Personal

Primer de tot cal crear el tipus de contingut ‘Fitxa de personal’. Per fer-ho, aneu a ‘Estructura > Tipus de contingut > Importa’, enganxeu el següent codi a la caixa de text que us apareix i feu clic al botó ‘Importa’.

$data = array(
‘bundles’ => array(
‘personal’ => (object) array(
‘type’ => ‘personal’,
‘name’ => ‘Fitxa de personal’,
‘base’ => ‘node_content’,
‘module’ => ‘custom_content_types’,
‘description’ => ‘Tipus de contingut per introduir informació del personal de grup, centre o jornada’,
‘help’ => ”,
‘has_title’ => ‘1’,
‘title_label’ => ‘Nom’,
‘custom’ => ‘0’,
‘modified’ => ‘1’,
‘locked’ => ‘1’,
‘disabled’ => ‘0’,
‘orig_type’ => ‘personal’,
‘disabled_changed’ => FALSE,
‘bc_entity_type’ => ‘node’,
),
),
‘fields’ => array(
‘field_carrec’ => array(
‘entity_types’ => array(),
‘indexes’ => array(
‘format’ => array(
0 => ‘format’,
),
),
‘settings’ => array(
‘max_length’ => ‘255’,
‘allowed_values’ => ”,
‘allowed_values_php’ => ”,
‘text_processing’ => 0,
),
‘translatable’ => ‘0’,
‘type_name’ => ‘personal’,
‘storage’ => array(
‘type’ => ‘field_sql_storage’,
‘settings’ => array(),
‘module’ => ‘field_sql_storage’,
‘active’ => ‘1’,
‘details’ => array(
‘sql’ => array(
‘FIELD_LOAD_CURRENT’ => array(
‘field_data_field_carrec’ => array(
‘value’ => ‘field_carrec_value’,
‘format’ => ‘field_carrec_format’,
),
),
‘FIELD_LOAD_REVISION’ => array(
‘field_revision_field_carrec’ => array(
‘value’ => ‘field_carrec_value’,
‘format’ => ‘field_carrec_format’,
),
),
),
),
),
‘foreign keys’ => array(
‘format’ => array(
‘table’ => ‘filter_format’,
‘columns’ => array(
‘format’ => ‘format’,
),
),
),
‘field_name’ => ‘field_carrec’,
‘type’ => ‘text’,
‘module’ => ‘text’,
‘active’ => ‘1’,
‘locked’ => ‘0’,
‘cardinality’ => ‘1’,
‘deleted’ => ‘0’,
‘columns’ => array(
‘value’ => array(
‘type’ => ‘varchar’,
‘length’ => ‘255’,
‘not null’ => FALSE,
),
‘format’ => array(
‘type’ => ‘varchar’,
‘length’ => 255,
‘not null’ => FALSE,
),
),
‘bundles’ => array(
‘node’ => array(
0 => ‘personal’,
),
),
),
‘field_cognoms’ => array(
‘type_name’ => ‘personal’,
‘entity_types’ => array(),
‘settings’ => array(
‘max_length’ => 255,
‘text_processing’ => ‘0’,
‘allowed_values’ => ”,
‘allowed_values_php’ => ”,
),
‘translatable’ => ‘0’,
‘storage’ => array(
‘type’ => ‘field_sql_storage’,
‘settings’ => array(),
‘module’ => ‘field_sql_storage’,
‘active’ => ‘1’,
‘details’ => array(
‘sql’ => array(
‘FIELD_LOAD_CURRENT’ => array(
‘field_data_field_cognoms’ => array(
‘value’ => ‘field_cognoms_value’,
‘format’ => ‘field_cognoms_format’,
),
),
‘FIELD_LOAD_REVISION’ => array(
‘field_revision_field_cognoms’ => array(
‘value’ => ‘field_cognoms_value’,
‘format’ => ‘field_cognoms_format’,
),
),
),
),
),
‘foreign keys’ => array(
‘format’ => array(
‘table’ => ‘filter_format’,
‘columns’ => array(
‘format’ => ‘format’,
),
),
),
‘indexes’ => array(
‘format’ => array(
0 => ‘format’,
),
),
‘field_name’ => ‘field_cognoms’,
‘type’ => ‘text’,
‘module’ => ‘text’,
‘active’ => ‘1’,
‘locked’ => ‘0’,
‘cardinality’ => ‘1’,
‘deleted’ => ‘0’,
‘columns’ => array(
‘value’ => array(
‘type’ => ‘varchar’,
‘length’ => 255,
‘not null’ => FALSE,
),
‘format’ => array(
‘type’ => ‘varchar’,
‘length’ => 255,
‘not null’ => FALSE,
),
),
‘bundles’ => array(
‘node’ => array(
0 => ‘personal’,
),
),
),
‘field_curriculum’ => array(
‘entity_types’ => array(),
‘indexes’ => array(
‘format’ => array(
0 => ‘format’,
),
),
‘settings’ => array(
‘allowed_values’ => ”,
‘allowed_values_php’ => ”,
‘max_length’ => ”,
‘text_processing’ => 1,
),
‘translatable’ => ‘0’,
‘type_name’ => ‘personal’,
‘storage’ => array(
‘type’ => ‘field_sql_storage’,
‘settings’ => array(),
‘module’ => ‘field_sql_storage’,
‘active’ => ‘1’,
‘details’ => array(
‘sql’ => array(
‘FIELD_LOAD_CURRENT’ => array(
‘field_data_field_curriculum’ => array(
‘value’ => ‘field_curriculum_value’,
‘format’ => ‘field_curriculum_format’,
),
),
‘FIELD_LOAD_REVISION’ => array(
‘field_revision_field_curriculum’ => array(
‘value’ => ‘field_curriculum_value’,
‘format’ => ‘field_curriculum_format’,
),
),
),
),
),
‘foreign keys’ => array(
‘format’ => array(
‘table’ => ‘filter_format’,
‘columns’ => array(
‘format’ => ‘format’,
),
),
),
‘field_name’ => ‘field_curriculum’,
‘type’ => ‘text_long’,
‘module’ => ‘text’,
‘active’ => ‘1’,
‘locked’ => ‘0’,
‘cardinality’ => ‘1’,
‘deleted’ => ‘0’,
‘columns’ => array(
‘value’ => array(
‘type’ => ‘text’,
‘size’ => ‘big’,
‘not null’ => FALSE,
),
‘format’ => array(
‘type’ => ‘varchar’,
‘length’ => 255,
‘not null’ => FALSE,
),
),
‘bundles’ => array(
‘node’ => array(
0 => ‘personal’,
),
),
),
‘field_despatx’ => array(
‘type_name’ => ‘personal’,
‘entity_types’ => array(),
‘settings’ => array(
‘max_length’ => 255,
‘text_processing’ => ‘0’,
‘allowed_values’ => ”,
‘allowed_values_php’ => ”,
),
‘translatable’ => ‘0’,
‘storage’ => array(
‘type’ => ‘field_sql_storage’,
‘settings’ => array(),
‘module’ => ‘field_sql_storage’,
‘active’ => ‘1’,
‘details’ => array(
‘sql’ => array(
‘FIELD_LOAD_CURRENT’ => array(
‘field_data_field_despatx’ => array(
‘value’ => ‘field_despatx_value’,
‘format’ => ‘field_despatx_format’,
),
),
‘FIELD_LOAD_REVISION’ => array(
‘field_revision_field_despatx’ => array(
‘value’ => ‘field_despatx_value’,
‘format’ => ‘field_despatx_format’,
),
),
),
),
),
‘foreign keys’ => array(
‘format’ => array(
‘table’ => ‘filter_format’,
‘columns’ => array(
‘format’ => ‘format’,
),
),
),
‘indexes’ => array(
‘format’ => array(
0 => ‘format’,
),
),
‘field_name’ => ‘field_despatx’,
‘type’ => ‘text’,
‘module’ => ‘text’,
‘active’ => ‘1’,
‘locked’ => ‘0’,
‘cardinality’ => ‘1’,
‘deleted’ => ‘0’,
‘columns’ => array(
‘value’ => array(
‘type’ => ‘varchar’,
‘length’ => 255,
‘not null’ => FALSE,
),
‘format’ => array(
‘type’ => ‘varchar’,
‘length’ => 255,
‘not null’ => FALSE,
),
),
‘bundles’ => array(
‘node’ => array(
0 => ‘personal’,
),
),
),
‘field_fax_centre’ => array(
‘entity_types’ => array(),
‘indexes’ => array(
‘format’ => array(
0 => ‘format’,
),
),
‘settings’ => array(
‘allowed_values’ => ”,
‘allowed_values_php’ => ”,
‘max_length’ => 255,
‘text_processing’ => 0,
),
‘translatable’ => ‘0’,
‘type_name’ => ‘personal’,
‘storage’ => array(
‘type’ => ‘field_sql_storage’,
‘settings’ => array(),
‘module’ => ‘field_sql_storage’,
‘active’ => ‘1’,
‘details’ => array(
‘sql’ => array(
‘FIELD_LOAD_CURRENT’ => array(
‘field_data_field_fax_centre’ => array(
‘value’ => ‘field_fax_centre_value’,
‘format’ => ‘field_fax_centre_format’,
),
),
‘FIELD_LOAD_REVISION’ => array(
‘field_revision_field_fax_centre’ => array(
‘value’ => ‘field_fax_centre_value’,
‘format’ => ‘field_fax_centre_format’,
),
),
),
),
),
‘foreign keys’ => array(
‘format’ => array(
‘table’ => ‘filter_format’,
‘columns’ => array(
‘format’ => ‘format’,
),
),
),
‘field_name’ => ‘field_fax_centre’,
‘type’ => ‘text’,
‘module’ => ‘text’,
‘active’ => ‘1’,
‘locked’ => ‘0’,
‘cardinality’ => ‘1’,
‘deleted’ => ‘0’,
‘columns’ => array(
‘value’ => array(
‘type’ => ‘varchar’,
‘length’ => 255,
‘not null’ => FALSE,
),
‘format’ => array(
‘type’ => ‘varchar’,
‘length’ => 255,
‘not null’ => FALSE,
),
),
‘bundles’ => array(
‘node’ => array(
0 => ‘personal’,
),
),
),
‘field_fotografia’ => array(
‘entity_types’ => array(),
‘indexes’ => array(
‘fid’ => array(
0 => ‘fid’,
),
),
‘settings’ => array(
‘uri_scheme’ => ‘public’,
‘default_image’ => 0,
‘description_field’ => 0,
‘list_default’ => 1,
‘list_field’ => 0,
),
‘translatable’ => ‘0’,
‘type_name’ => ‘personal’,
‘storage’ => array(
‘type’ => ‘field_sql_storage’,
‘settings’ => array(),
‘module’ => ‘field_sql_storage’,
‘active’ => ‘1’,
‘details’ => array(
‘sql’ => array(
‘FIELD_LOAD_CURRENT’ => array(
‘field_data_field_fotografia’ => array(
‘fid’ => ‘field_fotografia_fid’,
‘alt’ => ‘field_fotografia_alt’,
‘title’ => ‘field_fotografia_title’,
‘width’ => ‘field_fotografia_width’,
‘height’ => ‘field_fotografia_height’,
),
),
‘FIELD_LOAD_REVISION’ => array(
‘field_revision_field_fotografia’ => array(
‘fid’ => ‘field_fotografia_fid’,
‘alt’ => ‘field_fotografia_alt’,
‘title’ => ‘field_fotografia_title’,
‘width’ => ‘field_fotografia_width’,
‘height’ => ‘field_fotografia_height’,
),
),
),
),
),
‘foreign keys’ => array(
‘fid’ => array(
‘table’ => ‘file_managed’,
‘columns’ => array(
‘fid’ => ‘fid’,
),
),
