Pràctiques extracurriculars

 

Pràctiques no curriculars gestionades pel Servei d'Ocupabilitat de la UAB.

A banda dels convenis existents o que es poden signar ad hoc a través del Servei d'Ocupabilitat, es facilitarà als alumnes una guia amb organismes internacionals que ofereixen estades i pràctiques de traducció juntament amb les característiques i condicions de les mateixes.

Campus d'excel·lència internacional U A B