Programa

Primer de tot cal crear el tipus de contingut ‘Conferència’. Per fer-ho, aneu a ‘Estructura > Tipus de contingut > Importa’, enganxeu el següent codi a la caixa de text que us apareix i feu clic al botó ‘Importa’.

$data = array(
‘bundles’ => array(
‘confer_ncia’ => (object) array(
‘type’ => ‘confer_ncia’,
‘name’ => ‘Conferència’,
‘base’ => ‘node_content’,
‘module’ => ‘node’,
‘description’ => ‘Fitxa per a la introducció de cadascuna de les conferències que apareixeran a l\’apartat Programa.’,
‘help’ => ”,
‘has_title’ => ‘1’,
‘title_label’ => ‘Títol’,
‘custom’ => ‘1’,
‘modified’ => ‘1’,
‘locked’ => ‘0’,
‘disabled’ => ‘0’,
‘orig_type’ => ‘confer_ncia’,
‘disabled_changed’ => FALSE,
‘bc_entity_type’ => ‘node’,
),
),
‘fields’ => array(
‘body’ => array(
‘entity_types’ => array(
0 => ‘node’,
),
‘indexes’ => array(
‘format’ => array(
0 => ‘format’,
),
),
‘settings’ => array(),
‘translatable’ => ‘0’,
‘foreign keys’ => array(
‘format’ => array(
‘table’ => ‘filter_format’,
‘columns’ => array(
‘format’ => ‘format’,
),
),
),
‘storage’ => array(
‘type’ => ‘field_sql_storage’,
‘settings’ => array(),
‘module’ => ‘field_sql_storage’,
‘active’ => ‘1’,
‘details’ => array(
‘sql’ => array(
‘FIELD_LOAD_CURRENT’ => array(
‘field_data_body’ => array(
‘value’ => ‘body_value’,
‘summary’ => ‘body_summary’,
‘format’ => ‘body_format’,
),
),
‘FIELD_LOAD_REVISION’ => array(
‘field_revision_body’ => array(
‘value’ => ‘body_value’,
‘summary’ => ‘body_summary’,
‘format’ => ‘body_format’,
),
),
),
),
),
‘field_name’ => ‘body’,
‘type’ => ‘text_with_summary’,
‘module’ => ‘text’,
‘active’ => ‘1’,
‘locked’ => ‘0’,
‘cardinality’ => ‘1’,
‘deleted’ => ‘0’,
‘columns’ => array(
‘value’ => array(
‘type’ => ‘text’,
‘size’ => ‘big’,
‘not null’ => FALSE,
),
‘summary’ => array(
‘type’ => ‘text’,
‘size’ => ‘big’,
‘not null’ => FALSE,
),
‘format’ => array(
‘type’ => ‘varchar’,
‘length’ => 255,
‘not null’ => FALSE,
),
),
‘bundles’ => array(
‘node’ => array(
0 => ‘page’,
1 => ‘biblio’,
2 => ‘gallery_image’,
3 => ‘confer_ncia’,
),
),
),
‘field_arxius’ => array(
‘translatable’ => ‘0’,
‘entity_types’ => array(),
‘settings’ => array(
‘display_field’ => 0,
‘display_default’ => 0,
‘uri_scheme’ => ‘public’,
),
‘storage’ => array(
‘type’ => ‘field_sql_storage’,
‘settings’ => array(),
‘module’ => ‘field_sql_storage’,
‘active’ => ‘1’,
‘details’ => array(
‘sql’ => array(
‘FIELD_LOAD_CURRENT’ => array(
‘field_data_field_arxius’ => array(
‘fid’ => ‘field_arxius_fid’,
‘display’ => ‘field_arxius_display’,
‘description’ => ‘field_arxius_description’,
),
),
‘FIELD_LOAD_REVISION’ => array(
‘field_revision_field_arxius’ => array(
‘fid’ => ‘field_arxius_fid’,
‘display’ => ‘field_arxius_display’,
‘description’ => ‘field_arxius_description’,
),
),
),
),
),
‘foreign keys’ => array(
‘fid’ => array(
‘table’ => ‘file_managed’,
‘columns’ => array(
‘fid’ => ‘fid’,
),
),
),
‘indexes’ => array(
‘fid’ => array(
0 => ‘fid’,
),
),
‘field_name’ => ‘field_arxius’,
‘type’ => ‘file’,
‘module’ => ‘file’,
‘active’ => ‘1’,
‘locked’ => ‘0’,
‘cardinality’ => ‘-1’,
‘deleted’ => ‘0’,
‘columns’ => array(
‘fid’ => array(
‘description’ => ‘The {file_managed}.fid being referenced in this field.’,
‘type’ => ‘int’,
‘not null’ => FALSE,
‘unsigned’ => TRUE,
),
‘display’ => array(
‘description’ => ‘Flag to control whether this file should be displayed when viewing content.’,
‘type’ => ‘int’,
‘size’ => ‘tiny’,
‘unsigned’ => TRUE,
‘not null’ => TRUE,
‘default’ => 1,
),
‘description’ => array(
