Warning message

Submissions for this form are closed.

ENVIAMENT DE RESUMS / ENVÍO DE RESÚMENES / ABSTRACT SUBMISSION

Data límit d’enviament de resums / Plazo de envío de resúmenes / Deadline for abstract submission: 06/04/2021

Notificació d'acceptats / Notificación de aceptados / Notification of acceptance: Maig/mayo/May 2021

Campus d'excel·lència internacional U A B