i ha treballat com a traductora autònoma per clients d'àmbits molt diversos com ara la traducció comercial, financera, publicitària, editorial i jurídica des de 1992.

  Assignatura:

  • Introducció a la traducció jurídica, anglès-castellà

  Juan Miguel Ortega Herráez

  Doctor en Traducció i Interpretació por la Universidad de Granada, on va defendre la tesi titulada Análisis de la práctica de la interpretación judicial en España: el intérprete frente a su papel profesional. És traductor-intèrpret en excedència del Tribunal Superior de Justícia de Madrid i del Ministeri de l’Interior. Ha impartit classes de traducció general, traducció jurídica i jurada, interpretació de conferencies i interpretació judicial en diferents universitats, tant en programes de grau com de postgrau, i en l’actualitat és Professor Ajudant Doctor del Dept. de Traducció i Interpretació de la Universitat d’Alacant. És membre del grup d’investigació HUM-737 de la Junta d’Andalusia (GRETI - La interpretación ante los retos de la mundialización: formación y profesionalización), amb seu a la Universidad de Granada. Ha participat activament en diferents projectes finançats per la UE sobre garanties processals a procediments penals multilingües, entre els que destaquen EULITA (European Legal Interpreters and Translators Association) o TRAFUT (Training for the Future), Qualitas (Ensuring LIT Quality through Testing and Certification), SOS-VICS (Speak out for Support) i AVIDICUS 3 (Assessment of Video-Mediated Interpreting in the Criminal Justice System – Assessing the Implementation). Té nombroses publicacions al camp de la traducció jurídica, la interpretació judicial i el paper de l’intèrpret, entre les que es pot destacar la monografia Interpretar para la Justicia (Comares, 2010).) És membre fundador i president de la Asociación Profesional de Traductores e Intérpretes Judiciales y Jurados (APTIJ).

  Assignatura:

  • Pràctica de la interpretació a l’aula, anglès-castellà

  Judith Sánchez Gordaliza

  Llicenciada en Traducció i Interpretació (UVic), és professora del Departament de Filologies Catalana i Espanyola de la Facultat de Ciències Humanes, Traducció i Interpretació de la Universitat de Vic des del curs 2003-2004, on imparteix assignatures d'especialització en traducció jurídica i literària. Intèrpret jurada anglès-espanyol, complementa la docència universitària amb la traducció. Gràcies a la Beca Intercampus (2001) de l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional en el Programa de Cooperació Interuniversitària (MAE), va impartir classes de traducció jurídica a la Facultat de Lletres de la Universitat Nacional de Còrdova (Argentina) per desenvolupar una confrontació de l'espanyol peninsular i argentí. Elaboració d'un corpus lèxic contrastiu. Autora del treball de recerca de doctorat Recepció i difusió internacionals de l'obra de Mercè Rodoreda: obra original, crítica i traducció, es troba en procés d'elaboració de la tesi doctoral.

  Assignatura:

  • Traducció directa: dret de família i succesions, anglès-castellà

  Maribel del Pozo Triviño

  Doctora en Traducció i Interpretació i traductora i intèrpret jurada anglès-espanyol. Ha desenvolupat una intensa carrera professional com traductora i intèrpret i actualment és professora i vicedegana de relaciones internacionals de la Universidad de Vigo. Té nombroses publicacions relacionades amb la traducció jurídica i la traducció i interpretació als serveis públics i participa en varis projectes d’investigació relacionats amb aquests àmbits. Ha sigut coordinadora del projecte europeu Speak Out for Support (SOS-VICS), centrat en la formació d’intèrprets per a treballar amb víctimes de violència de gènere. Forma part del grup d’investigació GENTT, és membre d’AIETI, ATIJC, APTIJ, AGPTI i de la Red Comunica.

  Assignatura:

  • Pràctica de la interpretació judicial a l’aula, anglès-castellà

   


   Coral Ivy Hunt-Gómez

   Licenciada y Doctora en Traducción e Interpretación por la Universidad de Granada. Ha compaginado de docencia universitaria con el ejercicio de la profesión como traductora-intérprete. Ha impartido clases de interpretación de conferencias e ISP en cursos de Grado y Máster y cuenta con numerosas publicaciones relacionadas con la didáctica de la traducción jurídica de las que destacan las recientes Justicia a través de las lenguas en una sociedad globalizada: retos de la formación en interpretación en los tribunales (Octaedro, 2019) y Didáctica de la Interpretación en los Tribunales de Justicia: una propuesta tecnológica (Comares, 2019).

   Asignatura:

   • Práctica de la interpretación judicial en el aula anglès-castellà

   Mireia Vargas-Urpi

   Llicenciada en Traducció i Interpretació i doctora en Traducció i Estudis Interculturals per la UAB. Actualment és professora visitant del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge de la Universitat Pompeu Fabra, on imparteix assignatures de mediació intercultural i de traducció general de l’anglès al espanyol i al català. La seva activitat investigadora es centra en la interpretació als serveis públics i a la mediació intercultural amb el col·lectiu xinès, i s’interessa també per aspectes relacionats amb la comunicació intercultural i amb el llenguatge no verbal. Ha publicat articles a revistes especialitzades i capítols de llibre, i ha participat a congressos d’àmbit nacional e internacional. És membre de MIRAS, grup d’investigació consolidat i de TXICC, grup reconegut per la UAB. Des de 2010, ha participat a set projectes d’investigació finançats, sis a l’àmbit nacional i un a l’àmbit europeu (SOS-VICS, liderat per la Universidad de Vigo).

   Assignatura:

   • Introducció a la interpretació als serveis públics

   Almudena Carneros Ruiz

   Llicenciada en traducció i interpretació a la Universidad de Málaga i Postgrau en Traducció Jurídica a la UAB. Llicencia en dret a la UAB i LLM a New York University en International Business Regulation, Litigation and Arbitration. Advocada especialitzada en contratació i litigació internacional, ha desenvolupat la seva carrera al despatx Cuatrecasas. Actualment treballa com a advocada d'empresa a la tecnològica NTT. Ha estat professora de dret de la propietat i drets reals al Grau de Dret de la UPF i és professora visitant al Màster de Dret de l'Empresa i la Contractació a la Universitat Rovira i Virgili.

   Assignatura:

   • Traducció directa: dret de propietat i contractes, anglès-castellà

    

    Campus d'excel·lència internacional U A B