‘description’ => ‘A description of the file.’,
‘type’ => ‘text’,
‘not null’ => FALSE,
),
),
‘bundles’ => array(
‘node’ => array(
0 => ‘confer_ncia’,
),
),
),
‘field_conferenciant’ => array(
‘translatable’ => ‘0’,
‘entity_types’ => array(),
‘settings’ => array(
‘max_length’ => ‘255’,
),
‘storage’ => array(
‘type’ => ‘field_sql_storage’,
‘settings’ => array(),
‘module’ => ‘field_sql_storage’,
‘active’ => ‘1’,
‘details’ => array(
‘sql’ => array(
‘FIELD_LOAD_CURRENT’ => array(
‘field_data_field_conferenciant’ => array(
‘value’ => ‘field_conferenciant_value’,
‘format’ => ‘field_conferenciant_format’,
),
),
‘FIELD_LOAD_REVISION’ => array(
‘field_revision_field_conferenciant’ => array(
‘value’ => ‘field_conferenciant_value’,
‘format’ => ‘field_conferenciant_format’,
),
),
),
),
),
‘foreign keys’ => array(
‘format’ => array(
‘table’ => ‘filter_format’,
‘columns’ => array(
‘format’ => ‘format’,
),
),
),
‘indexes’ => array(
‘format’ => array(
0 => ‘format’,
),
),
‘field_name’ => ‘field_conferenciant’,
‘type’ => ‘text’,
‘module’ => ‘text’,
‘active’ => ‘1’,
‘locked’ => ‘0’,
‘cardinality’ => ‘1’,
‘deleted’ => ‘0’,
‘columns’ => array(
‘value’ => array(
‘type’ => ‘varchar’,
‘length’ => ‘255’,
‘not null’ => FALSE,
),
‘format’ => array(
‘type’ => ‘varchar’,
‘length’ => 255,
‘not null’ => FALSE,
),
),
‘bundles’ => array(
‘node’ => array(
0 => ‘confer_ncia’,
),
),
),
‘field_data_i_hora’ => array(
‘translatable’ => ‘0’,
‘entity_types’ => array(),
‘settings’ => array(
‘granularity’ => array(
‘month’ => ‘month’,
‘day’ => ‘day’,
‘hour’ => ‘hour’,
‘minute’ => ‘minute’,
‘year’ => ‘year’,
‘second’ => 0,
),
‘tz_handling’ => ‘user’,
‘timezone_db’ => ‘UTC’,
‘cache_enabled’ => 0,
‘cache_count’ => ‘4’,
‘repeat’ => ‘0’,
‘todate’ => ”,
),
‘storage’ => array(
‘type’ => ‘field_sql_storage’,
‘settings’ => array(),
‘module’ => ‘field_sql_storage’,
‘active’ => ‘1’,
‘details’ => array(
‘sql’ => array(
‘FIELD_LOAD_CURRENT’ => array(
‘field_data_field_data_i_hora’ => array(
‘value’ => ‘field_data_i_hora_value’,
),
),
‘FIELD_LOAD_REVISION’ => array(
‘field_revision_field_data_i_hora’ => array(
‘value’ => ‘field_data_i_hora_value’,
),
),
),
),
),
‘foreign keys’ => array(),
‘indexes’ => array(),
‘field_name’ => ‘field_data_i_hora’,
‘type’ => ‘date’,
‘module’ => ‘date’,
‘active’ => ‘1’,
‘locked’ => ‘0’,
‘cardinality’ => ‘1’,
‘deleted’ => ‘0’,
‘columns’ => array(
‘value’ => array(
‘type’ => ‘varchar’,
‘length’ => 20,
‘not null’ => FALSE,
‘sortable’ => TRUE,
‘views’ => TRUE,
),
),
‘bundles’ => array(
‘node’ => array(
0 => ‘confer_ncia’,
),
),
),
‘field_fotografia_conferenciant’ => array(
‘translatable’ => ‘0’,
‘entity_types’ => array(),
‘settings’ => array(
‘uri_scheme’ => ‘public’,
‘default_image’ => 0,
),
‘storage’ => array(
‘type’ => ‘field_sql_storage’,
‘settings’ => array(),
‘module’ => ‘field_sql_storage’,
‘active’ => ‘1’,
‘details’ => array(
‘sql’ => array(
‘FIELD_LOAD_CURRENT’ => array(
‘field_data_field_fotografia_conferenciant’ => array(
‘fid’ => ‘field_fotografia_conferenciant_fid’,
‘alt’ => ‘field_fotografia_conferenciant_alt’,
‘title’ => ‘field_fotografia_conferenciant_title’,
‘width’ => ‘field_fotografia_conferenciant_width’,
‘height’ => ‘field_fotografia_conferenciant_height’,
),
),
‘FIELD_LOAD_REVISION’ => array(
‘field_revision_field_fotografia_conferenciant’ => array(
‘fid’ => ‘field_fotografia_conferenciant_fid’,
‘alt’ => ‘field_fotografia_conferenciant_alt’,
‘title’ => ‘field_fotografia_conferenciant_title’,