),
‘field_name’ => ‘field_fotografia’,
‘type’ => ‘image’,
‘module’ => ‘image’,
‘active’ => ‘1’,
‘locked’ => ‘0’,
‘cardinality’ => ‘1’,
‘deleted’ => ‘0’,
‘columns’ => array(
‘fid’ => array(
‘description’ => ‘The {file_managed}.fid being referenced in this field.’,
‘type’ => ‘int’,
‘not null’ => FALSE,
‘unsigned’ => TRUE,
),
‘alt’ => array(
‘description’ => ‘Alternative image text, for the image\’s \’alt\’ attribute.’,
‘type’ => ‘varchar’,
‘length’ => 512,
‘not null’ => FALSE,
),
‘title’ => array(
‘description’ => ‘Image title text, for the image\’s \’title\’ attribute.’,
‘type’ => ‘varchar’,
‘length’ => 1024,
‘not null’ => FALSE,
),
‘width’ => array(
‘description’ => ‘The width of the image in pixels.’,
‘type’ => ‘int’,
‘unsigned’ => TRUE,
),
‘height’ => array(
‘description’ => ‘The height of the image in pixels.’,
‘type’ => ‘int’,
‘unsigned’ => TRUE,
),
),
‘bundles’ => array(
‘node’ => array(
0 => ‘personal’,
),
),
),
‘field_linia_recerca’ => array(
‘entity_types’ => array(),
‘indexes’ => array(
‘format’ => array(
0 => ‘format’,
),
),
‘settings’ => array(
‘max_length’ => ‘255’,
‘allowed_values’ => ”,
‘allowed_values_php’ => ”,
‘text_processing’ => 1,
),
‘translatable’ => ‘0’,
‘type_name’ => ‘personal’,
‘storage’ => array(
‘type’ => ‘field_sql_storage’,
‘settings’ => array(),
‘module’ => ‘field_sql_storage’,
‘active’ => ‘1’,
‘details’ => array(
‘sql’ => array(
‘FIELD_LOAD_CURRENT’ => array(
‘field_data_field_linia_recerca’ => array(
‘value’ => ‘field_linia_recerca_value’,
‘format’ => ‘field_linia_recerca_format’,
),
),
‘FIELD_LOAD_REVISION’ => array(
‘field_revision_field_linia_recerca’ => array(
‘value’ => ‘field_linia_recerca_value’,
‘format’ => ‘field_linia_recerca_format’,
),
),
),
),
),
‘foreign keys’ => array(
‘format’ => array(
‘table’ => ‘filter_format’,
‘columns’ => array(
‘format’ => ‘format’,
),
),
),
‘field_name’ => ‘field_linia_recerca’,
‘type’ => ‘text’,
‘module’ => ‘text’,
‘active’ => ‘1’,
‘locked’ => ‘0’,
‘cardinality’ => ‘1’,
‘deleted’ => ‘0’,
‘columns’ => array(
‘value’ => array(
‘type’ => ‘varchar’,
‘length’ => ‘255’,
‘not null’ => FALSE,
),
‘format’ => array(
‘type’ => ‘varchar’,
‘length’ => 255,
‘not null’ => FALSE,
),
),
‘bundles’ => array(
‘node’ => array(
0 => ‘personal’,
),
),
),
‘field_linkstaff’ => array(
‘type_name’ => ‘personal’,
‘entity_types’ => array(),
‘settings’ => array(
‘attributes’ => array(
‘target’ => ‘default’,
‘class’ => ”,
‘rel’ => ”,
),
‘url’ => 0,
‘title’ => ‘optional’,
‘title_value’ => ”,
‘title_maxlength’ => 128,
‘enable_tokens’ => 1,
‘display’ => array(
‘url_cutoff’ => 80,
),
),
‘translatable’ => ‘0’,
‘storage’ => array(
‘type’ => ‘field_sql_storage’,
‘settings’ => array(),
‘module’ => ‘field_sql_storage’,
‘active’ => ‘1’,
‘details’ => array(
‘sql’ => array(
‘FIELD_LOAD_CURRENT’ => array(
‘field_data_field_linkstaff’ => array(
‘url’ => ‘field_linkstaff_url’,
‘title’ => ‘field_linkstaff_title’,
‘attributes’ => ‘field_linkstaff_attributes’,
),
),
‘FIELD_LOAD_REVISION’ => array(
‘field_revision_field_linkstaff’ => array(
‘url’ => ‘field_linkstaff_url’,
‘title’ => ‘field_linkstaff_title’,
‘attributes’ => ‘field_linkstaff_attributes’,
),
),
),
),
),
‘foreign keys’ => array(),
‘indexes’ => array(),
‘field_name’ => ‘field_linkstaff’,
‘type’ => ‘link_field’,
‘module’ => ‘link’,
‘active’ => ‘1’,
‘locked’ => ‘0’,
‘cardinality’ => ‘1’,
‘deleted’ => ‘0’,
‘columns’ => array(
‘url’ => array(
‘type’ => ‘varchar’,
‘length’ => 2048,
‘not null’ => FALSE,
‘sortable’ => TRUE,
),
‘title’ => array(
‘type’ => ‘varchar’,
‘length’ => 255,
‘not null’ => FALSE,
‘sortable’ => TRUE,
),
‘attributes’ => array(
‘type’ => ‘text’,
‘size’ => ‘medium’,
‘not null’ => FALSE,
),
),
‘bundles’ => array(
‘node’ => array(
0 => ‘personal’,
),
),
),
‘field_lloc_fisic’ => array(
‘entity_types’ => array(),
‘indexes’ => array(
‘format’ => array(
0 => ‘format’,
),
),
‘settings’ => array(
‘allowed_values’ => ”,
‘allowed_values_php’ => ”,
‘max_length’ => ”,
‘text_processing’ => 1,
),
‘translatable’ => ‘0’,
‘type_name’ => ‘personal’,
‘storage’ => array(
‘type’ => ‘field_sql_storage’,
‘settings’ => array(),
‘module’ => ‘field_sql_storage’,
‘active’ => ‘1’,
‘details’ => array(
‘sql’ => array(
‘FIELD_LOAD_CURRENT’ => array(
‘field_data_field_lloc_fisic’ => array(
‘value’ => ‘field_lloc_fisic_value’,
‘format’ => ‘field_lloc_fisic_format’,
),
),
‘FIELD_LOAD_REVISION’ => array(
‘field_revision_field_lloc_fisic’ => array(
‘value’ => ‘field_lloc_fisic_value’,
‘format’ => ‘field_lloc_fisic_format’,
),
),
),
),
),
‘foreign keys’ => array(
‘format’ => array(
‘table’ => ‘filter_format’,
‘columns’ => array(
‘format’ => ‘format’,
),
),
),
‘field_name’ => ‘field_lloc_fisic’,
‘type’ => ‘text_long’,
‘module’ => ‘text’,
‘active’ => ‘1’,
‘locked’ => ‘0’,
‘cardinality’ => ‘1’,
‘deleted’ => ‘0’,
‘columns’ => array(
‘value’ => array(
‘type’ => ‘text’,
‘size’ => ‘big’,
‘not null’ => FALSE,
),
‘format’ => array(
‘type’ => ‘varchar’,
‘length’ => 255,
‘not null’ => FALSE,
),
),
‘bundles’ => array(
‘node’ => array(
0 => ‘personal’,
),
),
),
‘field_mail’ => array(
‘entity_types’ => array(),
‘indexes’ => array(),
‘settings’ => array(),
‘translatable’ => ‘0’,
‘type_name’ => ‘personal’,
‘storage’ => array(
‘type’ => ‘field_sql_storage’,
‘settings’ => array(),
‘module’ => ‘field_sql_storage’,
‘active’ => ‘1’,
‘details’ => array(
‘sql’ => array(
‘FIELD_LOAD_CURRENT’ => array(
‘field_data_field_mail’ => array(
’email’ => ‘field_mail_email’,
),
),
‘FIELD_LOAD_REVISION’ => array(
‘field_revision_field_mail’ => array(
’email’ => ‘field_mail_email’,
),
),
),
),
),
‘foreign keys’ => array(),
‘field_name’ => ‘field_mail’,
‘type’ => ’email’,
‘module’ => ’email’,
‘active’ => ‘1’,
‘locked’ => ‘0’,
‘cardinality’ => ‘1’,
‘deleted’ => ‘0’,
‘columns’ => array(
’email’ => array(
‘type’ => ‘varchar’,
‘length’ => 255,
‘not null’ => FALSE,
),
),
‘bundles’ => array(
‘node’ => array(
0 => ‘personal’,
),
),
),
‘field_nom’ => array(
‘type_name’ => ‘personal’,
‘entity_types’ => array(),
‘settings’ => array(
‘max_length’ => 255,
‘text_processing’ => ‘0’,
‘allowed_values’ => ”,
‘allowed_values_php’ => ”,
),
‘translatable’ => ‘0’,
‘storage’ => array(
‘type’ => ‘field_sql_storage’,
‘settings’ => array(),
‘module’ => ‘field_sql_storage’,
‘active’ => ‘1’,
‘details’ => array(
‘sql’ => array(
‘FIELD_LOAD_CURRENT’ => array(
‘field_data_field_nom’ => array(
‘value’ => ‘field_nom_value’,
‘format’ => ‘field_nom_format’,
),
),
‘FIELD_LOAD_REVISION’ => array(
‘field_revision_field_nom’ => array(
‘value’ => ‘field_nom_value’,
‘format’ => ‘field_nom_format’,
),
),
),
),
),
‘foreign keys’ => array(
‘format’ => array(
‘table’ => ‘filter_format’,
‘columns’ => array(
‘format’ => ‘format’,
),
),
),
‘indexes’ => array(
‘format’ => array(
0 => ‘format’,
),
),
‘field_name’ => ‘field_nom’,
‘type’ => ‘text’,
‘module’ => ‘text’,
‘active’ => ‘1’,
‘locked’ => ‘0’,
‘cardinality’ => ‘1’,
‘deleted’ => ‘0’,
‘columns’ => array(
‘value’ => array(
‘type’ => ‘varchar’,
‘length’ => 255,
‘not null’ => FALSE,
),
‘format’ => array(
‘type’ => ‘varchar’,
‘length’ => 255,
‘not null’ => FALSE,
),
),
‘bundles’ => array(
‘node’ => array(
0 => ‘personal’,
),
),
),
‘field_organitzacio’ => array(
‘entity_types’ => array(),
‘indexes’ => array(
‘format’ => array(
0 => ‘format’,
),
),
‘settings’ => array(
‘allowed_values’ => ”,
‘allowed_values_php’ => ”,
‘max_length’ => 255,
‘text_processing’ => 0,
),
‘translatable’ => ‘0’,
‘type_name’ => ‘personal’,
‘storage’ => array(
‘type’ => ‘field_sql_storage’,
‘settings’ => array(),
‘module’ => ‘field_sql_storage’,
‘active’ => ‘1’,
‘details’ => array(
‘sql’ => array(
‘FIELD_LOAD_CURRENT’ => array(
‘field_data_field_organitzacio’ => array(
‘value’ => ‘field_organitzacio_value’,
‘format’ => ‘field_organitzacio_format’,
),
),
‘FIELD_LOAD_REVISION’ => array(
‘field_revision_field_organitzacio’ => array(
‘value’ => ‘field_organitzacio_value’,
‘format’ => ‘field_organitzacio_format’,
),
),
),
),
),
‘foreign keys’ => array(
‘format’ => array(
‘table’ => ‘filter_format’,
‘columns’ => array(
‘format’ => ‘format’,
),
),
),
‘field_name’ => ‘field_organitzacio’,
‘type’ => ‘text’,
‘module’ => ‘text’,
‘active’ => ‘1’,
‘locked’ => ‘0’,
‘cardinality’ => ‘1’,
‘deleted’ => ‘0’,
‘columns’ => array(
‘value’ => array(
