Màster en Traducció jurídica i Interpretació judicial

L'objectiu del Màster en Traducció jurídica i Interpretació judicial és oferir als estudiants la possibilitat de compaginar dues vessants que estan estretament relacionades en els àmbits jurídic i judicial: la traducció escrita i la interpretació oral per tal d'assolir una formació sòlida que els permeti ampliar els seus coneixements i destreses i, d'aquesta manera, afrontar les demandes d'un mercat cada cop més exigent. El Màster en Traducció jurídica i interpretació judicial no tan sols uneix la docència de dos cursos molt afins, sinó que, a més a més, la completa amb l'elaboració del treball final de màster en què els estudiants tindran l'oportunitat d'observar en primera persona com es duu a terme la pràctica professional de la traducció jurídica i de la interpretació judicial a partir d'un treball de camp en aquests àmbits.

Per tal de completar el màster, els alumnes han de completar 60 crèdits, corresponents als programes següents:

- Postgrau de Traducció jurídica (36 crèdits ECTS)

- Curs de Formació en Interpretació judicial (18 crèdits ECTS)

- Treball Fi de Màster (6 crèdits ECTS)

Els alumnes que ja hagin completat els crèdits corresponents al Postgrau de Traducció jurídica en edicions anteriors, poden matricular-se només al Curs de Formació en Interpretació judicial i al Treball Fi de Màster i accedir, d'aquesta manera, a l'obtenció del títol de Màster de Traducció jurídica i Interpretació judicial (per a més informació, vegeu les opcions de matrícula). 

Campus d'excel·lència internacional U A B