‘width’ => ‘field_fotografia_conferenciant_width’,
‘height’ => ‘field_fotografia_conferenciant_height’,
),
),
),
),
),
‘foreign keys’ => array(
‘fid’ => array(
‘table’ => ‘file_managed’,
‘columns’ => array(
‘fid’ => ‘fid’,
),
),
),
‘indexes’ => array(
‘fid’ => array(
0 => ‘fid’,
),
),
‘field_name’ => ‘field_fotografia_conferenciant’,
‘type’ => ‘image’,
‘module’ => ‘image’,
‘active’ => ‘1’,
‘locked’ => ‘0’,
‘cardinality’ => ‘1’,
‘deleted’ => ‘0’,
‘columns’ => array(
‘fid’ => array(
‘description’ => ‘The {file_managed}.fid being referenced in this field.’,
‘type’ => ‘int’,
‘not null’ => FALSE,
‘unsigned’ => TRUE,
),
‘alt’ => array(
‘description’ => ‘Alternative image text, for the image\’s \’alt\’ attribute.’,
‘type’ => ‘varchar’,
‘length’ => 512,
‘not null’ => FALSE,
),
‘title’ => array(
‘description’ => ‘Image title text, for the image\’s \’title\’ attribute.’,
‘type’ => ‘varchar’,
‘length’ => 1024,
‘not null’ => FALSE,
),
‘width’ => array(
‘description’ => ‘The width of the image in pixels.’,
‘type’ => ‘int’,
‘unsigned’ => TRUE,
),
‘height’ => array(
‘description’ => ‘The height of the image in pixels.’,
‘type’ => ‘int’,
‘unsigned’ => TRUE,
),
),
‘bundles’ => array(
‘node’ => array(
0 => ‘confer_ncia’,
),
),
),
‘field_lloc’ => array(
‘translatable’ => ‘0’,
‘entity_types’ => array(),
‘settings’ => array(
‘max_length’ => ‘255’,
),
‘storage’ => array(
‘type’ => ‘field_sql_storage’,
‘settings’ => array(),
‘module’ => ‘field_sql_storage’,
‘active’ => ‘1’,
‘details’ => array(
‘sql’ => array(
‘FIELD_LOAD_CURRENT’ => array(
‘field_data_field_lloc’ => array(
‘value’ => ‘field_lloc_value’,
‘format’ => ‘field_lloc_format’,
),
),
‘FIELD_LOAD_REVISION’ => array(
‘field_revision_field_lloc’ => array(
‘value’ => ‘field_lloc_value’,
‘format’ => ‘field_lloc_format’,
),
),
),
),
),
‘foreign keys’ => array(
‘format’ => array(
‘table’ => ‘filter_format’,
‘columns’ => array(
‘format’ => ‘format’,
),
),
),
‘indexes’ => array(
‘format’ => array(
0 => ‘format’,
),
),
‘field_name’ => ‘field_lloc’,
‘type’ => ‘text’,
‘module’ => ‘text’,
‘active’ => ‘1’,
‘locked’ => ‘0’,
‘cardinality’ => ‘1’,
‘deleted’ => ‘0’,
‘columns’ => array(
‘value’ => array(
‘type’ => ‘varchar’,
‘length’ => ‘255’,
‘not null’ => FALSE,
),
‘format’ => array(
‘type’ => ‘varchar’,
‘length’ => 255,
‘not null’ => FALSE,
),
),
‘bundles’ => array(
‘node’ => array(
0 => ‘confer_ncia’,
),
),
),
‘field_proced_ncia’ => array(
‘translatable’ => ‘0’,
‘entity_types’ => array(),
‘settings’ => array(
‘max_length’ => ‘255’,
),
‘storage’ => array(
‘type’ => ‘field_sql_storage’,
‘settings’ => array(),
‘module’ => ‘field_sql_storage’,
‘active’ => ‘1’,
‘details’ => array(
‘sql’ => array(
‘FIELD_LOAD_CURRENT’ => array(
‘field_data_field_proced_ncia’ => array(
‘value’ => ‘field_proced_ncia_value’,
‘format’ => ‘field_proced_ncia_format’,
),
),
‘FIELD_LOAD_REVISION’ => array(
‘field_revision_field_proced_ncia’ => array(
‘value’ => ‘field_proced_ncia_value’,
‘format’ => ‘field_proced_ncia_format’,
),
),
),
),
),
‘foreign keys’ => array(
‘format’ => array(
‘table’ => ‘filter_format’,
‘columns’ => array(
‘format’ => ‘format’,
),
),
),
‘indexes’ => array(
‘format’ => array(
0 => ‘format’,
),
),
‘field_name’ => ‘field_proced_ncia’,
‘type’ => ‘text’,
‘module’ => ‘text’,
‘active’ => ‘1’,
‘locked’ => ‘0’,
‘cardinality’ => ‘1’,
‘deleted’ => ‘0’,
‘columns’ => array(
‘value’ => array(
‘type’ => ‘varchar’,
‘length’ => ‘255’,
‘not null’ => FALSE,
),
‘format’ => array(
‘type’ => ‘varchar’,