‘type’ => ‘varchar’,
‘length’ => 255,
‘not null’ => FALSE,
),
‘format’ => array(
‘type’ => ‘varchar’,
‘length’ => 255,
‘not null’ => FALSE,
),
),
‘bundles’ => array(
‘node’ => array(
0 => ‘personal’,
),
),
),
‘field_posicio’ => array(
‘type_name’ => ‘personal’,
‘entity_types’ => array(),
‘settings’ => array(
‘max_length’ => 255,
‘text_processing’ => ‘0’,
‘allowed_values’ => ”,
‘allowed_values_php’ => ”,
),
‘translatable’ => ‘0’,
‘storage’ => array(
‘type’ => ‘field_sql_storage’,
‘settings’ => array(),
‘module’ => ‘field_sql_storage’,
‘active’ => ‘1’,
‘details’ => array(
‘sql’ => array(
‘FIELD_LOAD_CURRENT’ => array(
‘field_data_field_posicio’ => array(
‘value’ => ‘field_posicio_value’,
‘format’ => ‘field_posicio_format’,
),
),
‘FIELD_LOAD_REVISION’ => array(
‘field_revision_field_posicio’ => array(
‘value’ => ‘field_posicio_value’,
‘format’ => ‘field_posicio_format’,
),
),
),
),
),
‘foreign keys’ => array(
‘format’ => array(
‘table’ => ‘filter_format’,
‘columns’ => array(
‘format’ => ‘format’,
),
),
),
‘indexes’ => array(
‘format’ => array(
0 => ‘format’,
),
),
‘field_name’ => ‘field_posicio’,
‘type’ => ‘text’,
‘module’ => ‘text’,
‘active’ => ‘1’,
‘locked’ => ‘0’,
‘cardinality’ => ‘1’,
‘deleted’ => ‘0’,
‘columns’ => array(
‘value’ => array(
‘type’ => ‘varchar’,
‘length’ => 255,
‘not null’ => FALSE,
),
‘format’ => array(
‘type’ => ‘varchar’,
‘length’ => 255,
‘not null’ => FALSE,
),
),
‘bundles’ => array(
‘node’ => array(
0 => ‘personal’,
),
),
),
‘field_telefon’ => array(
‘entity_types’ => array(),
‘indexes’ => array(
‘format’ => array(
0 => ‘format’,
),
),
‘settings’ => array(
‘max_length’ => ‘255’,
‘allowed_values’ => ”,
‘allowed_values_php’ => ”,
‘text_processing’ => 0,
),
‘translatable’ => ‘0’,
‘type_name’ => ‘personal’,
‘storage’ => array(
‘type’ => ‘field_sql_storage’,
‘settings’ => array(),
‘module’ => ‘field_sql_storage’,
‘active’ => ‘1’,
‘details’ => array(
‘sql’ => array(
‘FIELD_LOAD_CURRENT’ => array(
‘field_data_field_telefon’ => array(
‘value’ => ‘field_telefon_value’,
‘format’ => ‘field_telefon_format’,
),
),
‘FIELD_LOAD_REVISION’ => array(
‘field_revision_field_telefon’ => array(
‘value’ => ‘field_telefon_value’,
‘format’ => ‘field_telefon_format’,
),
),
),
),
),
‘foreign keys’ => array(
‘format’ => array(
‘table’ => ‘filter_format’,
‘columns’ => array(
‘format’ => ‘format’,
),
),
),
‘field_name’ => ‘field_telefon’,
‘type’ => ‘text’,
‘module’ => ‘text’,
‘active’ => ‘1’,
‘locked’ => ‘0’,
‘cardinality’ => ‘1’,
‘deleted’ => ‘0’,
‘columns’ => array(
‘value’ => array(
‘type’ => ‘varchar’,
‘length’ => ‘255’,
‘not null’ => FALSE,
),
‘format’ => array(
‘type’ => ‘varchar’,
‘length’ => 255,
‘not null’ => FALSE,
),
),
‘bundles’ => array(
‘node’ => array(
0 => ‘personal’,
),
),
),
‘field_titoltesi’ => array(
‘type_name’ => ‘personal’,
‘entity_types’ => array(),
‘settings’ => array(
‘max_length’ => 255,
‘text_processing’ => ‘1’,
‘allowed_values’ => ”,
‘allowed_values_php’ => ”,
),
‘translatable’ => ‘0’,
‘storage’ => array(
‘type’ => ‘field_sql_storage’,
‘settings’ => array(),
‘module’ => ‘field_sql_storage’,
‘active’ => ‘1’,
‘details’ => array(
‘sql’ => array(
‘FIELD_LOAD_CURRENT’ => array(
‘field_data_field_titoltesi’ => array(
‘value’ => ‘field_titoltesi_value’,
‘format’ => ‘field_titoltesi_format’,
),
),
‘FIELD_LOAD_REVISION’ => array(
‘field_revision_field_titoltesi’ => array(
‘value’ => ‘field_titoltesi_value’,
‘format’ => ‘field_titoltesi_format’,
),
),
),
),
),
‘foreign keys’ => array(
‘format’ => array(
‘table’ => ‘filter_format’,
‘columns’ => array(
‘format’ => ‘format’,
),
),
),
‘indexes’ => array(
‘format’ => array(
0 => ‘format’,
),
),
‘field_name’ => ‘field_titoltesi’,
‘type’ => ‘text’,
‘module’ => ‘text’,
‘active’ => ‘1’,
‘locked’ => ‘0’,
‘cardinality’ => ‘1’,
‘deleted’ => ‘0’,
‘columns’ => array(
‘value’ => array(
‘type’ => ‘varchar’,
‘length’ => 255,
‘not null’ => FALSE,
),
‘format’ => array(
‘type’ => ‘varchar’,
‘length’ => 255,
‘not null’ => FALSE,
),
),
‘bundles’ => array(
‘node’ => array(
0 => ‘personal’,
),
),
),
‘field_web_personal’ => array(
‘entity_types’ => array(),
‘indexes’ => array(),
‘settings’ => array(
‘attributes’ => array(
‘class’ => ”,
‘rel’ => ”,
‘target’ => ‘default’,
),
‘display’ => array(
‘url_cutoff’ => 80,
),
‘enable_tokens’ => 1,
‘title’ => ‘optional’,
‘title_maxlength’ => 128,
‘title_value’ => ”,
‘url’ => 0,
),
‘translatable’ => ‘0’,
‘type_name’ => ‘personal’,
‘storage’ => array(
‘type’ => ‘field_sql_storage’,
‘settings’ => array(),
‘module’ => ‘field_sql_storage’,
‘active’ => ‘1’,
‘details’ => array(
‘sql’ => array(
‘FIELD_LOAD_CURRENT’ => array(
‘field_data_field_web_personal’ => array(
‘url’ => ‘field_web_personal_url’,
‘title’ => ‘field_web_personal_title’,
‘attributes’ => ‘field_web_personal_attributes’,
),
),
‘FIELD_LOAD_REVISION’ => array(
‘field_revision_field_web_personal’ => array(
‘url’ => ‘field_web_personal_url’,
‘title’ => ‘field_web_personal_title’,
‘attributes’ => ‘field_web_personal_attributes’,
),
),
),
),
),
‘foreign keys’ => array(),
‘field_name’ => ‘field_web_personal’,
‘type’ => ‘link_field’,
‘module’ => ‘link’,
‘active’ => ‘1’,
‘locked’ => ‘0’,
‘cardinality’ => ‘1’,
‘deleted’ => ‘0’,
‘columns’ => array(
‘url’ => array(
‘type’ => ‘varchar’,
‘length’ => 2048,
‘not null’ => FALSE,
‘sortable’ => TRUE,
),
‘title’ => array(
‘type’ => ‘varchar’,
‘length’ => 255,
‘not null’ => FALSE,
‘sortable’ => TRUE,
),
‘attributes’ => array(
‘type’ => ‘text’,
‘size’ => ‘medium’,
‘not null’ => FALSE,
),
),
‘bundles’ => array(
‘node’ => array(
0 => ‘personal’,
),
),
),
‘taxonomy_vocabulary_1’ => array(
‘entity_types’ => array(),
‘indexes’ => array(
‘tid’ => array(
0 => ‘tid’,
),
),
‘settings’ => array(
‘allowed_values’ => array(
0 => array(
‘vocabulary’ => ‘vocabulary_1’,
‘parent’ => 0,
),
),
‘options_list_callback’ => ‘i18n_taxonomy_allowed_values’,
‘required’ => TRUE,
),
‘translatable’ => ‘0’,
‘storage’ => array(
‘type’ => ‘field_sql_storage’,
‘settings’ => array(),
‘module’ => ‘field_sql_storage’,
‘active’ => ‘1’,
‘details’ => array(
‘sql’ => array(
‘FIELD_LOAD_CURRENT’ => array(
‘field_data_taxonomy_vocabulary_1’ => array(
‘tid’ => ‘taxonomy_vocabulary_1_tid’,
),
),
‘FIELD_LOAD_REVISION’ => array(
‘field_revision_taxonomy_vocabulary_1’ => array(
‘tid’ => ‘taxonomy_vocabulary_1_tid’,
),
),
),
),
),
‘foreign keys’ => array(
‘tid’ => array(
‘table’ => ‘taxonomy_term_data’,
‘columns’ => array(
‘tid’ => ‘tid’,
),
),
),
‘field_name’ => ‘taxonomy_vocabulary_1’,
‘type’ => ‘taxonomy_term_reference’,
‘module’ => ‘taxonomy’,
‘active’ => ‘1’,
‘locked’ => ‘0’,
‘cardinality’ => ‘1’,
‘deleted’ => ‘0’,
‘columns’ => array(
‘tid’ => array(
‘type’ => ‘int’,
‘unsigned’ => TRUE,
‘not null’ => FALSE,
),
),
‘bundles’ => array(
‘node’ => array(
0 => ‘personal’,
),
),
),
),
‘instances’ => array(
‘field_carrec’ => array(
0 => array(
‘default_value’ => NULL,
‘description’ => ‘Introduïu el càrrec si es dóna el cas.’,
‘display’ => array(
‘default’ => array(
‘label’ => ‘hidden’,
‘type’ => ‘text_default’,
‘weight’ => ‘3’,
‘settings’ => array(),
‘module’ => ‘text’,
),
‘full’ => array(
‘label’ => ‘above’,
‘module’ => ‘text’,
‘settings’ => array(),
‘type’ => ‘text_default’,
‘weight’ => 7,
),
‘rss’ => array(
‘label’ => ‘above’,
‘module’ => ‘text’,
‘settings’ => array(),
‘type’ => ‘text_default’,
‘weight’ => 7,
),
‘search_index’ => array(
‘label’ => ‘above’,
‘module’ => ‘text’,
‘settings’ => array(),
‘type’ => ‘text_default’,
‘weight’ => 7,
),
‘search_result’ => array(
‘label’ => ‘above’,
‘module’ => ‘text’,
‘settings’ => array(),
‘type’ => ‘text_default’,
‘weight’ => 7,
),
‘teaser’ => array(
‘label’ => ‘above’,
‘module’ => ‘text’,
‘settings’ => array(),
‘type’ => ‘text_default’,
‘weight’ => 7,
),
‘token’ => array(
‘label’ => ‘above’,
‘module’ => ‘text’,
‘settings’ => array(),
‘type’ => ‘text_default’,
‘weight’ => 7,
),
),
‘label’ => ‘Càrrec’,
‘required’ => 0,
‘settings’ => array(
‘text_processing’ => ‘0’,
‘user_register_form’ => FALSE,
),
‘weight’ => 7,
‘widget’ => array(
‘weight’ => ‘3’,
‘type’ => ‘text_textfield’,
‘module’ => ‘text’,
‘active’ => 1,
‘settings’ => array(
‘size’ => ’60’,
),
),
‘widget_type’ => ‘text_textfield’,
‘field_name’ => ‘field_carrec’,
‘entity_type’ => ‘node’,
‘bundle’ => ‘personal’,
‘deleted’ => ‘0’,
),
),
