Activitats

2019-actividad-juridica-.jpg

 


 

Traducció i Interpretació en els processos penals: el dret d'informació i la qualitat de la interpretació com a factors de garantia del procés penal.
VII Jornada de Traducció i Interpretació als Serveis Públics a Catalunya

El Màster de Traducció jurídica i Interpretació judicial i el grup MIRAS va organitzar la VII Jornada de Traducció i Interpretació als Serveis Públics a Catalunya. Traducció i Interpretació en els processos penals: el dret d'informació i la qualitat de la interpretació com a factors de garantia del procés penal, el divendres 7 de juliol de 2017, de 9 a 14 h. a la Sala d’actes del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada del Departament de Justícia, Carrer Ausiàs March, 40, Barcelona.

Van intervindre l'Il·lm. Sr. Javier Hernández García, President de l’Audiència Provincial de Tarragona, la Dra. Sandra Hale, de l'Universitat de New South Wales, Australia i els investigadors del projecte TIPp (Traducció i Interpretació en els processos penals), que presentaran els resultats del projecte de recerca.

Veure el vídeo de la Jornada aquí.

Va comptar amb el patrocini del Laboratorio SQ-Lingüistas Forenses 

 

 


 

COMIAT DEL MÀSTER DE TRADUCCIÓ JURÍDICA I INTERPRETACIÓ JUDICIAL, POSTGRAU DE TRADUCCIÓ JURÍDICA I CURS DE FORMACIÓ CONTÍNUA EN INTERPRETACIÓ JUDICIAL

El passat 16 de juny de 2016 es va celebrar el comiat del Màster de Traducció jurídica i Interpretació judicial, Postgrau de Traducció jurídica i Curs de formació contínua en Interpretació judicial, amb la presència d'alguns professors i la coordinadora d'aquests cursos, la Dra. Carmen Bestué.

 


«TÍTOL DE TRADUCTOR-INTÈRPRET JURAT: EXÀMENS AL CASTELLÀ»

El Màster de Traducció jurídica i Interpretació judicial i el Postgrau de Traducció jurídica organitzen la conferència «Títol de traductor-intèrpret jurat: exàmens al castellà», que impartirà Ramón Garrido Nombela, traductor del Cos de Traductors i Intèrprets, el dimarts dia 14 de juny de 2016, a les 17.00h a l'aula 101.

Ramón Garrido Nombela és traductor del Cos de Traductors i Intèrprets, oficina a càrrec del Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació, i director del Departament de Traducció i Interpretació de la Universidad Pontificia de Comillas des de 2006. També ha treballat com a traductor i revisor per a la Comissió Europea i com a freelance per a diversos organismes internacionals.


«INTERPRETACIÓN DE CALIDAD COMO GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS EXTRANJERAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO»

El Màster de Traducció jurídica i Interpretació judicial i el Vicedeganat de Professionalització de la FTI, organitzen conjuntament la conferència: «Interpretación de calidad como garantía de los derechos de las víctimas extranjeras de violencia de género», que impartirà la professora Maribel del Pozo, de la Universitat de Vigo, el dimecres dia 17 de febrer, a les 13.30h, a l’aula 004.

En els darrers anys, la professora Maribel del Pozo Triviño ha liderat el projecte europeu Speak Out for Support (SOS-VICS), centrat en la formació d’intèrprets especialitzats en violència de gènere. A la conferència parlarà dels resultats d’aquest projecte i dels materials creats de suport a la feina de l’intèrpret. El Grup de Recerca MIRAS d’aquest Departament ha estat soci col·laborador d’aquest projecte.


CORPUS DESIGN AND TRANSCRIPTION CONVENTIONS

Seminari impartit pel Dr. Bernd Meyer que tindrà lloc el 25 de setembre de 2015 a la Facultat de Traducció i Interpretació de la UAB amb els següents continguts:

- Discourse vs. Text

- Problems of transcribing spoken language in general

- Types of data to be collected

- Research questions and feasibility

- Possible filtering of data, problems of working with larger corpora in discourse analysis

- Using the EXMARaLDA software as transcription and annotation tool

Bernd Meyer és professor de Comunicació Intercultural i Estudis Culturals a la Universitat de Magúncia (Johannes Gutenberg-Universität Mainz) a Alemanya, i és un expert de reconegut prestigi en l’àmbit del multilingüisme, la comunicació intercultural, la pragmàtica i l’anàlisi del discurs, com demostren les múltiples publicacions i projectes en què ha participat arreu del món.