‘length’ => 255,
‘not null’ => FALSE,
),
),
‘bundles’ => array(
‘node’ => array(
0 => ‘confer_ncia’,
),
),
),
),
‘instances’ => array(
‘body’ => array(
0 => array(
‘label’ => ‘Resum’,
‘widget’ => array(
‘weight’ => ‘6’,
‘type’ => ‘text_textarea_with_summary’,
‘module’ => ‘text’,
‘active’ => 1,
‘settings’ => array(
‘rows’ => ’20’,
‘summary_rows’ => 5,
),
),
‘settings’ => array(
‘text_processing’ => ‘1’,
‘display_summary’ => 1,
‘user_register_form’ => FALSE,
),
‘display’ => array(
‘default’ => array(
‘label’ => ‘hidden’,
‘type’ => ‘text_default’,
‘weight’ => ‘4’,
‘settings’ => array(),
‘module’ => ‘text’,
),
‘teaser’ => array(
‘label’ => ‘hidden’,
‘type’ => ‘text_summary_or_trimmed’,
‘settings’ => array(
‘trim_length’ => 600,
),
‘module’ => ‘text’,
‘weight’ => 0,
),
),
‘required’ => 0,
‘description’ => ‘Resum de la conferència’,
‘default_value’ => NULL,
‘field_name’ => ‘body’,
‘entity_type’ => ‘node’,
‘bundle’ => ‘confer_ncia’,
‘deleted’ => ‘0’,
),
),
‘field_arxius’ => array(
0 => array(
‘label’ => ‘Arxius’,
‘widget’ => array(
‘weight’ => ‘7’,
‘type’ => ‘file_generic’,
‘module’ => ‘file’,
‘active’ => 1,
‘settings’ => array(
‘progress_indicator’ => ‘throbber’,
‘insert’ => 0,
‘insert_absolute’ => 0,
‘insert_styles’ => array(
‘auto’ => ‘auto’,
‘link’ => 0,
‘icon_link’ => 0,
‘image’ => 0,
‘image_capcalera’ => 0,
‘colorbox__capcalera’ => 0,
‘colorbox__destacats_320x120’ => 0,
‘colorbox__destacats_320x240’ => 0,
‘colorbox__fotografia_personal’ => 0,
‘colorbox__fotografia_personal_mitjana’ => 0,
‘colorbox__galeria’ => 0,
‘colorbox__large’ => 0,
‘colorbox__medium’ => 0,
‘colorbox__square_thumbnail’ => 0,
‘colorbox__thumbnail’ => 0,
‘image_destacats_320x120’ => 0,
‘image_destacats_320x240’ => 0,
‘image_fotografia_personal’ => 0,
‘image_fotografia_personal_mitjana’ => 0,
‘image_galeria’ => 0,
‘image_large’ => 0,
‘image_medium’ => 0,
‘image_square_thumbnail’ => 0,
‘image_thumbnail’ => 0,
),
‘insert_default’ => ‘auto’,
‘insert_class’ => ”,
‘insert_width’ => ”,
),
),
‘settings’ => array(
‘file_directory’ => ”,
‘file_extensions’ => ‘txt doc pdf’,
‘max_filesize’ => ”,
‘description_field’ => 1,
‘user_register_form’ => FALSE,
),
‘display’ => array(
‘default’ => array(
‘label’ => ‘hidden’,
‘type’ => ‘file_default’,
‘weight’ => ‘5’,
‘settings’ => array(),
‘module’ => ‘file’,
),
‘teaser’ => array(
‘type’ => ‘hidden’,
‘label’ => ‘above’,
‘settings’ => array(),
‘weight’ => 0,
),
),
‘required’ => 0,
‘description’ => ‘Fitxers adjunts amb informació complementària de la conferència’,
‘field_name’ => ‘field_arxius’,
‘entity_type’ => ‘node’,
‘bundle’ => ‘confer_ncia’,
‘deleted’ => ‘0’,
),
),
‘field_conferenciant’ => array(
0 => array(
‘label’ => ‘Conferenciant’,
‘widget’ => array(
‘weight’ => ‘2’,
‘type’ => ‘text_textfield’,
‘module’ => ‘text’,
‘active’ => 1,
‘settings’ => array(
‘size’ => ’60’,
),
),
‘settings’ => array(
‘text_processing’ => ‘0’,
‘user_register_form’ => FALSE,
),
‘display’ => array(
‘default’ => array(
‘label’ => ‘hidden’,
‘type’ => ‘text_default’,
‘weight’ => ‘2’,
‘settings’ => array(),
‘module’ => ‘text’,
),
‘teaser’ => array(
‘type’ => ‘hidden’,
‘label’ => ‘above’,
‘settings’ => array(),
‘weight’ => 0,
),
),
‘required’ => 0,
‘description’ => ‘Nom del conferenciant’,
‘default_value’ => NULL,
‘field_name’ => ‘field_conferenciant’,
‘entity_type’ => ‘node’,
‘bundle’ => ‘confer_ncia’,
‘deleted’ => ‘0’,
),
),
‘field_data_i_hora’ => array(
0 => array(
‘label’ => ‘Data i hora’,
‘widget’ => array(
‘weight’ => ‘4’,