‘field_cognoms’ => array(
0 => array(
‘weight’ => ‘6’,
‘label’ => ‘Surname(s)’,
‘widget_type’ => ‘text_textfield’,
‘description’ => ”,
‘required’ => ‘1’,
‘default_value’ => array(
0 => array(
‘value’ => ”,
‘_error_element’ => ‘default_value_widget][field_cognoms][0][value’,
),
),
‘widget’ => array(
‘type’ => ‘text_textfield’,
‘weight’ => ‘6’,
‘module’ => ‘text’,
‘active’ => ‘0’,
‘settings’ => array(
‘rows’ => 5,
‘size’ => ’60’,
‘default_value_php’ => NULL,
),
),
‘display’ => array(
‘teaser’ => array(
‘label’ => ‘hidden’,
‘type’ => ‘hidden’,
‘weight’ => ‘6’,
‘settings’ => array(),
),
‘full’ => array(
‘label’ => ‘hidden’,
‘type’ => ‘text_default’,
‘weight’ => ‘6’,
‘settings’ => array(),
‘module’ => ‘text’,
),
‘rss’ => array(
‘label’ => ‘above’,
‘type’ => ‘text_default’,
‘weight’ => ‘6’,
‘settings’ => array(),
‘module’ => ‘text’,
),
‘token’ => array(
‘label’ => ‘above’,
‘type’ => ‘text_default’,
‘weight’ => ‘6’,
‘settings’ => array(),
‘module’ => ‘text’,
),
‘default’ => array(
‘label’ => ‘hidden’,
‘type’ => ‘text_default’,
‘weight’ => ’11’,
‘settings’ => array(),
‘module’ => ‘text’,
),
),
‘settings’ => array(
‘text_processing’ => ‘0’,
‘user_register_form’ => FALSE,
),
‘field_name’ => ‘field_cognoms’,
‘entity_type’ => ‘node’,
‘bundle’ => ‘personal’,
‘deleted’ => ‘0’,
),
),
‘field_curriculum’ => array(
0 => array(
‘default_value’ => NULL,
‘description’ => ”,
‘display’ => array(
‘default’ => array(
‘label’ => ‘above’,
‘type’ => ‘text_default’,
‘weight’ => ‘6’,
‘settings’ => array(),
‘module’ => ‘text’,
),
‘full’ => array(
‘label’ => ‘above’,
‘module’ => ‘text’,
‘settings’ => array(),
‘type’ => ‘text_default’,
‘weight’ => 16,
),
‘rss’ => array(
‘label’ => ‘above’,
‘module’ => ‘text’,
‘settings’ => array(),
‘type’ => ‘text_default’,
‘weight’ => 16,
),
‘teaser’ => array(
‘label’ => ‘above’,
‘module’ => ‘text’,
‘settings’ => array(),
‘type’ => ‘text_default’,
‘weight’ => 16,
),
‘token’ => array(
‘label’ => ‘above’,
‘module’ => ‘text’,
‘settings’ => array(),
‘type’ => ‘text_default’,
‘weight’ => 16,
),
),
‘label’ => ‘Breu presentació’,
‘required’ => 0,
‘settings’ => array(
‘text_processing’ => ‘1’,
‘user_register_form’ => FALSE,
),
‘weight’ => 16,
‘widget’ => array(
‘weight’ => ‘7’,
‘type’ => ‘text_textarea’,
‘module’ => ‘text’,
‘active’ => 1,
‘settings’ => array(
‘rows’ => ‘5’,
),
),
‘widget_type’ => ‘text_textarea’,
‘field_name’ => ‘field_curriculum’,
‘entity_type’ => ‘node’,
‘bundle’ => ‘personal’,
‘deleted’ => ‘0’,
),
),
‘field_despatx’ => array(
0 => array(
‘weight’ => ’10’,
‘label’ => ‘Office’,
‘widget_type’ => ‘text_textfield’,
‘description’ => ”,
‘required’ => ‘0’,
‘default_value’ => array(
0 => array(
‘value’ => ”,
‘_error_element’ => ‘default_value_widget][field_despatx][0][value’,
),
),
‘widget’ => array(
‘type’ => ‘text_textfield’,
‘weight’ => ’10’,
‘module’ => ‘text’,
‘active’ => ‘0’,
‘settings’ => array(
‘rows’ => 5,
‘size’ => ’60’,
‘default_value_php’ => NULL,
),
),
‘display’ => array(
‘teaser’ => array(
‘label’ => ‘above’,
‘type’ => ‘hidden’,
‘weight’ => ’10’,
‘settings’ => array(),
),
‘full’ => array(
‘label’ => ‘hidden’,
‘type’ => ‘text_default’,
‘weight’ => ’10’,
‘settings’ => array(),
‘module’ => ‘text’,
),
‘rss’ => array(
‘label’ => ‘above’,
‘type’ => ‘text_default’,
‘weight’ => ’10’,
‘settings’ => array(),
‘module’ => ‘text’,
),
‘token’ => array(
‘label’ => ‘above’,
‘type’ => ‘text_default’,
‘weight’ => ’10’,
‘settings’ => array(),
‘module’ => ‘text’,
),
‘default’ => array(
‘label’ => ‘hidden’,
‘type’ => ‘text_default’,
‘weight’ => ‘0’,
‘settings’ => array(),
‘module’ => ‘text’,
),
),
‘settings’ => array(
‘text_processing’ => ‘0’,
‘user_register_form’ => FALSE,
),
‘field_name’ => ‘field_despatx’,
‘entity_type’ => ‘node’,
‘bundle’ => ‘personal’,
‘deleted’ => ‘0’,
),
),
‘field_fax_centre’ => array(
0 => array(
‘default_value’ => array(
0 => array(
‘value’ => ”,
‘_error_element’ => ‘default_value_widget][field_fax_centre][0][value’,
),
),
‘description’ => ”,
‘display’ => array(
‘default’ => array(
‘label’ => ‘inline’,
‘type’ => ‘text_default’,
‘weight’ => ’11’,
‘settings’ => array(),
‘module’ => ‘text’,
),
‘full’ => array(
‘label’ => ‘above’,
‘module’ => ‘text’,
‘settings’ => array(),
‘type’ => ‘text_default’,
‘weight’ => 12,
),
‘rss’ => array(
‘label’ => ‘above’,
‘module’ => ‘text’,
‘settings’ => array(),
‘type’ => ‘text_default’,
‘weight’ => 12,
),
‘search_index’ => array(
‘label’ => ‘above’,
‘module’ => ‘text’,
‘settings’ => array(),
‘type’ => ‘text_default’,
‘weight’ => 12,
),
‘search_result’ => array(
‘label’ => ‘above’,
‘module’ => ‘text’,
‘settings’ => array(),
‘type’ => ‘text_default’,
‘weight’ => 12,
),
‘teaser’ => array(
‘label’ => ‘above’,
‘module’ => ‘text’,
‘settings’ => array(),
‘type’ => ‘text_default’,
‘weight’ => 12,
),
‘token’ => array(
‘label’ => ‘above’,
‘module’ => ‘text’,
‘settings’ => array(),
‘type’ => ‘text_default’,
‘weight’ => 12,
),
),
‘label’ => ‘Fax’,
‘required’ => 0,
‘settings’ => array(
‘text_processing’ => 0,
‘user_register_form’ => FALSE,
),
‘weight’ => 12,
‘widget’ => array(
‘active’ => 0,
‘module’ => ‘text’,
‘settings’ => array(
‘default_value_php’ => NULL,
‘rows’ => 5,
‘size’ => 60,
),
‘type’ => ‘text_textfield’,
‘weight’ => ‘8’,
),
‘widget_type’ => ‘text_textfield’,
‘field_name’ => ‘field_fax_centre’,
‘entity_type’ => ‘node’,
‘bundle’ => ‘personal’,
‘deleted’ => ‘0’,
),
),
‘field_fotografia’ => array(
0 => array(
‘default_value’ => ”,
‘description’ => ‘Recomanem que pujeu una imatge d\’uns 400×400 px’,
‘display’ => array(
‘default’ => array(
‘label’ => ‘hidden’,
‘type’ => ‘image’,
‘weight’ => ‘1’,
‘settings’ => array(
‘image_style’ => ‘fotografia_personal_mitjana’,
‘image_link’ => ”,
),
‘module’ => ‘image’,
),
‘full’ => array(
‘label’ => ‘above’,
‘module’ => ‘image’,
‘settings’ => array(
‘image_link’ => ”,
‘image_style’ => ”,
),
‘type’ => ‘image’,
‘weight’ => 15,
),
‘rss’ => array(
‘label’ => ‘above’,
‘module’ => ‘image’,
‘settings’ => array(
‘image_link’ => ”,
‘image_style’ => ”,
),
‘type’ => ‘image’,
‘weight’ => 15,
),
‘teaser’ => array(
‘label’ => ‘above’,
‘module’ => ‘image’,
‘settings’ => array(
‘image_link’ => ”,
‘image_style’ => ”,
),
‘type’ => ‘image’,
‘weight’ => 15,
),
‘token’ => array(
‘label’ => ‘above’,
‘module’ => ‘image’,
‘settings’ => array(
‘image_link’ => ”,
‘image_style’ => ”,
),
‘type’ => ‘image’,
‘weight’ => 15,
),
),
‘label’ => ‘Fotografia’,
‘required’ => 0,
‘settings’ => array(
‘file_directory’ => ”,
‘file_extensions’ => ‘png gif jpg jpeg’,
‘max_filesize’ => ”,
‘max_resolution’ => ‘400×400’,
‘min_resolution’ => ”,
‘alt_field’ => 1,
‘title_field’ => 0,
‘default_image’ => 0,
‘user_register_form’ => FALSE,
),
‘weight’ => 15,
‘widget’ => array(
‘weight’ => 0,
‘type’ => ‘image_image’,
‘module’ => ‘image’,
‘active’ => 1,
‘settings’ => array(
‘progress_indicator’ => ‘bar’,
‘preview_image_style’ => ‘fotografia_personal_mitjana’,
‘insert’ => 0,
‘insert_absolute’ => 0,
‘insert_styles’ => array(
‘auto’ => ‘auto’,
‘link’ => 0,
‘icon_link’ => 0,
‘image’ => 0,
‘image_capcalera’ => 0,
‘colorbox__capcalera’ => 0,
‘colorbox__destacats_320x120’ => 0,
‘colorbox__destacats_320x240’ => 0,
‘colorbox__fotografia_personal’ => 0,
‘colorbox__fotografia_personal_mitjana’ => 0,
‘colorbox__galeria’ => 0,
‘colorbox__large’ => 0,
‘colorbox__medium’ => 0,
‘colorbox__square_thumbnail’ => 0,
‘colorbox__thumbnail’ => 0,
‘image_destacats_320x120’ => 0,
‘image_destacats_320x240’ => 0,
‘image_fotografia_personal’ => 0,
‘image_fotografia_personal_mitjana’ => 0,
‘image_galeria’ => 0,
‘image_large’ => 0,
‘image_medium’ => 0,
‘image_square_thumbnail’ => 0,
‘image_thumbnail’ => 0,
),
‘insert_default’ => ‘auto’,
‘insert_class’ => ”,
‘insert_width’ => ”,
),
),
‘widget_type’ => ‘imagefield_widget’,
‘field_name’ => ‘field_fotografia’,
‘entity_type’ => ‘node’,
‘bundle’ => ‘personal’,
‘deleted’ => ‘0’,
),
),
‘field_linia_recerca’ => array(
0 => array(
‘default_value’ => NULL,
‘description’ => ”,
‘display’ => array(
‘default’ => array(
‘label’ => ‘above’,
‘type’ => ‘text_default’,
‘weight’ => ‘5’,
‘settings’ => array(),
‘module’ => ‘text’,
),
‘full’ => array(
‘label’ => ‘above’,
‘module’ => ‘text’,
‘settings’ => array(),
‘type’ => ‘text_default’,
‘weight’ => 18,
),
‘rss’ => array(
‘label’ => ‘above’,
‘module’ => ‘text’,
