Termes d’ús

Benvingudes, Benvinguts al servei de Pàgines de la UAB!

No voldríem que us féssiu enrere a l’hora de crear un web pel fet d’omplir-vos amb terminologia legal, però cal que deixem clar els drets i les responsabilitats relacionades amb aquest servei. Així doncs, el Rector i els membres de l’equip de govern de la UAB (“UAB”) us ofereixen aquests serveis de pàgines web (“Serveis”) subjectes als termes i condicions d’ús (“Termes”) que trobareu en aquest document. En el moment d’accedir, o crear a qualsevol d’aquests webs allotjats a https://pagines.uab.cat, i en consideració als serveis que s’ofereixen, heu d’estar d’acord en adherir-vos als termes proposats a continuació, i per aquest motiu us preguem que els llegiu abans de crear o gestionar cap web o pàgina.

Les dades que us demanem i que aporteu al vostre blog (o a la vostra pàgina) seran tractades, amb el vostre consentiment, per la Universitat Autònoma de Barcelona, responsable del tractament, amb domicili a Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 08193, de conformitat amb les prescripcions del Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals, i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), i de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), i seran utilitzades per la identificació com administradors dels vostre blog (o per gestionar la publicació de la vostra pàgina).

Les vostres dades personals no seran cedides a terceres persones sense el vostre consentiment, excepte en els casos legalment permesos o quan sigui de compliment obligat, i no seran objecte de transferència internacional.

La UAB conservarà les vostres dades personals mentre siguin necessàries per a la finalitat del tractament.

D’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades, podeu revocar el vostre consentiment en qualsevol moment, i exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i limitació del tractament mitjançant escrit dirigit a la Secretaria General de la UAB, Edifici del Rectorat (sec.general@uab.cat).

Així mateix, podeu presentar reclamacions davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, i formular consultes al delegat de protecció de dades de la UAB (proteccio.dades@uab.cat).

1. Drets del contingut que introduïu

Llicència de Creative Commons per defecte

Si no especifiqueu el contrari, totes i cadascuna de les informacions que podeu registrar com a propietat intel·lectual i publicar a qualsevol web (“Contingut”), es fa d’acord amb els termes d’una llicència pública Creative Commons Reconeixement-Compartir. D’acord amb aquesta llicència i de forma resumida, doneu permís a qualsevol persona per a que copiï, distribueixi, mostri el vostre contingut, sense haver d’abonar drets d’autor, amb la condició que s’acrediti la vostra autoria cada cop que l’utilitzin. També doneu permís per a que es distribueixin obres derivades del vostre contingut, però només en el cas que es faci d’acord amb la mateixa llicència Reconeixement-Compartir que regeix el vostre contingut original.

Us preguem que llegiu el text complet de la llicència pública Creative Commons Reconeixement-Compartir amb la mateixa llicència.

Opcions de termes de llicència més restrictius

Si preferiu oferir el vostre Contingut en termes més restrictius, podeu fer el següent:

1. Pel que fa al contingut que introduïu al vostre propi web, podeu eliminar el logotip de Creative Commons de la plantilla (contacteu amb nosaltres si us calen instruccions), i tenir registrat el contingut com a propietat intel·lectual al registre pertinent.

2. Quan publiqueu el vostre contingut per mitjà dels Serveis, concediu a la UAB una llicència no exclusiva, lliure de drets d’autor, permanent i d’abast mundial per utilitzar el vostre contingut (en connexió amb el funcionament dels Serveis) sense limitacions i amb els drets de llicència per copiar, distribuir, transmetre, mostrar públicament, reproduir, editar, traduir, canviar el format (aspecte general no contingut), i/o afegir-lo a una obra col·lectiva.

Reconeixement

Quan es mostrin públicament, es reprodueixin o es distribueixin còpies del vostre contingut, inclòs o no dins d’una obra col·lectiva exposada en el Serveis, la UAB és lliure de responsabilitat, i totes les accions legals derivades del fets anteriors romandran en l’autor. Així mateix el fet de donar una imatge falsa, tergiversada o ofensiva ens pot dur, seguint criteris propis, a cancel·lar l’ús que feu dels Serveis i a esborrar qualsevol dels vostres continguts.

2. Conducta

Publicar

Tots els qui coordinem aquest projecte creiem profundament en la llibertat d’expressió, no obstant això, la UAB es reserva el dret de suprimir els continguts que pugueu publicar i que estiguin en contra del principis manifestats en els estatuts de la universitat i altres principis/normativa de la UAB. En termes generals, podeu publicar continguts lliurement als Serveis, sempre que el contingut no sigui il·legal, obscè, difamatori, amenaçador, que no infringeixi els drets de propietat intel·lectual, que no envaeixi la privacitat o que no sigui injuriós o objectable.