‘type’ => ‘date_popup’,
‘module’ => ‘date’,
‘active’ => 1,
‘settings’ => array(
‘input_format’ => ‘j M Y – H:i:s’,
‘input_format_custom’ => ”,
‘year_range’ => ‘-3:+3’,
‘increment’ => ’15’,
‘label_position’ => ‘above’,
‘text_parts’ => array(),
‘display_all_day’ => 1,
‘no_fieldset’ => 0,
‘repeat_collapsed’ => 0,
),
),
‘settings’ => array(
‘default_value’ => ‘now’,
‘default_value_code’ => ”,
‘default_value2’ => ‘same’,
‘default_value_code2’ => ”,
‘user_register_form’ => FALSE,
),
‘display’ => array(
‘default’ => array(
‘label’ => ‘hidden’,
‘type’ => ‘date_default’,
‘weight’ => ‘2’,
‘settings’ => array(
‘format_type’ => ‘short’,
‘fromto’ => ‘both’,
‘multiple_number’ => ”,
‘multiple_from’ => ”,
‘multiple_to’ => ”,
‘show_remaining_days’ => 0,
‘show_repeat_rule’ => ‘show’,
),
‘module’ => ‘date’,
),
‘teaser’ => array(
‘type’ => ‘hidden’,
‘label’ => ‘above’,
‘settings’ => array(),
‘weight’ => 0,
),
),
‘required’ => 0,
‘description’ => ‘Data i hora de la conferència’,
‘field_name’ => ‘field_data_i_hora’,
‘entity_type’ => ‘node’,
‘bundle’ => ‘confer_ncia’,
‘deleted’ => ‘0’,
),
),
‘field_fotografia_conferenciant’ => array(
0 => array(
‘label’ => ‘Fotografia conferenciant’,
‘widget’ => array(
‘weight’ => ‘1’,
‘type’ => ‘image_image’,
‘module’ => ‘image’,
‘active’ => 1,
‘settings’ => array(
‘progress_indicator’ => ‘throbber’,
‘preview_image_style’ => ‘fotografia_personal_mitjana’,
‘insert’ => 0,
‘insert_absolute’ => 0,
‘insert_styles’ => array(
‘auto’ => ‘auto’,
‘link’ => 0,
‘icon_link’ => 0,
‘image’ => 0,
‘image_capcalera’ => 0,
‘colorbox__capcalera’ => 0,
‘colorbox__destacats_320x120’ => 0,
‘colorbox__destacats_320x240’ => 0,
‘colorbox__fotografia_personal’ => 0,
‘colorbox__fotografia_personal_mitjana’ => 0,
‘colorbox__galeria’ => 0,
‘colorbox__large’ => 0,
‘colorbox__medium’ => 0,
‘colorbox__square_thumbnail’ => 0,
‘colorbox__thumbnail’ => 0,
‘image_destacats_320x120’ => 0,
‘image_destacats_320x240’ => 0,
‘image_fotografia_personal’ => 0,
‘image_fotografia_personal_mitjana’ => 0,
‘image_galeria’ => 0,
‘image_large’ => 0,
‘image_medium’ => 0,
‘image_square_thumbnail’ => 0,
‘image_thumbnail’ => 0,
),
‘insert_default’ => ‘auto’,
‘insert_class’ => ”,
‘insert_width’ => ”,
),
),
‘settings’ => array(
‘file_directory’ => ”,
‘file_extensions’ => ‘png gif jpg jpeg’,
‘max_filesize’ => ”,
‘max_resolution’ => ”,
‘min_resolution’ => ”,
‘alt_field’ => 1,
‘title_field’ => 0,
‘default_image’ => 0,
‘user_register_form’ => FALSE,
),
‘display’ => array(
‘default’ => array(
‘label’ => ‘hidden’,
‘type’ => ‘image’,
‘weight’ => ‘1’,
‘settings’ => array(
‘image_style’ => ‘fotografia_personal_mitjana’,
‘image_link’ => ”,
),
‘module’ => ‘image’,
),
‘teaser’ => array(
‘type’ => ‘hidden’,
‘label’ => ‘above’,
‘settings’ => array(),
‘weight’ => 0,
),
),
‘required’ => 0,
‘description’ => ”,
‘field_name’ => ‘field_fotografia_conferenciant’,
‘entity_type’ => ‘node’,
‘bundle’ => ‘confer_ncia’,
‘deleted’ => ‘0’,
),
),
‘field_lloc’ => array(
0 => array(
‘label’ => ‘Lloc’,
‘widget’ => array(
‘weight’ => ‘5’,
‘type’ => ‘text_textfield’,
‘module’ => ‘text’,
‘active’ => 1,
‘settings’ => array(
‘size’ => ’60’,
),
),
‘settings’ => array(
‘text_processing’ => ‘0’,
‘user_register_form’ => FALSE,
),
‘display’ => array(
‘default’ => array(
‘label’ => ‘hidden’,
‘type’ => ‘text_default’,
‘weight’ => ‘3’,
‘settings’ => array(),
‘module’ => ‘text’,
),
‘teaser’ => array(
‘type’ => ‘hidden’,
‘label’ => ‘above’,
‘settings’ => array(),
‘weight’ => 0,
),
),