‘settings’ => array(),
‘type’ => ‘text_default’,
‘weight’ => 18,
),
‘search_index’ => array(
‘label’ => ‘above’,
‘module’ => ‘text’,
‘settings’ => array(),
‘type’ => ‘text_default’,
‘weight’ => 18,
),
‘search_result’ => array(
‘label’ => ‘above’,
‘module’ => ‘text’,
‘settings’ => array(),
‘type’ => ‘text_default’,
‘weight’ => 18,
),
‘teaser’ => array(
‘label’ => ‘above’,
‘module’ => ‘text’,
‘settings’ => array(),
‘type’ => ‘text_default’,
‘weight’ => 18,
),
‘token’ => array(
‘label’ => ‘above’,
‘module’ => ‘text’,
‘settings’ => array(),
‘type’ => ‘text_default’,
‘weight’ => 18,
),
),
‘label’ => ‘Línia de recerca’,
‘required’ => 0,
‘settings’ => array(
‘text_processing’ => ‘1’,
‘user_register_form’ => FALSE,
),
‘weight’ => 18,
‘widget’ => array(
‘weight’ => ‘6’,
‘type’ => ‘text_textfield’,
‘module’ => ‘text’,
‘active’ => 1,
‘settings’ => array(
‘size’ => ’60’,
),
),
‘widget_type’ => ‘text_textfield’,
‘field_name’ => ‘field_linia_recerca’,
‘entity_type’ => ‘node’,
‘bundle’ => ‘personal’,
‘deleted’ => ‘0’,
),
),
‘field_linkstaff’ => array(
0 => array(
‘weight’ => ’19’,
‘label’ => ‘Link to Staff’,
‘widget_type’ => ‘link’,
‘description’ => ‘Camp per afegir un enllaç directe a la pàgina de Grup’,
‘required’ => ‘1’,
‘default_value’ => array(
0 => array(
‘url’ => ‘content/el-grup’,
),
),
‘widget’ => array(
‘type’ => ‘link_field’,
‘weight’ => ’19’,
‘module’ => ‘link’,
‘active’ => ‘0’,
‘settings’ => array(
‘default_value_php’ => NULL,
),
),
‘display’ => array(
‘teaser’ => array(
‘label’ => ‘hidden’,
‘type’ => ‘hidden’,
‘weight’ => ’19’,
‘settings’ => array(),
),
‘full’ => array(
‘label’ => ‘hidden’,
‘type’ => ‘link_default’,
‘weight’ => ’19’,
‘settings’ => array(),
‘module’ => ‘link’,
),
‘rss’ => array(
‘label’ => ‘above’,
‘type’ => ‘link_default’,
‘weight’ => ’19’,
‘settings’ => array(),
‘module’ => ‘link’,
),
‘search_index’ => array(
‘label’ => ‘above’,
‘type’ => ‘link_default’,
‘weight’ => ’19’,
‘settings’ => array(),
‘module’ => ‘link’,
),
‘search_result’ => array(
‘label’ => ‘above’,
‘type’ => ‘link_default’,
‘weight’ => ’19’,
‘settings’ => array(),
‘module’ => ‘link’,
),
‘token’ => array(
‘label’ => ‘above’,
‘type’ => ‘link_default’,
‘weight’ => ’19’,
‘settings’ => array(),
‘module’ => ‘link’,
),
‘default’ => array(
‘label’ => ‘hidden’,
‘type’ => ‘link_default’,
‘weight’ => ’13’,
‘settings’ => array(),
‘module’ => ‘link’,
),
),
‘settings’ => array(
‘attributes’ => array(
‘target’ => ‘_blank’,
‘rel’ => ‘nofollow’,
‘class’ => ”,
‘title’ => ”,
),
‘display’ => array(
‘url_cutoff’ => ‘0’,
),
‘url’ => 0,
‘title’ => ‘none’,
‘title_value’ => ”,
‘enable_tokens’ => 0,
‘validate_url’ => 1,
‘title_label_use_field_label’ => FALSE,
‘title_maxlength’ => 128,
‘absolute_url’ => 1,
‘user_register_form’ => FALSE,
),
‘field_name’ => ‘field_linkstaff’,
‘entity_type’ => ‘node’,
‘bundle’ => ‘personal’,
‘deleted’ => ‘0’,
),
),
‘field_lloc_fisic’ => array(
0 => array(
‘default_value’ => NULL,
‘description’ => ‘Introduïu l\’adreça postal. Per exemple: <br />
Edifici x<br />
Campus de Bellaterra<br />
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)<br />’,
‘display’ => array(
‘default’ => array(
‘label’ => ‘above’,
‘type’ => ‘text_default’,
‘weight’ => ‘8’,
‘settings’ => array(),
‘module’ => ‘text’,
),
‘full’ => array(
‘label’ => ‘above’,
‘module’ => ‘text’,
‘settings’ => array(),
‘type’ => ‘text_default’,
‘weight’ => 9,
),
‘rss’ => array(
‘label’ => ‘above’,
‘module’ => ‘text’,
‘settings’ => array(),
‘type’ => ‘text_default’,
‘weight’ => 9,
),
‘search_index’ => array(
‘label’ => ‘above’,
‘module’ => ‘text’,
‘settings’ => array(),
‘type’ => ‘text_default’,
‘weight’ => 9,
),
‘search_result’ => array(
‘label’ => ‘above’,
‘module’ => ‘text’,
‘settings’ => array(),
‘type’ => ‘text_default’,
‘weight’ => 9,
),
‘teaser’ => array(
‘label’ => ‘above’,
‘module’ => ‘text’,
‘settings’ => array(),
‘type’ => ‘text_default’,
‘weight’ => 9,
),
‘token’ => array(
‘label’ => ‘above’,
‘module’ => ‘text’,
‘settings’ => array(),
‘type’ => ‘text_default’,
‘weight’ => 9,
),
),
‘label’ => ‘Adreça postal’,
‘required’ => 0,
‘settings’ => array(
‘text_processing’ => ‘1’,
‘user_register_form’ => FALSE,
),
‘weight’ => 9,
‘widget’ => array(
‘weight’ => ‘6’,
‘type’ => ‘text_textarea’,
‘module’ => ‘text’,
‘active’ => 1,
‘settings’ => array(
‘rows’ => ‘6’,
),
),
‘widget_type’ => ‘text_textarea’,
‘field_name’ => ‘field_lloc_fisic’,
‘entity_type’ => ‘node’,
‘bundle’ => ‘personal’,
‘deleted’ => ‘0’,
),
),
‘field_mail’ => array(
0 => array(
‘default_value’ => NULL,
‘description’ => ”,
‘display’ => array(
‘default’ => array(
‘label’ => ‘hidden’,
‘type’ => ’email_default’,
‘weight’ => ‘9’,
‘settings’ => array(),
‘module’ => ’email’,
),
‘full’ => array(
‘label’ => ‘above’,
‘module’ => ’email’,
‘settings’ => array(),
‘type’ => ’email_default’,
‘weight’ => 13,
),
‘rss’ => array(
‘label’ => ‘above’,
‘module’ => ’email’,
‘settings’ => array(),
‘type’ => ’email_default’,
‘weight’ => 13,
),
‘teaser’ => array(
‘label’ => ‘above’,
‘module’ => ’email’,
‘settings’ => array(),
‘type’ => ’email_default’,
‘weight’ => 13,
),
‘token’ => array(
‘label’ => ‘above’,
‘module’ => ’email’,
‘settings’ => array(),
‘type’ => ’email_default’,
‘weight’ => 13,
),
),
‘label’ => ‘Adreça de correu electrònic’,
‘required’ => 0,
‘settings’ => array(
‘user_register_form’ => FALSE,
),
‘weight’ => 13,
‘widget’ => array(
‘weight’ => ‘5’,
‘type’ => ’email_textfield’,
‘module’ => ’email’,
‘active’ => 1,
‘settings’ => array(
‘size’ => ’60’,
),
),
‘widget_type’ => ’email_textfield’,
‘field_name’ => ‘field_mail’,
‘entity_type’ => ‘node’,
‘bundle’ => ‘personal’,
‘deleted’ => ‘0’,
),
),
‘field_nom’ => array(
0 => array(
‘weight’ => ‘5’,
‘label’ => ‘Name’,
‘widget_type’ => ‘text_textfield’,
‘description’ => ”,
‘required’ => ‘1’,
‘default_value’ => array(
0 => array(
‘value’ => ”,
‘_error_element’ => ‘default_value_widget][field_nom][0][value’,
),
),
‘widget’ => array(
‘type’ => ‘text_textfield’,
‘weight’ => ‘5’,
‘module’ => ‘text’,
‘active’ => ‘0’,
‘settings’ => array(
‘rows’ => 5,
‘size’ => ’60’,
‘default_value_php’ => NULL,
),
),
‘display’ => array(
‘teaser’ => array(
‘label’ => ‘hidden’,
‘type’ => ‘hidden’,
‘weight’ => ‘5’,
‘settings’ => array(),
),
‘full’ => array(
‘label’ => ‘hidden’,
‘type’ => ‘text_default’,
‘weight’ => ‘5’,
‘settings’ => array(),
‘module’ => ‘text’,
),
‘rss’ => array(
‘label’ => ‘above’,
‘type’ => ‘text_default’,
‘weight’ => ‘5’,
‘settings’ => array(),
‘module’ => ‘text’,
),
‘token’ => array(
‘label’ => ‘above’,
‘type’ => ‘text_default’,
‘weight’ => ‘5’,
‘settings’ => array(),
‘module’ => ‘text’,
),
‘default’ => array(
‘label’ => ‘hidden’,
‘type’ => ‘text_default’,
‘weight’ => ‘6’,
‘settings’ => array(),
‘module’ => ‘text’,
),
),
‘settings’ => array(
‘text_processing’ => ‘0’,
‘user_register_form’ => FALSE,
),
‘field_name’ => ‘field_nom’,
‘entity_type’ => ‘node’,
‘bundle’ => ‘personal’,
‘deleted’ => ‘0’,
),
),
‘field_organitzacio’ => array(
0 => array(
‘default_value’ => array(
0 => array(
‘value’ => ”,
‘_error_element’ => ‘default_value_widget][field_organitzacio][0][value’,
),
),
‘description’ => ‘Manual ordering of the Research Center\’s (or Institute\’s) members. Introduce numbers to use it. Start with the number 1 for the first member in the list.’,
‘display’ => array(
‘default’ => array(
‘label’ => ‘hidden’,
‘type’ => ‘hidden’,
‘weight’ => ‘8’,
‘settings’ => array(),
),
‘full’ => array(
‘label’ => ‘above’,
‘module’ => ‘text’,
‘settings’ => array(),
‘type’ => ‘text_default’,
‘weight’ => 1,
),
‘rss’ => array(
‘label’ => ‘above’,
‘module’ => ‘text’,
‘settings’ => array(),
‘type’ => ‘text_default’,
‘weight’ => 1,
),
‘search_index’ => array(
‘label’ => ‘above’,
‘module’ => ‘text’,
‘settings’ => array(),
‘type’ => ‘text_default’,
‘weight’ => 1,
),
‘search_result’ => array(
‘label’ => ‘above’,
‘module’ => ‘text’,
‘settings’ => array(),
‘type’ => ‘text_default’,
‘weight’ => 1,
),
‘teaser’ => array(
‘label’ => ‘above’,
‘module’ => ‘text’,
‘settings’ => array(),
‘type’ => ‘text_default’,
‘weight’ => 1,
),
‘token’ => array(
‘label’ => ‘above’,
‘module’ => ‘text’,
‘settings’ => array(),
‘type’ => ‘text_default’,
‘weight’ => 1,
),
),
‘label’ => ‘Manual ordering’,
‘required’ => 0,
‘settings’ => array(
‘text_processing’ => 0,
