Des de finals del anys noranta, el Postgrau de Traducció jurídica és pioner a Espanya en la formació de futurs professionals en l'àmbit de la traducció jurídica. Amb un elevat grau de satisfacció de l'alumnat (els resultats de les enquestes de satisfacció estan molt per sobre dels 4 punts sobre 5 a cada edició), el Postgrau gaudeix d’un prestigi inqüestionable en l'àmbit professional. Atès que la traducció jurídica és un àmbit amb molta demanda professional i que es tracta d'un disciplina que requereix una formació especialitzada (de llengua materna, estrangera i de continguts jurídics), s'adapta molt bé a un format interdisciplinari. La formació impartida es veu enriquida pel fet d'admetre alumnes amb diferents perfils acadèmics (traductors, filòlegs i llicenciats en Dret).

La nova situació produïda per la recent transposició de la Directiva europea en matèria d'interpretació i traducció als procesos penals (Directiva 2010/64/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 20 d'octubre de 2010), suposa una oportunitat per, tot i conservar tots els continguts del Postgrau de Traducció Jurídica, ampliar l’oferta formativa. Aquesta nova oferta s’orienta tant a estudiants amb formació universitària, que d'aquesta manera poden accedir a fer un màster, com a persones que en l’actualitat desenvolupen aquest treball i poden aportar la seva valuosa experiència professional, encara que presentin una mancança en la formació i reflexió teòrica sobre les pràctiques i els codis ètics de la professió.

En aquests darrers anys, la figura de l'intèrpret s'ha anat consolidant als àmbits jurídic i judicial. No obstant això, hi ha una manca de formació específica i directrius clares sobre la seva actuació. Això desemboca, en algunes ocasions, en la prestació d'interpretacions poc precises que poden privar les minories dels seus drets. L'experiència d'altres països pioners en la recepció d’immigrants (Canadà, els Estats Units d'Amèrica, Suècia, el Regne Unit o Austràlia, entre d'altres) ens mostra com la formació especialitzada en interpretació judicial (a vegades combinada també amb l'acreditació corresponent) esdevé un requisit clau per poder exercir d'intèrprets a l'àmbit judicial. Per exemple, als Estats Units la interpretació judicial és una carrera en si mateixa, amb una durada de tres anys. Al Regne Unit s'ofereixen cursos específics segons l'ordenament jurídic (anglès o escocès). En canvi, a Catalunya, fa poc que els graus i màsters en Traducció i Interpretació comencen a incorporar la interpretació judicial als seus plans d’estudis. En la majoria de casos, es tracta només d’algunes sessions en el marc d'una assignatura més àmplia (per exemple, interpretació als serveis públics, interpretació d'enllaç o mediació cultural). Per això, creiem que és important omplir aquest buit formatiu i contribuir a l'especialització dels professionals que treballen en l'àmbit judicial.

Per tant, la proposta del Màster en Traducció jurídica i Interpretació judicial neix amb la voluntat d'unir els esforços d'aquestes dues formacions afins (traducció jurídica i interpretació judicial) per tal de respondre a la realitat actual: sovint, els mateixos professionals assumeixen encàrrecs tant de traducció (escrita) com d'interpretació (oral) que, de vegades, són part d'un únic procés. En algunes ocasions es requereixen destreses que combinen les dues vessants formatives (per exemple, quan han de fer escoltes telefòniques i transcripcions). En aquest sentit, el Màster en Traducció Jurídica i Interpretació Judicial es pot considerar la primera oferta especialitzada que ofereix una formació rigorosa i en profunditat en aquest àmbit a Catalunya, avalada per l'experiència del professorat del Postgrau de Traducció Jurídica i de les formadores del grup MIRAS del Departament de Traducció i d’Interpretació de la UAB, que compten amb una intensa trajectòria de recerca i formació en l'àmbit de la interpretació judicial.

 


-  Bases per a la sol·licitud de la beca de gratuïtat per al curs 2022-23

La beca del curs 2021-22 ha estat atorgada a Marco Riccardo Lessi amb resolució del 30 de juny de 2021.

 

Campus d'excel·lència internacional U A B