‘required’ => 0,
‘description’ => ‘Lloc on es realitzarà la conferència’,
‘default_value’ => NULL,
‘field_name’ => ‘field_lloc’,
‘entity_type’ => ‘node’,
‘bundle’ => ‘confer_ncia’,
‘deleted’ => ‘0’,
),
),
‘field_proced_ncia’ => array(
0 => array(
‘label’ => ‘Procedència’,
‘widget’ => array(
‘weight’ => ‘3’,
‘type’ => ‘text_textfield’,
‘module’ => ‘text’,
‘active’ => 1,
‘settings’ => array(
‘size’ => ’60’,
),
),
‘settings’ => array(
‘text_processing’ => ‘0’,
‘user_register_form’ => FALSE,
),
‘display’ => array(
‘default’ => array(
‘label’ => ‘hidden’,
‘type’ => ‘text_default’,
‘weight’ => ‘3’,
‘settings’ => array(),
‘module’ => ‘text’,
),
‘teaser’ => array(
‘type’ => ‘hidden’,
‘label’ => ‘above’,
‘settings’ => array(),
‘weight’ => 0,
),
),
‘required’ => 0,
‘description’ => ‘Universitat, institució o centre de recerca de procedència del conferenciant cas que es vulgui especificar.’,
‘default_value’ => NULL,
‘field_name’ => ‘field_proced_ncia’,
‘entity_type’ => ‘node’,
‘bundle’ => ‘confer_ncia’,
‘deleted’ => ‘0’,
),
),
),
‘fieldgroups’ => array(
‘group_info_conferenciant|node|confer_ncia|default’ => (object) array(
‘id’ => ‘4’,
‘identifier’ => ‘group_info_conferenciant|node|confer_ncia|default’,
‘group_name’ => ‘group_info_conferenciant’,
‘entity_type’ => ‘node’,
‘bundle’ => ‘confer_ncia’,
‘mode’ => ‘default’,
‘parent_name’ => ”,
‘table’ => ‘field_group’,
‘type’ => ‘Normal’,
‘export_type’ => 1,
‘disabled’ => FALSE,
‘label’ => ‘aside’,
‘weight’ => ‘0’,
‘children’ => array(
0 => ‘field_fotografia_conferenciant’,
1 => ‘field_proced_ncia’,
2 => ‘field_conferenciant’,
),
‘format_type’ => ‘div’,
‘format_settings’ => array(
‘label’ => ‘aside’,
‘instance_settings’ => array(
‘id’ => ‘aside-programa’,
‘classes’ => ‘col-md-4’,
‘description’ => ”,
‘show_label’ => ‘0’,
‘label_element’ => ‘h3’,
‘effect’ => ‘none’,
‘speed’ => ‘none’,
),
‘formatter’ => ‘open’,
),
),
‘group_info_conferencia|node|confer_ncia|default’ => (object) array(
‘id’ => ‘5’,
‘identifier’ => ‘group_info_conferencia|node|confer_ncia|default’,
‘group_name’ => ‘group_info_conferencia’,
‘entity_type’ => ‘node’,
‘bundle’ => ‘confer_ncia’,
‘mode’ => ‘default’,
‘parent_name’ => ”,
‘table’ => ‘field_group’,
‘type’ => ‘Normal’,
‘export_type’ => 1,
‘disabled’ => FALSE,
‘label’ => ”,
‘weight’ => ‘4’,
‘children’ => array(
0 => ‘body’,
1 => ‘field_arxius’,
),
‘format_type’ => ‘fieldset’,
‘format_settings’ => array(
‘label’ => ”,
‘instance_settings’ => array(
‘id’ => ”,
‘classes’ => ‘col-md-8’,
‘description’ => ”,
),
‘formatter’ => ‘open’,
),
),
‘group_lloc_hora|node|confer_ncia|default’ => (object) array(
‘id’ => ‘6’,
‘identifier’ => ‘group_lloc_hora|node|confer_ncia|default’,
‘group_name’ => ‘group_lloc_hora’,
‘entity_type’ => ‘node’,
‘bundle’ => ‘confer_ncia’,
‘mode’ => ‘default’,
‘parent_name’ => ”,
‘table’ => ‘field_group’,
‘type’ => ‘Normal’,
‘export_type’ => 1,
‘disabled’ => FALSE,
‘label’ => ”,
‘weight’ => ‘1’,
‘children’ => array(
0 => ‘field_data_i_hora’,
1 => ‘field_lloc’,
),
‘format_type’ => ‘fieldset’,
‘format_settings’ => array(
‘label’ => ”,
‘instance_settings’ => array(
‘id’ => ”,
‘classes’ => ‘col-md-8’,
‘description’ => ”,
),
‘formatter’ => ‘open’,
),
),
),
);

Amb això ja podeu crear contingut per a l’apartat programa, però encara no es mostrarà com un apartat. Per fer-ho, heu d’importar una vista. Aneu a ‘Estructura > Views > Importa’, enganxeu el següent codi a la caixa de text etiquetada com ‘Paste view code here’ i premeu ‘Importa’.