‘user_register_form’ => FALSE,
),
‘weight’ => 1,
‘widget’ => array(
‘active’ => 0,
‘module’ => ‘text’,
‘settings’ => array(
‘default_value_php’ => NULL,
‘rows’ => 5,
‘size’ => 60,
),
‘type’ => ‘text_textfield’,
‘weight’ => ‘5’,
),
‘widget_type’ => ‘text_textfield’,
‘field_name’ => ‘field_organitzacio’,
‘entity_type’ => ‘node’,
‘bundle’ => ‘personal’,
‘deleted’ => ‘0’,
),
),
‘field_posicio’ => array(
0 => array(
‘weight’ => ‘8’,
‘label’ => ‘Position’,
‘widget_type’ => ‘text_textfield’,
‘description’ => ‘Introduce the type of position, in case positions exist’,
‘required’ => ‘0’,
‘default_value’ => array(
0 => array(
‘value’ => ”,
‘_error_element’ => ‘default_value_widget][field_posicio][0][value’,
),
),
‘widget’ => array(
‘type’ => ‘text_textfield’,
‘weight’ => ‘8’,
‘module’ => ‘text’,
‘active’ => ‘0’,
‘settings’ => array(
‘rows’ => 5,
‘size’ => ’60’,
‘default_value_php’ => NULL,
),
),
‘display’ => array(
‘teaser’ => array(
‘label’ => ‘hidden’,
‘type’ => ‘hidden’,
‘weight’ => ‘8’,
‘settings’ => array(),
),
‘full’ => array(
‘label’ => ‘hidden’,
‘type’ => ‘text_default’,
‘weight’ => ‘8’,
‘settings’ => array(),
‘module’ => ‘text’,
),
‘rss’ => array(
‘label’ => ‘above’,
‘type’ => ‘text_default’,
‘weight’ => ‘8’,
‘settings’ => array(),
‘module’ => ‘text’,
),
‘token’ => array(
‘label’ => ‘above’,
‘type’ => ‘text_default’,
‘weight’ => ‘8’,
‘settings’ => array(),
‘module’ => ‘text’,
),
‘default’ => array(
‘label’ => ‘hidden’,
‘type’ => ‘text_default’,
‘weight’ => ‘7’,
‘settings’ => array(),
‘module’ => ‘text’,
),
),
‘settings’ => array(
‘text_processing’ => ‘0’,
‘user_register_form’ => FALSE,
),
‘field_name’ => ‘field_posicio’,
‘entity_type’ => ‘node’,
‘bundle’ => ‘personal’,
‘deleted’ => ‘0’,
),
),
‘field_telefon’ => array(
0 => array(
‘default_value’ => NULL,
‘description’ => ”,
‘display’ => array(
‘default’ => array(
‘label’ => ‘inline’,
‘type’ => ‘text_default’,
‘weight’ => ’10’,
‘settings’ => array(),
‘module’ => ‘text’,
),
‘full’ => array(
‘label’ => ‘above’,
‘module’ => ‘text’,
‘settings’ => array(),
‘type’ => ‘text_default’,
‘weight’ => 11,
),
‘rss’ => array(
‘label’ => ‘above’,
‘module’ => ‘text’,
‘settings’ => array(),
‘type’ => ‘text_default’,
‘weight’ => 11,
),
‘teaser’ => array(
‘label’ => ‘above’,
‘module’ => ‘text’,
‘settings’ => array(),
‘type’ => ‘text_default’,
‘weight’ => 11,
),
‘token’ => array(
‘label’ => ‘above’,
‘module’ => ‘text’,
‘settings’ => array(),
‘type’ => ‘text_default’,
‘weight’ => 11,
),
),
‘label’ => ‘Telèfon’,
‘required’ => 0,
‘settings’ => array(
‘text_processing’ => ‘0’,
‘user_register_form’ => FALSE,
),
‘weight’ => 11,
‘widget’ => array(
‘weight’ => ‘7’,
‘type’ => ‘text_textfield’,
‘module’ => ‘text’,
‘active’ => 1,
‘settings’ => array(
‘size’ => ’60’,
),
),
‘widget_type’ => ‘text_textfield’,
‘field_name’ => ‘field_telefon’,
‘entity_type’ => ‘node’,
‘bundle’ => ‘personal’,
‘deleted’ => ‘0’,
),
),
‘field_titoltesi’ => array(
0 => array(
‘weight’ => ’17’,
‘label’ => ‘Thesis title’,
‘widget_type’ => ‘text_textfield’,
‘description’ => ‘This field is basically thought for PhD students. Here you can introduce the title of the thesis they\’re making.’,
‘required’ => ‘0’,
‘default_value’ => array(
0 => array(
‘value’ => ”,
‘format’ => ‘1’,
‘_error_element’ => ‘default_value_widget][field_titoltesi][0][value’,
),
),
‘widget’ => array(
‘type’ => ‘text_textfield’,
‘weight’ => ’17’,
‘module’ => ‘text’,
‘active’ => ‘0’,
‘settings’ => array(
‘rows’ => 5,
‘size’ => ’60’,
‘default_value_php’ => NULL,
),
),
‘display’ => array(
‘teaser’ => array(
‘label’ => ‘above’,
‘type’ => ‘hidden’,
‘weight’ => ’17’,
‘settings’ => array(),
),
‘full’ => array(
‘label’ => ‘hidden’,
‘type’ => ‘text_default’,
‘weight’ => ’17’,
‘settings’ => array(),
‘module’ => ‘text’,
),
‘rss’ => array(
‘label’ => ‘above’,
‘type’ => ‘text_default’,
‘weight’ => ’17’,
‘settings’ => array(),
‘module’ => ‘text’,
),
‘search_index’ => array(
‘label’ => ‘above’,
‘type’ => ‘text_default’,
‘weight’ => ’17’,
‘settings’ => array(),
‘module’ => ‘text’,
),
‘search_result’ => array(
‘label’ => ‘above’,
‘type’ => ‘text_default’,
‘weight’ => ’17’,
‘settings’ => array(),
‘module’ => ‘text’,
),
‘token’ => array(
‘label’ => ‘above’,
‘type’ => ‘text_default’,
‘weight’ => ’17’,
‘settings’ => array(),
‘module’ => ‘text’,
),
‘default’ => array(
‘label’ => ‘hidden’,
‘type’ => ‘text_default’,
‘weight’ => ‘-2’,
‘settings’ => array(),
‘module’ => ‘text’,
),
),
‘settings’ => array(
‘text_processing’ => ‘1’,
‘user_register_form’ => FALSE,
),
‘field_name’ => ‘field_titoltesi’,
‘entity_type’ => ‘node’,
‘bundle’ => ‘personal’,
‘deleted’ => ‘0’,
),
),
‘field_web_personal’ => array(
0 => array(
‘default_value’ => NULL,
‘description’ => ”,
‘display’ => array(
‘default’ => array(
‘label’ => ‘inline’,
‘type’ => ‘link_default’,
‘weight’ => ‘7’,
‘settings’ => array(),
‘module’ => ‘link’,
),
‘full’ => array(
‘label’ => ‘above’,
‘module’ => ‘link’,
‘settings’ => array(),
‘type’ => ‘link_default’,
‘weight’ => 14,
),
‘rss’ => array(
‘label’ => ‘above’,
‘module’ => ‘link’,
‘settings’ => array(),
‘type’ => ‘link_default’,
‘weight’ => 14,
),
‘search_index’ => array(
‘label’ => ‘above’,
‘module’ => ‘link’,
‘settings’ => array(),
‘type’ => ‘link_default’,
‘weight’ => 14,
),
‘search_result’ => array(
‘label’ => ‘above’,
‘module’ => ‘link’,
‘settings’ => array(),
‘type’ => ‘link_default’,
‘weight’ => 14,
),
‘teaser’ => array(
‘label’ => ‘above’,
‘module’ => ‘link’,
‘settings’ => array(),
‘type’ => ‘link_default’,
‘weight’ => 14,
),
‘token’ => array(
‘label’ => ‘above’,
‘module’ => ‘link’,
‘settings’ => array(),
‘type’ => ‘link_default’,
‘weight’ => 14,
),
),
‘label’ => ‘Pàgina web personal’,
‘required’ => 0,
‘settings’ => array(
‘absolute_url’ => 1,
‘validate_url’ => 1,
‘url’ => 0,
‘title’ => ‘optional’,
‘title_value’ => ”,
‘title_label_use_field_label’ => 0,
‘title_maxlength’ => ‘128’,
‘enable_tokens’ => 0,
‘display’ => array(
‘url_cutoff’ => ’80’,
),
‘attributes’ => array(
‘target’ => ‘_blank’,
‘rel’ => ‘nofollow’,
‘configurable_class’ => 0,
‘class’ => ”,
‘configurable_title’ => 1,
‘title’ => ”,
),
‘rel_remove’ => ‘default’,
‘user_register_form’ => FALSE,
),
‘weight’ => 14,
‘widget’ => array(
‘weight’ => ‘8’,
‘type’ => ‘link_field’,
‘module’ => ‘link’,
‘active’ => 0,
‘settings’ => array(),
),
‘widget_type’ => ‘link’,
‘field_name’ => ‘field_web_personal’,
‘entity_type’ => ‘node’,
‘bundle’ => ‘personal’,
‘deleted’ => ‘0’,
),
),
‘taxonomy_vocabulary_1’ => array(
0 => array(
‘default_value’ => NULL,
‘description’ => ”,
‘display’ => array(
‘default’ => array(
‘label’ => ‘hidden’,
‘type’ => ‘taxonomy_term_reference_plain’,
‘weight’ => ‘4’,
‘settings’ => array(),
‘module’ => ‘taxonomy’,
),
‘teaser’ => array(
‘label’ => ‘above’,
‘module’ => ‘taxonomy’,
‘settings’ => array(),
‘type’ => ‘taxonomy_term_reference_link’,
‘weight’ => 10,
),
),
‘label’ => ‘Categoria’,
‘required’ => 1,
‘settings’ => array(
‘user_register_form’ => FALSE,
),
‘widget’ => array(
‘weight’ => ‘4’,
‘type’ => ‘options_select’,
‘module’ => ‘options’,
‘active’ => 1,
‘settings’ => array(
‘apply_chosen’ => ”,
),
),
‘field_name’ => ‘taxonomy_vocabulary_1’,
‘entity_type’ => ‘node’,
‘bundle’ => ‘personal’,
‘deleted’ => ‘0’,
),
),
),
‘fieldgroups’ => array(
‘group_contacte|node|personal|form’ => (object) array(
‘id’ => ‘1’,
‘identifier’ => ‘group_contacte|node|personal|form’,
‘group_name’ => ‘group_contacte’,
‘entity_type’ => ‘node’,
‘bundle’ => ‘personal’,
‘mode’ => ‘form’,
‘parent_name’ => ”,
‘table’ => ‘field_group’,
‘type’ => ‘Normal’,
‘export_type’ => 1,
‘label’ => ‘Contacte’,
‘weight’ => ‘1’,
‘children’ => array(
0 => ‘field_fax_centre’,
1 => ‘field_lloc_fisic’,
2 => ‘field_mail’,
3 => ‘field_telefon’,
),
‘format_type’ => ‘fieldset’,
‘format_settings’ => array(
‘formatter’ => ‘collapsible’,
‘instance_settings’ => array(
‘description’ => ”,
‘classes’ => ‘group-contacte field-group-fieldset’,
‘required_fields’ => 1,
‘id’ => ”,
),
),
),
‘group_contacte|node|personal|default’ => (object) array(
‘id’ => ‘2’,
‘identifier’ => ‘group_contacte|node|personal|default’,
‘group_name’ => ‘group_contacte’,
‘entity_type’ => ‘node’,
‘bundle’ => ‘personal’,
‘mode’ => ‘default’,
‘parent_name’ => ‘group_aside’,
‘table’ => ‘field_group’,
‘type’ => ‘Normal’,