No podeu utilitzar el nom de la UAB per donar suport o promocionar cap producte, opinió, causa o candidat polític.

Quan introduïu continguts, garantiu i assegureu que, o bé en sou els propietaris, o bé controleu tots els drets dels mateixos, inclosos, sense limitacions, tots els drets que us calen per tal de facilitar, publicar, penjar, introduir o enviar el contingut, o bé que l’ús que feu dels continguts és raonable. Accepteu no facilitar materials ni informació errònia amb coneixement previ, i amb la intenció de defraudar. També assegureu i garantiu que el contingut que proporcioneu no infringeix aquests Termes, i que compensareu i eximireu la UAB de tota responsabilitat en cas de fer-se qualsevol reclamació com a resultat del contingut que hagueu facilitat.

Reconeixeu que UAB no preselecciona ni revisa regularment els continguts publicats, i en canvi té el dret de suprimir, seguint criteris propis, qualsevol contingut que consideri que infringeix aquests Termes, o els termes de qualsevol altre acord d’usuaris de campus que regeixin el vostre ús de les xarxes del campus.

No es permet la instal·lació de mòduls per part de l’usuari, si es necessites algún mòdul que no apareix a la llista de disponibles es pot sol·licitar i s’estudiarà si cal afegir-lo o no, hi ha processos nocturns que comproven i eliminen aquests mòduls i podrien provocar errors en aquests drupals. Tampoc es permet la eliminació de l’usuari apsi (suport) a cap drupal, és l’usuari de manteniment que utilitzem des de l’apsi.

Accés

Enteneu que tots els continguts publicats a https://pagines.uab.cat són responsabilitat única de la persona/entitat/facultat/servei que originalment hagi publicat el contingut.

Accepteu que la UAB no es farà responsable, sota cap circumstància i en cap cas, dels errors o omissions, pèrdues o danys de qualsevol mena soferts com a resultat de l’ús de qualsevol contingut penjat en aquesta pàgina. Accepteu que heu d’avaluar i fer-vos càrrec de tots els riscs relacionats amb l’ús de qualsevol contingut, inclosa la confiança, en l’exactitud, compleció, o utilitat d’aquest contingut.

D’altra banda, no serà possible utilitzar els dominis creats dins el Servei de Pàgines de la UAB, com a redireccions cap a webs externs. Ja que l’objectiu del servei és la utilització de l’entorn de Drupal per a la introducció de continguts, i no la creació de dominis institucionals.

Privacitat de menors

Recopilar informació personal d’infants menors de 18 anys està prohibit i s’han de respectar i complir les lleis pertinents. La UAB, davant la denúncia o la revisió dels continguts publicats que incompleixin les lleis o no estiguin d’acord als criteris de la UAB respecte aquests temes, podrà denunciar i enviar aquests continguts a les autoritats pertinents.

Els Serveis s’adrecen a la comunitat UAB, i per tant, no estan oberts a menors de 18 anys excepte casos especials sota les condicions normatives de la UAB.

3. Descàrrec de garanties i limitació de responsabilitat

Aquest web s’ofereix tal com és i quan estigui disponible. La UAB no presenta queixes formals ni ofereix garanties de cap mena, expresses o implícites, referents al funcionament del web o a la informació, continguts o materials que s’inclouen en aquest lloc. Dins de l’abast permès per la llei, la UAB no concedeix cap garantia, expressa o implícita, inclosa però no limitada a les garanties implícites de comercialització i d’idoneïtat per a qualsevol fi en particular. La UAB no es responsabilitza dels danys de cap mena causats per l’ús, o la incapacitat per utilitzar aquest lloc. Accepteu explícitament utilitzar aquest lloc sota el vostre risc exclusivament.

4. Política de privacitat

4.1. Naturalesa pública del contingut enviat a llocs web

Us preguem que tingueu en compte que qualsevol informació que ompliu, sigui mitjançant formularis o per correu electrònic, i que contingui informació personal que pugui ser identificable, es pot mostrar públicament als llocs allotjats al Servei, o en llocs vinculats però que no controlem. Si no voleu que d’altres vegin aquesta informació, no l’heu d’enviar.

4.2. Formularis i contingut

A l’hora de crear un nou web, se us demanarà que ompliu un formulari el qual inclou la vostra adreça de correu electrònic (i la vostra filiació), però no més que la que hi ha al directori de la UAB i és possible que aquesta informació personal es pugui mostrar públicament. La vostra adreça electrònica s’utilitzarà per fer-vos arribar notificacions, suggeriments o comunicar-vos si hi ha incidències al vostre web. Per aquest motiu, us comprometeu a proporcionar l’adreça electrònica que habitualment consulteu.