$view = new view();
$view->name = ‘programa’;
$view->description = ”;
$view->tag = ‘default’;
$view->base_table = ‘node’;
$view->human_name = ‘Programa’;
$view->core = 7;
$view->api_version = ‘3.0’;
$view->disabled = FALSE; /* Edit this to true to make a default view disabled initially *//* Display: Master */
$handler = $view->new_display(‘default’, ‘Master’, ‘default’);
$handler->display->display_options[‘title’] = ‘Programa’;
$handler->display->display_options[‘use_more_always’] = FALSE;
$handler->display->display_options[‘use_more_text’] = ‘més’;
$handler->display->display_options[‘access’][‘type’] = ‘perm’;
$handler->display->display_options[‘cache’][‘type’] = ‘none’;
$handler->display->display_options[‘query’][‘type’] = ‘views_query’;
$handler->display->display_options[‘exposed_form’][‘type’] = ‘basic’;
$handler->display->display_options[‘exposed_form’][‘options’][‘submit_button’] = ‘Aplica’;
$handler->display->display_options[‘exposed_form’][‘options’][‘reset_button_label’] = ‘Reinicialitza’;
$handler->display->display_options[‘exposed_form’][‘options’][‘exposed_sorts_label’] = ‘Ordena per’;
$handler->display->display_options[‘pager’][‘type’] = ‘full’;
$handler->display->display_options[‘pager’][‘options’][‘items_per_page’] = ’10’;
$handler->display->display_options[‘pager’][‘options’][‘expose’][‘items_per_page_label’] = ‘Elements per pàgina’;
$handler->display->display_options[‘pager’][‘options’][‘expose’][‘items_per_page_options_all_label’] = ‘- Tot -‘;
$handler->display->display_options[‘pager’][‘options’][‘expose’][‘offset_label’] = ‘Desplaçament’;
$handler->display->display_options[‘pager’][‘options’][‘tags’][‘first’] = ‘« primer’;
$handler->display->display_options[‘pager’][‘options’][‘tags’][‘previous’] = ‘‹ anterior’;
$handler->display->display_options[‘pager’][‘options’][‘tags’][‘next’] = ‘següent ›’;
$handler->display->display_options[‘pager’][‘options’][‘tags’][‘last’] = ‘últim »’;
$handler->display->display_options[‘style_plugin’] = ‘default’;
$handler->display->display_options[‘style_options’][‘row_class’] = ‘row’;
$handler->display->display_options[‘style_options’][‘default_row_class’] = FALSE;
$handler->display->display_options[‘row_plugin’] = ‘fields’;
$handler->display->display_options[‘row_options’][‘hide_empty’] = TRUE;
/* Camp: Contingut: Data i hora */
$handler->display->display_options[‘fields’][‘field_data_i_hora_1’][‘id’] = ‘field_data_i_hora_1’;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘field_data_i_hora_1’][‘table’] = ‘field_data_field_data_i_hora’;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘field_data_i_hora_1’][‘field’] = ‘field_data_i_hora’;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘field_data_i_hora_1’][‘label’] = ”;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘field_data_i_hora_1’][‘exclude’] = TRUE;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘field_data_i_hora_1’][‘element_label_colon’] = FALSE;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘field_data_i_hora_1’][‘settings’] = array(
‘format_type’ => ‘dia_setmana_num’,
‘fromto’ => ‘both’,
‘multiple_number’ => ”,
‘multiple_from’ => ”,
‘multiple_to’ => ”,
‘show_remaining_days’ => 0,
‘show_repeat_rule’ => ‘show’,
);
/* Camp: Contingut: Data i hora */
$handler->display->display_options[‘fields’][‘field_data_i_hora_2’][‘id’] = ‘field_data_i_hora_2’;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘field_data_i_hora_2’][‘table’] = ‘field_data_field_data_i_hora’;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘field_data_i_hora_2’][‘field’] = ‘field_data_i_hora’;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘field_data_i_hora_2’][‘label’] = ”;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘field_data_i_hora_2’][‘exclude’] = TRUE;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘field_data_i_hora_2’][‘element_label_colon’] = FALSE;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘field_data_i_hora_2’][‘settings’] = array(
‘format_type’ => ‘mes’,
‘fromto’ => ‘both’,
‘multiple_number’ => ”,
‘multiple_from’ => ”,
‘multiple_to’ => ”,
‘show_remaining_days’ => 0,
‘show_repeat_rule’ => ‘show’,
);
/* Camp: Contingut: Data i hora */
$handler->display->display_options[‘fields’][‘field_data_i_hora’][‘id’] = ‘field_data_i_hora’;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘field_data_i_hora’][‘table’] = ‘field_data_field_data_i_hora’;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘field_data_i_hora’][‘field’] = ‘field_data_i_hora’;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘field_data_i_hora’][‘label’] = ”;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘field_data_i_hora’][‘exclude’] = TRUE;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘field_data_i_hora’][‘element_label_colon’] = FALSE;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘field_data_i_hora’][‘settings’] = array(
‘format_type’ => ‘dia_semana_nom’,
‘fromto’ => ‘both’,
‘multiple_number’ => ”,
‘multiple_from’ => ”,
‘multiple_to’ => ”,
‘show_remaining_days’ => 0,
‘show_repeat_rule’ => ‘show’,
);
/* Camp: Contingut: Data i hora */
$handler->display->display_options[‘fields’][‘field_data_i_hora_3’][‘id’] = ‘field_data_i_hora_3’;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘field_data_i_hora_3’][‘table’] = ‘field_data_field_data_i_hora’;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘field_data_i_hora_3’][‘field’] = ‘field_data_i_hora’;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘field_data_i_hora_3’][‘label’] = ”;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘field_data_i_hora_3’][‘alter’][‘alter_text’] = TRUE;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘field_data_i_hora_3’][‘alter’][‘text’] = ‘<div class=”date col-sm-2 col-lg-1″>