‘export_type’ => 1,
‘label’ => ‘Contacte’,
‘weight’ => ‘2’,
‘children’ => array(
0 => ‘field_fax_centre’,
1 => ‘field_lloc_fisic’,
2 => ‘field_mail’,
3 => ‘field_telefon’,
),
‘format_type’ => ‘fieldset’,
‘format_settings’ => array(
‘label’ => ‘Contacte’,
‘instance_settings’ => array(
‘id’ => ”,
‘classes’ => ‘group-contacte field-group-fieldset’,
‘description’ => ”,
),
‘formatter’ => ‘open’,
),
),
‘group_aside|node|personal|default’ => (object) array(
‘id’ => ‘3’,
‘identifier’ => ‘group_aside|node|personal|default’,
‘group_name’ => ‘group_aside’,
‘entity_type’ => ‘node’,
‘bundle’ => ‘personal’,
‘mode’ => ‘default’,
‘parent_name’ => ”,
‘table’ => ‘field_group’,
‘type’ => ‘Normal’,
‘export_type’ => 1,
‘label’ => ‘aside’,
‘weight’ => ‘0’,
‘children’ => array(
0 => ‘field_fotografia’,
1 => ‘group_contacte’,
),
‘format_type’ => ‘div’,
‘format_settings’ => array(
‘label’ => ‘aside’,
‘instance_settings’ => array(
‘id’ => ‘aside-contacte’,
‘classes’ => ‘col-md-4’,
‘description’ => ”,
‘show_label’ => ‘0’,
‘label_element’ => ‘h3’,
‘effect’ => ‘none’,
‘speed’ => ‘fast’,
),
‘formatter’ => ‘open’,
),
),
),
);

Amb això ja podeu crear contingut per a l’apartat Organitzadors, però encara no es mostrarà com un apartat del menú. Per fer-ho, heu d’importar una vista. Aneu a ‘Estructura > Views > Importa’, enganxeu el següent codi a la caixa de text etiquetada com ‘Paste view code here’ i premeu ‘Importa’.

$view = new view();
$view->name = ‘personal_membres’;
$view->description = ‘Vista per als membres d\’un centre o institut de recerca’;
$view->tag = ”;
$view->base_table = ‘node’;
$view->human_name = ‘personal_membres’;
$view->core = 0;
$view->api_version = ‘3.0’;
$view->disabled = FALSE; /* Edit this to true to make a default view disabled initially */

/* Display: Defaults */
$handler = $view->new_display(‘default’, ‘Defaults’, ‘default’);
$handler->display->display_options[‘use_more_always’] = FALSE;
$handler->display->display_options[‘use_more_text’] = ‘més’;
$handler->display->display_options[‘access’][‘type’] = ‘none’;
$handler->display->display_options[‘cache’][‘type’] = ‘none’;
$handler->display->display_options[‘query’][‘type’] = ‘views_query’;
$handler->display->display_options[‘exposed_form’][‘type’] = ‘basic’;
$handler->display->display_options[‘exposed_form’][‘options’][‘submit_button’] = ‘Aplica’;
$handler->display->display_options[‘exposed_form’][‘options’][‘reset_button_label’] = ‘Reinicialitza’;
$handler->display->display_options[‘exposed_form’][‘options’][‘exposed_sorts_label’] = ‘Ordena per’;
$handler->display->display_options[‘pager’][‘type’] = ‘full’;
$handler->display->display_options[‘pager’][‘options’][‘expose’][‘items_per_page_label’] = ‘Elements per pàgina’;
$handler->display->display_options[‘pager’][‘options’][‘expose’][‘items_per_page_options_all_label’] = ‘- Tot -‘;
$handler->display->display_options[‘pager’][‘options’][‘expose’][‘offset_label’] = ‘Desplaçament’;
$handler->display->display_options[‘pager’][‘options’][‘tags’][‘first’] = ‘« primer’;
$handler->display->display_options[‘pager’][‘options’][‘tags’][‘previous’] = ‘‹ anterior’;
$handler->display->display_options[‘pager’][‘options’][‘tags’][‘next’] = ‘següent ›’;
$handler->display->display_options[‘pager’][‘options’][‘tags’][‘last’] = ‘últim »’;
$handler->display->display_options[‘style_plugin’] = ‘salvattore’;
$handler->display->display_options[‘row_plugin’] = ‘fields’;
$handler->display->display_options[‘row_options’][‘hide_empty’] = TRUE;
/* Relationship: Contingut: Taxonomy terms on node */
$handler->display->display_options[‘relationships’][‘term_node_tid’][‘id’] = ‘term_node_tid’;
$handler->display->display_options[‘relationships’][‘term_node_tid’][‘table’] = ‘node’;
$handler->display->display_options[‘relationships’][‘term_node_tid’][‘field’] = ‘term_node_tid’;
$handler->display->display_options[‘relationships’][‘term_node_tid’][‘vocabularies’] = array(
‘vocabulary_1’ => ‘vocabulary_1’,
);
/* Camp: Global: Conjunt de camps */
$handler->display->display_options[‘fields’][‘fieldset’][‘id’] = ‘fieldset’;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘fieldset’][‘table’] = ‘views’;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘fieldset’][‘field’] = ‘fieldset’;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘fieldset’][‘label’] = ‘fitxa-personal-grup’;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘fieldset’][‘hide_empty’] = TRUE;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘fieldset’][‘children’] = array(
0 => ‘field_fotografia’,
1 => ‘title’,
2 => ‘field_carrec’,
3 => ‘type’,
4 => ‘taxonomy_vocabulary_1’,
);
$handler->display->display_options[‘fields’][‘fieldset’][‘fieldset’][‘type’] = ‘div’;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘fieldset’][‘fieldset’][‘classes’] = ‘fitxa-personal-grup’;
/* Camp: Contingut: Fotografia */
$handler->display->display_options[‘fields’][‘field_fotografia’][‘id’] = ‘field_fotografia’;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘field_fotografia’][‘table’] = ‘field_data_field_fotografia’;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘field_fotografia’][‘field’] = ‘field_fotografia’;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘field_fotografia’][‘label’] = ”;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘field_fotografia’][‘element_type’] = ‘div’;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘field_fotografia’][‘element_class’] = ‘foto vista-gral’;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘field_fotografia’][‘element_label_colon’] = FALSE;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘field_fotografia’][‘element_default_classes’] = FALSE;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘field_fotografia’][‘click_sort_column’] = ‘fid’;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘field_fotografia’][‘settings’] = array(
‘image_style’ => ‘fotografia_personal_mitjana’,
‘image_link’ => ”,
);
/* Camp: Contingut: Títol */
$handler->display->display_options[‘fields’][‘title’][‘id’] = ‘title’;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘title’][‘table’] = ‘node’;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘title’][‘field’] = ‘title’;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘title’][‘label’] = ”;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘title’][‘alter’][‘word_boundary’] = FALSE;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘title’][‘alter’][‘ellipsis’] = FALSE;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘title’][‘element_type’] = ‘span’;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘title’][‘element_class’] = ‘nom’;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘title’][‘element_label_colon’] = FALSE;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘title’][‘element_default_classes’] = FALSE;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘title’][‘hide_empty’] = TRUE;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘title’][‘hide_alter_empty’] = FALSE;
/* Camp: Contingut: Càrrec */
$handler->display->display_options[‘fields’][‘field_carrec’][‘id’] = ‘field_carrec’;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘field_carrec’][‘table’] = ‘field_data_field_carrec’;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘field_carrec’][‘field’] = ‘field_carrec’;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘field_carrec’][‘label’] = ”;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘field_carrec’][‘element_label_colon’] = FALSE;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘field_carrec’][‘hide_empty’] = TRUE;
/* Camp: Contingut: Tipus */
$handler->display->display_options[‘fields’][‘type’][‘id’] = ‘type’;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘type’][‘table’] = ‘node’;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘type’][‘field’] = ‘type’;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘type’][‘label’] = ”;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘type’][‘exclude’] = TRUE;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘type’][‘element_label_colon’] = FALSE;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘type’][‘hide_empty’] = TRUE;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘type’][‘hide_alter_empty’] = FALSE;
