Article

En aquesta primera fase del projecte s'han digitalitzat sèries documentals senceres des dels inicis històrics del teatre fins a l’actualitat. Aquestes sèries documentals formen el tronc central, des del qual es vincula i organitza la resta de materials. Entre elles: el "Llibre del Conserge" (el dia a dia del teatre, ininterromput); documents de tipus legal, però bàsics per a conèixer el govern del teatre –Llibres d'actes–, les sèries de plànols, escenografies, fotografies, plantes escenogràfiques i plaques de vidre. Aquesta ha estat la primera fase, possible gràcies a l'aportació de fons econòmics per part de la Societat del G. T. del Liceu. La digitalització l'ha realitzada l'empresa Artyplan.

Les tasques de catalogació les realitza el personal de la Biblioteca d'Humanitats de la UAB, juntament amb estudiants en pràctiques del Grau de Musicologia, i investigadors del Grup de Recerca "Les Músiques a les Societats Contemporànies" de la UAB.

Hi han molts documents interessantíssims: des de conèixer el dia a dia del teatre, poder saber-ne les intimitats explicades pel conserge que vivia al mateix edifici. També són destacables pel seu valor i el seu interès els plànols tècnics de l'edifici; es troben des de plànols de les reformes del teatre, estudis sobre reformes de l'escenari, els plànols per a la reconstrucció després de l'incendi de 1861. Les plantes escenogràfiques, i les fotografies de les escenografies, són molt interessants, perquè permeten fer unes projeccions en 3D de les escenografies, i crear-ne realitats virtuals. Un dels elements singulars és el pin que s'encunyà durant la Guerra Civil, quan el teatre es convertí en "Teatre Nacional de Catalunya". Aquesta imatge va sortir en portada a l'article que va treure el diari El País.

Cal pensar que el que ara s'ha catalogat i digitalitzat és la columna vertebral de la documentació del teatre. Hi ha feina per anys, d'aquí en poden sortir nombrosos estudis i tesis.

La segona fase s'iniciarà pel gener del 2014, a partir de la campanya de Micromecenatge que ha començat la Societat. Ara per ara ja hi ha fons recaptats per a començar un nova fase en paral•lel a la culminació dels tretalls de la fase primera. Per enllestir tota la digitalització calculem que farien falta encara uns 150.000 €, a banda de l'aportació que hi fa la UAB.

En el micromecenatge que ara s'impulsarà, els membres de la Societat hi fan aportacions particulars. Gràcies a aquestes aportacions continuarem les feines de digitalització. S'ha fet també una convocatòria a altres entitats directament relacionades amb el Liceu. Això no treu que des de la universitat es busquin ajuts de les administracions, difícils en la conjuntura actual. Es pot començar el projecte, i fer-ne les primeres fases gràcies a les aportacions privades de la Societat.

A la segona fase es digitalitzaran: la col•lecció complerta dels llibrets, la documentació de la Guerra Civil, s'iniciarà la digitalització de partitures.

Està previst que hi hagin encara dues fases més de treballs. Es podria enllestir el projecte en dos o tres anys, en funció de la capacitat econòmica que es pugui aconseguir, i llavors dedicar més esforços i més personal de suport al projecte.

La documentació que ja s'ha digitalitzat serà consultable de manera quasi immediata, a les properes setmanes. En pocs mesos començarà a ser operativa una web que es confecciona  des de la UAB, específica per a l'Arxiu de la Societat.

L'interès principal del projecte no es troba només en la Digitalització i la Catalogació. La web no serà un simple repositori digital de documents. Des de la UAB es donarà un plus d'enriquiment documental, tot creant una veritable Biblioteca 2.0, on es pugui interactuar amb la informació, cercar i relacionar dades entre sí, comparar imatges i documents a partir de la tecnologia desenvolupada pel Centre de Visió per Computador, simular escenografies en 3D, creuar i relacionar la informació que proporcionen els mateixos documents a partir de sistemes intel•ligents de OCR (Reconeixement Òptic de Caràcters).
 

 

Francesc Cortès

Responsable del  projecte
Departament d’Art i de Musicologia (UAB)

Campus d'excel·lència internacional U A B