Exemple de bionota

Andrea Valero és doctoranda en tecnologia de la traducció a la UAB. El seu camp d’estudi és la traducció i els aspectes culturals, la lingüística de corpus i la traducció automàtica. És membre del grup Tradumatica i d’AELINCO. Ha publicat articles en revistes nacionals i internacionals com ara «El paper del corpus especialitzat en la memòria de traducció», publicat a The Translator.

Andrea Valero es estudiante de doctorado en tecnología de traducción en la UAB. Su campo de estudio es traducción y aspectos culturales, lingüística de corpus y traducción automática. Es miembro del grupo Tradumatica y de AELINCO. Ha publicado artículos en revistas nacionales e internacionales como «El papel del corpus especializado en la memoria de traducción», publicado en The Translator.

Andrea Valero is a PhD student of translation technology at the UAB. Her field of study is translation and cultural issues, corpus linguistics and machine translation. She is a member of Tradumatica group and AELINCO. She has published articles in national and international journals such as «The role of specialized corpus in translation memory», published in The Translator.

 

Campus d'excel·lència internacional U A B