Si com a gestors, creeu formularis de recollida de dades personals, esteu d’acord que sou els gestors/responsables d’aquestes dades i que l’OAID declararà aquestes bases de dades als registres generals de la UAB. És necessari que incloeu el següent text legal a l’hora de crear un formulari de recollida de dades de caràcter personal:

 

Les dades que se us demanen seran incorporades al fitxer de dades de caràcter personal “Pàgines de la UAB”, creat per la Universitat Autònoma de Barcelona, amb domicili a Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 08193, de conformitat amb les prescripcions de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal (LOPD), i seran utilitzades amb la finalitat de gestionar el servei concret que ofereix aquest web.
Tanmateix, autoritzeu a comunicar aquesta informació als responsables d’aquest web.
D’acord amb la LOPD, teniu el dret de revocar en qualsevol moment el consentiment atorgat per al tractament de les vostres dades de caràcter personal, podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, així com exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant la Secretaria General de la UAB, a l’Edifici del Rectorat, o enviant un correu electrònic a l’adreça oaid@uab.cat.

 

4.3. Adreces IP i URL

Es pot utilitzar la vostra adreça IP per mirar de diagnosticar problemes amb el nostre servidor, per adaptar continguts, per donar format al web i al programari d’acord amb les necessitats dels usuaris, i per generar informes estadístics globals. Podem utilitzar dades globals de visitants per preparar informes públics sobre el trànsit (de visites) del Servei, classificacions de popularitat i les URLs que els visitants utilitzen per accedir a Serveis.

4.4 Galetes (Cookies)

Si visiteu el nostres Serveis, podem utilitzar galetes de sessió mentre el vostre navegador estigui obert o mentre estigueu connectats als Serveis. Per facilitar les nostres funcions de registre i d’inici de sessió, podem utilitzar galetes per reconèixer-vos quan torneu als Serveis. Si no us desconnecteu del vostre usuari/compte, aquestes galetes ens permeten utilitzar el vostre nom d’usuari i contrasenya per tal que no hagueu de tornar a enviar la informació d’accés al vostre compte. Recordeu sempre que cal que us desconnecteu dels Serveis per a que els altres usuaris de l’ordinador no puguin accedir en el vostre nom des del mateix usuari/ordinador/compte.

4.5 Revelació i/o divulgació d’informació a l’administració de la UAB i a les autoritats responsables.

Els nostres administradors de sistemes poden consultar els registres d’accessos disponibles i totes les dades emmagatzemades als nostres servidors. Els administradors de sistemes poden presentar aquests registres i dades, sota sol·licitud o sospita de violació dels nostres termes d’ús. La cooperació amb les forces de l’ordre públic a l’hora de detectar, investigar i perseguir activitats il·legals, forma part de la política de la UAB. Si rebem una ordre o una citació per informació d’usuaris, podem revelar els registres sol·licitats a les autoritats de l’ordre públic, o a tercers que cerquin informació mitjançant procediments legals.

4.6 Enllaços a altres llocs (Websites)

Dintre del nostre Servei es poden fer enllaços a altres llocs no vinculats al Servei. La UAB no es fa responsable ni pel contingut, ni per la política de privacitat d’aquest llocs, i la responsabilitat és exclusiva del lloc i/o de l’autor que publica l’enllaç d’acord al que correspongui.

4.7 Protecció de dades

Podeu consultar la política de protecció de dades de la UAB fent clic aquí.

5. Modificació d’aquests termes d’ús

La UAB es reserva el dret de canviar, en qualsevol moment, a criteri propi, els termes sota els quals s’ofereixen aquests serveis. Us responsabilitzeu de repassar regularment aquests termes. El vostre ús continuat dels serveis, constitueix la vostra acceptació de tots aquests termes.

6. Demandes per drets d’autor

Si creieu que la vostra obra ha estat copiada, i és accessible en aquest Servei de forma que constitueixi una violació dels drets d’autor, o que els vostres drets de propietat intel·lectual s’han violat d’alguna altra forma com autors de l’obra, teniu tot el dret d’iniciar les accions legals que creieu oportunes sota la vostra total responsabilitat. La UAB no participarà en cap contenciós, ni es farà responsable del material publicat o copiat, quedant aquesta responsabilitat en la persona o persones que hagin fet la publicació/còpia del material, i els autors seran responsables individualment del seus actes.

7. Contacte

En cas que tingueu alguna consulta sobre els termes d’ús en general d’aquest web, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres per correu electrònic a l’adreça institucional cas@uab.cat.