Curs de Formació en Interpretació judicial

El programa consta de 5 assignatures que són obligatòries i que cobreixen un total de 18 crèdits ECTS necessaris per a obtenir el títol Curs de formació continuada. Aquestes assignatures es divideixen en dos mòduls: a) Introducció i fonaments de la interpretació judicial (mòdul teòric), amb tres assignatures; i b) Tècniques i pràctica de la interpretació judicial (mòdul pràctic), amb dues assignatures. L'assignatura de Introducció a l'ordenament jurídic espanyol és compartida amb el Postgrau de Traducció Jurídica. Per tant, pels alumnes que cursin el Màster en Traducció jurídica i Interpretació judicial és un única assignatura i quedarà convalidada per aquells alumnes que ja hagin cursat prèviament el Postgrau de Traducció jurídica. 

A continuació es detallen les assignatures del curs:

Introducció i fonaments de la interpretació judicial (mòdul teòric)

- Introducció a la interpretació als serveis públics en l'àmbit judicial 

- Introducció a l'ordenament jurídic espanyol (assignatura compartida amb el Postgrau de Traducció jurídica)

- Introducció al dret penal processal

 

Tècniques i pràctica de la interpretació judicial (mòdul pràctic)

- Tècniques per a la interpretació judicial

- Pràctica de la interpretació judicial a l'aula

Campus d'excel·lència internacional U A B