Postgrau en Traducció jurídica

Pla d'estudis:

El programa consta de 8 assignatures que són obligatòries. Segons els perfils de formació dels alumnes, se'ls reconeixeran algunes assignatures, de manera que els llicenciats o graduats en Traducció hauran de cursar una assignatura menys (Introducció a la traducció jurídica) i els llicenciats o graduats en Dret també hauran de cursar-ne una menys (Introducció a l'ordenament jurídic espanyol). Cada alumne ha de triar només una combinació lingüística (de l'anglès, francès o alemany al castellà/català). 

A continuació es detallen les assignatures que hauran de cursar els estudiants segons el perfil del quan provenen:

Perfil 1 (llicenciats o graduats Traducció) 

Els llicenciats o graduats en Traducció han de fer les següents assignatures: Introducció a l'ordenament jurídic espanyol, Introducció a l'ordenament jurídic en llengua B, Dret comparat aplicat a la traducció, Traducció directa: comunitari i internacional, Traducció directa: família i successions, Traducció directa: propietat i contractes, Traducció directa: mercantil, Traducció directa: patents. Aquests alumnes convalidaran amb la seva llicenciatura o grau l'assignatura d'Introducció a la traducció jurídica.

Perfil 2 (llicenciats o graduats en Filologia i altres titulacions)

Els alumnes de filologia i altres titulacions han de fer les següents assignatures: Introducció a la traducció jurídica, Introducció a l'ordenament jurídic espanyol, Introducció a l'ordenament jurídic en llengua B, Dret comparat aplicat a la traducció, Traducció directa: comunitari i internacional, Traducció directa: família i successions, Traducció directa: propietat i contractes, Traducció directa: mercantil i Traducció directa: patents.

Perfil 3 (llicenciats en Dret)

Els llicenciats en Dret han de fer les següents assignatures:  Introducció a la traducció jurídica, Introducció a l'ordenament jurídic en llengua B, Dret comparat aplicat a la traducció, Traducció directa: comunitari i internacional, Traducció directa: família i successions, Traducció directa: mercantil, Traducció directa: propietat i contractes, Traducció directa: patents. Aquests alumnes convalidaran amb la seva llicenciatura l'assignatura d'Introducció a l'ordenament jurídic espanyol.

Campus d'excel·lència internacional U A B