Catalogació

El valor històric de la documentació del fons de la Societat del Liceu és inqüestionable. Es tracta d'una documentació única i per tant si aquesta documentació es perd o es malmet la seva recuperació seria impossible.  Aquesta condició d’exclusivitat fan que la seva preservació sigui un objectiu fonamental.

La digitalització és el procés pel qual passa la documentació per aconseguir una còpia el més semblant possible a l’original. El document resultant és en format digital, i per tant permet aconseguir també un dels altres objectius del projecte : la difusió.

Per assolir els dos grans objectius, de preservació i de difusió, s'han de seguir els següents passos:

1. Digitalització

La digitalització és el procés pel qual passa la documentació per aconseguir una còpia el més semblant possible a l’original.
La digitalització s’ha realitzat a través de l’empresa Artyplan però, abans de començar a digitalitzar res, el material ha passat per un procés de preparació seguint unes pautes d’actuació pactades entre l’empresa i la Biblioteca d’Humanitats.  

2. Catalogació

La catalogació del material permet:
•    Organitzar-lo de manera que els documents siguin localitzables
•    Descriure-ho de manera que els investigadors els trobin
•    Difondre’l de la manera més adequada

Un cop digitalitzat el material, des de la biblioteca es procedeix a la seva catalogació i classificació. Per fer-ho abans s’ha treballat per tal d’establir unes prioritats i criteris a l’hora de tractar les diferents tipologies de materials, ja que cada tipus de material demana un tipus de descripció diferent. Cal tenir clar que una bona descripció del fons és també una bona difusió.  
Per realitzar la catalogació del fons s’ha partit d’un inventari ja existent de tot el fons. La catalogació del material s’ha realitzat seguint les normes de descripció internacionals.
Un dels avantatges de la catalogació és la identificació de tots els materials i la creació de llaços entre ells. Per exemple, es poden identificar i accedir a tots els materials relacionats amb una obra determinada.

3. Difusió

La seva difusió té un doble objectiu: proporcionar principalment als investigadors accés als recursos primaris, considerats elements clau per a la recerca i també ser una font de difusió de la història i de la cultura catalanes.

Com es podrà visualitzar el fons?


•    A través del Dipòsit Digital de Documents de la UAB.


•    A través d’una pàgina web elaborada per la Biblioteca d'Humanitats.


Campus d'excel·lència internacional U A B