<span class=”day-nom col-sm-12″>
[field_data_i_hora]
</span>
<span class=”day col-sm-12″>
[field_data_i_hora_1]
</span>
<span class=”month col-sm-12″>
[field_data_i_hora_2]
</span>
<span class=”year col-sm-12″>
[field_data_i_hora_3]
</span>
</div>’;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘field_data_i_hora_3’][‘element_label_colon’] = FALSE;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘field_data_i_hora_3’][‘settings’] = array(
‘format_type’ => ‘any’,
‘fromto’ => ‘both’,
‘multiple_number’ => ”,
‘multiple_from’ => ”,
‘multiple_to’ => ”,
‘show_remaining_days’ => 0,
‘show_repeat_rule’ => ‘show’,
);
/* Camp: Contingut: Títol */
$handler->display->display_options[‘fields’][‘title’][‘id’] = ‘title’;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘title’][‘table’] = ‘node’;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘title’][‘field’] = ‘title’;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘title’][‘label’] = ”;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘title’][‘alter’][‘text’] = ‘<h2 role=”heading” aria-level=”2″>[title]</h2>’;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘title’][‘alter’][‘make_link’] = TRUE;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘title’][‘alter’][‘word_boundary’] = FALSE;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘title’][‘alter’][‘ellipsis’] = FALSE;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘title’][‘element_type’] = ‘h3’;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘title’][‘element_class’] = ‘col-lg-11 col-sm-10’;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘title’][‘element_label_colon’] = FALSE;
/* Camp: Contingut: Conferenciant */
$handler->display->display_options[‘fields’][‘field_conferenciant’][‘id’] = ‘field_conferenciant’;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘field_conferenciant’][‘table’] = ‘field_data_field_conferenciant’;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘field_conferenciant’][‘field’] = ‘field_conferenciant’;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘field_conferenciant’][‘label’] = ”;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘field_conferenciant’][‘element_type’] = ‘div’;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘field_conferenciant’][‘element_class’] = ‘conferenciant col-lg-11 col-sm-10’;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘field_conferenciant’][‘element_label_colon’] = FALSE;
/* Camp: Contingut: Body */
$handler->display->display_options[‘fields’][‘body’][‘id’] = ‘body’;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘body’][‘table’] = ‘field_data_body’;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘body’][‘field’] = ‘body’;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘body’][‘label’] = ”;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘body’][‘element_type’] = ‘div’;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘body’][‘element_class’] = ‘col-lg-11 col-sm-10’;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘body’][‘element_label_colon’] = FALSE;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘body’][‘type’] = ‘text_summary_or_trimmed’;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘body’][‘settings’] = array(
‘trim_length’ => ‘250’,
);
/* Filter criterion: Contingut: Publicat */
$handler->display->display_options[‘filters’][‘status’][‘id’] = ‘status’;
$handler->display->display_options[‘filters’][‘status’][‘table’] = ‘node’;
$handler->display->display_options[‘filters’][‘status’][‘field’] = ‘status’;
$handler->display->display_options[‘filters’][‘status’][‘value’] = 1;
$handler->display->display_options[‘filters’][‘status’][‘group’] = 1;
$handler->display->display_options[‘filters’][‘status’][‘expose’][‘operator’] = FALSE;
/* Filter criterion: Contingut: Tipus */
$handler->display->display_options[‘filters’][‘type’][‘id’] = ‘type’;
$handler->display->display_options[‘filters’][‘type’][‘table’] = ‘node’;
$handler->display->display_options[‘filters’][‘type’][‘field’] = ‘type’;
$handler->display->display_options[‘filters’][‘type’][‘value’] = array(
‘confer_ncia’ => ‘confer_ncia’,
);

/* Display: Page */
$handler = $view->new_display(‘page’, ‘Page’, ‘page’);
$handler->display->display_options[‘path’] = ‘programa’;
$handler->display->display_options[‘menu’][‘title’] = ‘Programa’;
$handler->display->display_options[‘menu’][‘weight’] = ‘0’;
$handler->display->display_options[‘menu’][‘name’] = ‘main-menu’;
$handler->display->display_options[‘menu’][‘context’] = 0;
$handler->display->display_options[‘menu’][‘context_only_inline’] = 0;
$translatables[‘programa’] = array(
t(‘Master’),
t(‘Programa’),
t(‘més’),
t(‘Aplica’),
t(‘Reinicialitza’),
t(‘Ordena per’),
t(‘Asc’),
t(‘Desc’),
t(‘Elements per pàgina’),
t(‘- Tot -‘),
t(‘Desplaçament’),
t(‘« primer’),
t(‘‹ anterior’),
t(‘següent ›’),
t(‘últim »’),
t(‘<div class=”date col-sm-2 col-lg-1″>
<span class=”day-nom col-sm-12″>
[field_data_i_hora]
</span>
<span class=”day col-sm-12″>
[field_data_i_hora_1]
</span>
<span class=”month col-sm-12″>
[field_data_i_hora_2]
</span>
<span class=”year col-sm-12″>
[field_data_i_hora_3]
</span>
</div>’),
t(‘<h2 role=”heading” aria-level=”2″>[title]</h2>’),
t(‘Page’),
);

Per dotar de contingut aquesta secció aneu a ‘Contingut > Afegeix contingut > Conferència’.