INTRODUCING CORPORA IN INTERPRETING STUDIES

Seminari impartit per Claudio Bendazzoli que tindrà lloc els dies 13 i 14 de juliol a la Facultat de Traducció i Interpretació de la UAB amb els següents continguts:

Introducing Corpora in Interpreting Studies:

-The EPIC and DIRSI-C projects

-Transcription and annotation 

Máster en traducción jurídica e interpretación judicial - Claudio Bendazzoli

Claudio Bendazzoli és professor i investigador de Llengua i Traducció (anglès) del Departament de Ciències Econòmiques i Socials de la Universitat de Torí (Itàlia). Es va llicenciar en Interpretació de Conferències (italià, anglès i castellà) a la Scuola Superiore di Lingue Moderne per Interpreti e Traduttori (Universitat de Bolonya, campus de Forlì), i va obtenir el títol de Doctor en Llengües, Cultures i Comunicació Intercultural amb una tesi sobre la creació de corpus electrònics per a la investigació de la interpretació simultània (Departament d'Interpretació i Traducció, Universitat de Bolonya, campus de Forlì).

Entre 2004 i 2011,  en aquest mateix Departament va participar com a investigador en la creació i el desenvolupament dels següents projectes: Directionality in Simultaneous Interpreting Corpus (DIRSI-C) i European Parliament Interpreting Corpus (EPIC). Les seves principals àrees d'investigació són els estudis d'interpretació basats en corpus, el teatre aplicat a la formació d'intèrprets, la etnografia de la comunicació, l'ús de l'anglès com a llengua franca i l'anglès dels negocis. Exerceix professionalment com a traductor i intèrpret.

 
 
 
 

VI JORNADA SOBRE INTERPRETACIÓ ALS SERVEIS PÚBLICS


TALLER D'INTERPRETACIÓ TELEFÒNICA

22 de maig de 2015 de 16:30h a 20:30h (aula per confirmar)

Des dels nostres inicis com a entitat mediadora entre intèrprets i institucions dels Serveis Públics espanyols, hem dedicat molt d’esforç a la qualitat de la feina dels nostres intèrprets col·laboradors degut, en  gran part, a la nostra pròpia formació com a traductors i intèrprets. Per això, vam començar molt aviat a esbossar un programa intern de formació per suplir les mancances en la modalitat telefònica d’interpretació per a aquells intèrprets que volguessin treballar amb nosaltres i la informació dels quals s’havia vist limitada a la interpretació presencial. Aviat ens vam adonar que teníem la capacitat i la experiència per omplir aquestes mancances més enllà de la nostra empresa i ens vam proposar adaptar el nostre programa de formació a un format compatible amb els programes formatius de postgrau de traducció i interpretació d’aquelles universitats els alumnes de les quals són avui dia pilars essencials en l’organització de la nostra empresa.

Així, al 2009 vam iniciar les nostres relacions amb aquestes institucions acadèmiques, adaptant el nostre Curs d’Interpretació Telefònica de 120 hores a un Seminari d’Interpretació Telefònica en què abordem de forma general  cinc dels nou mòduls formatius del Curs.

Mòdul 1. Com funciona la Interpretació Telefònica?: Funcionament del servei, opcions d’ús, terminals telefònics, exemples d’ús.

Mòdul 2. Presessió: Gestió de l’inici, com es realitza una presessió, comportament dels professionals dels serveis públics, condicions tècniques per acceptar una trucada.

Mòdul 3. Sessió: Utilització de la primera persona, la importància de la veu, com gestionar els torns de paraula, gestió de la informació.

Mòdul 4. Postsessió: Assegurar el final, tancament i seguiment.

Mòdul 5. Gestió d’incidències: Incidències tècniques, humanes i lingüístiques.

En aquest seminari, a més a més, duem a terme una anàlisi conjunta de gravacions reals d’interpretació telefònica, posant especial èmfasi a l’aplicació pràctica dels aspectes teòrics anteriors, així com també diversos role-plays adaptats de sessions reals en què els alumnes puguin enfrontar-se als desafiaments d’un intèrpret telefònic. 

Seminari impartit per Dora Murgu, responsable de la formació d'intèrprets en Interpret Solutions, una empresa creada recentment per i per a intèrprets, dedicada principalment a la interpretació telefònica. Al si d'aquesta empresa ha desenvolupat diverses activitats formatives internes per a intèrprets col·laboradors i ha impartit jornades i seminaris d'interpretació telefònica en diferents titulacions de grau i postgrau de traducció i interpretació (Universitat de La Laguna, Universitat de Vigo o Universitat Autònoma de Madrid, entre d'altres).

Des de l'any 2011, ocupa el càrrec de Directora de Comunicació i Formació en Interpret Solutions i és habitual la seva presència als congressos i conferències més importants d'interpretació als serveis públics. 


3 de març de 2015: Seminari de la Dra. Anabel Borja Albí, a l'aula d'informàtica C de la Facultat de Traducció i Interpretació de la UAB destinat als alumnes del Màster en Traducció jurídica i Interpretació Judicial. El seminari té per títol: «Eines informàtiques i recursos online per a la traducció jurídica»


EUROPEAN GRADUATE PLACEMENT SCHEME

Conveni de pràctiques europees per a estudiants de postgrau

 European Graduate Placement

Activitats del Postgrau de Traducció jurídica en les edicions 2009-2014

Campus d'excel·lència internacional U A B