/* Camp: Contingut: Categoria */
$handler->display->display_options[‘fields’][‘taxonomy_vocabulary_1’][‘id’] = ‘taxonomy_vocabulary_1’;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘taxonomy_vocabulary_1’][‘table’] = ‘field_data_taxonomy_vocabulary_1’;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘taxonomy_vocabulary_1’][‘field’] = ‘taxonomy_vocabulary_1’;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘taxonomy_vocabulary_1’][‘label’] = ”;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘taxonomy_vocabulary_1’][‘alter’][‘text’] = ‘<div class=”field-item even”>

</div>’;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘taxonomy_vocabulary_1’][‘alter’][‘path’] = ‘ca/membres/equip-directiu’;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘taxonomy_vocabulary_1’][‘alter’][‘absolute’] = TRUE;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘taxonomy_vocabulary_1’][‘element_type’] = ‘div’;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘taxonomy_vocabulary_1’][‘element_class’] = ‘taxonomy-membres’;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘taxonomy_vocabulary_1’][‘element_label_colon’] = FALSE;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘taxonomy_vocabulary_1’][‘element_default_classes’] = FALSE;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘taxonomy_vocabulary_1’][‘hide_empty’] = TRUE;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘taxonomy_vocabulary_1’][‘hide_alter_empty’] = FALSE;
$handler->display->display_options[‘fields’][‘taxonomy_vocabulary_1’][‘type’] = ‘taxonomy_term_reference_plain’;
/* Filter criterion: Contingut: Tipus */
$handler->display->display_options[‘filters’][‘type’][‘id’] = ‘type’;
$handler->display->display_options[‘filters’][‘type’][‘table’] = ‘node’;
$handler->display->display_options[‘filters’][‘type’][‘field’] = ‘type’;
$handler->display->display_options[‘filters’][‘type’][‘value’] = array(
‘personal’ => ‘personal’,
);
$handler->display->display_options[‘filters’][‘type’][‘group’] = ‘0’;
$handler->display->display_options[‘filters’][‘type’][‘expose’][‘operator’] = FALSE;
/* Filter criterion: Contingut: Llengua */
$handler->display->display_options[‘filters’][‘language’][‘id’] = ‘language’;
$handler->display->display_options[‘filters’][‘language’][‘table’] = ‘node’;
$handler->display->display_options[‘filters’][‘language’][‘field’] = ‘language’;
$handler->display->display_options[‘filters’][‘language’][‘value’] = array(
‘***CURRENT_LANGUAGE***’ => ‘***CURRENT_LANGUAGE***’,
);
$handler->display->display_options[‘filters’][‘language’][‘group’] = ‘0’;
$handler->display->display_options[‘filters’][‘language’][‘expose’][‘operator’] = FALSE;
/* Filter criterion: Contingut: Publicat */
$handler->display->display_options[‘filters’][‘status’][‘id’] = ‘status’;
$handler->display->display_options[‘filters’][‘status’][‘table’] = ‘node’;
$handler->display->display_options[‘filters’][‘status’][‘field’] = ‘status’;
$handler->display->display_options[‘filters’][‘status’][‘value’] = ‘1’;
$handler->display->display_options[‘filters’][‘status’][‘group’] = ‘0’;
$handler->display->display_options[‘filters’][‘status’][‘expose’][‘operator’] = FALSE;
/* Filter criterion: Contingut: Has taxonomy term */
$handler->display->display_options[‘filters’][‘tid’][‘id’] = ‘tid’;
$handler->display->display_options[‘filters’][‘tid’][‘table’] = ‘taxonomy_index’;
$handler->display->display_options[‘filters’][‘tid’][‘field’] = ‘tid’;
$handler->display->display_options[‘filters’][‘tid’][‘value’] = array(
9 => ‘9’,
8 => ‘8’,
6 => ‘6’,
3 => ‘3’,
7 => ‘7’,
4 => ‘4’,
5 => ‘5’,
);
$handler->display->display_options[‘filters’][‘tid’][‘reduce_duplicates’] = TRUE;
$handler->display->display_options[‘filters’][‘tid’][‘type’] = ‘select’;
$handler->display->display_options[‘filters’][‘tid’][‘vocabulary’] = ‘vocabulary_1’;
$handler->display->display_options[‘filters’][‘tid’][‘hierarchy’] = 1;

/* Display: Membres del Grup, Centre, Institut de Recerca o jornada */
$handler = $view->new_display(‘page’, ‘Membres del Grup, Centre, Institut de Recerca o jornada’, ‘page_2’);
$handler->display->display_options[‘defaults’][‘title’] = FALSE;
$handler->display->display_options[‘title’] = ‘Members’;
$handler->display->display_options[‘path’] = ‘membres’;
$handler->display->display_options[‘menu’][‘title’] = ‘Membres’;
$handler->display->display_options[‘menu’][‘weight’] = ‘0’;
$handler->display->display_options[‘menu’][‘name’] = ‘main-menu’;
$handler->display->display_options[‘menu’][‘context’] = 0;
$handler->display->display_options[‘menu’][‘context_only_inline’] = 0;

/* Display: Equip directiu */
$handler = $view->new_display(‘page’, ‘Equip directiu’, ‘page_1’);
$handler->display->display_options[‘defaults’][‘title’] = FALSE;
$handler->display->display_options[‘title’] = ‘Equip directiu’;
$handler->display->display_options[‘display_description’] = ‘Apartat d\’equip directiu a membres’;
$handler->display->display_options[‘defaults’][‘filter_groups’] = FALSE;
$handler->display->display_options[‘defaults’][‘filters’] = FALSE;
/* Filter criterion: Contingut: Tipus */
$handler->display->display_options[‘filters’][‘type’][‘id’] = ‘type’;
$handler->display->display_options[‘filters’][‘type’][‘table’] = ‘node’;
$handler->display->display_options[‘filters’][‘type’][‘field’] = ‘type’;
$handler->display->display_options[‘filters’][‘type’][‘value’] = array(
‘personal’ => ‘personal’,
);
$handler->display->display_options[‘filters’][‘type’][‘group’] = ‘0’;
$handler->display->display_options[‘filters’][‘type’][‘expose’][‘operator’] = FALSE;
/* Filter criterion: Contingut: Llengua */
$handler->display->display_options[‘filters’][‘language’][‘id’] = ‘language’;
$handler->display->display_options[‘filters’][‘language’][‘table’] = ‘node’;
$handler->display->display_options[‘filters’][‘language’][‘field’] = ‘language’;
$handler->display->display_options[‘filters’][‘language’][‘value’] = array(
‘***CURRENT_LANGUAGE***’ => ‘***CURRENT_LANGUAGE***’,
);
$handler->display->display_options[‘filters’][‘language’][‘group’] = ‘0’;
$handler->display->display_options[‘filters’][‘language’][‘expose’][‘operator’] = FALSE;
/* Filter criterion: Contingut: Publicat */
$handler->display->display_options[‘filters’][‘status’][‘id’] = ‘status’;
$handler->display->display_options[‘filters’][‘status’][‘table’] = ‘node’;
$handler->display->display_options[‘filters’][‘status’][‘field’] = ‘status’;
$handler->display->display_options[‘filters’][‘status’][‘value’] = ‘1’;
$handler->display->display_options[‘filters’][‘status’][‘group’] = ‘0’;
$handler->display->display_options[‘filters’][‘status’][‘expose’][‘operator’] = FALSE;
/* Filter criterion: Contingut: Has taxonomy term */
$handler->display->display_options[‘filters’][‘tid’][‘id’] = ‘tid’;
$handler->display->display_options[‘filters’][‘tid’][‘table’] = ‘taxonomy_index’;
$handler->display->display_options[‘filters’][‘tid’][‘field’] = ‘tid’;
$handler->display->display_options[‘filters’][‘tid’][‘value’] = array(
3 => ‘3’,
);
$handler->display->display_options[‘filters’][‘tid’][‘reduce_duplicates’] = TRUE;
$handler->display->display_options[‘filters’][‘tid’][‘type’] = ‘select’;
$handler->display->display_options[‘filters’][‘tid’][‘vocabulary’] = ‘vocabulary_1’;
$handler->display->display_options[‘filters’][‘tid’][‘hierarchy’] = 1;
$handler->display->display_options[‘path’] = ‘membres/equip-directiu’;
$handler->display->display_options[‘menu’][‘title’] = ‘Equip directiu’;
$handler->display->display_options[‘menu’][‘weight’] = ‘0’;
$handler->display->display_options[‘menu’][‘name’] = ‘main-menu’;
$handler->display->display_options[‘menu’][‘context’] = 0;
$handler->display->display_options[‘menu’][‘context_only_inline’] = 0;

/* Display: Professors-investigadors */
$handler = $view->new_display(‘page’, ‘Professors-investigadors’, ‘page_3’);
$handler->display->display_options[‘defaults’][‘title’] = FALSE;
$handler->display->display_options[‘title’] = ‘Professors i investigadors’;
$handler->display->display_options[‘display_description’] = ‘Apartat de professors i investigadors a membres’;
$handler->display->display_options[‘defaults’][‘filter_groups’] = FALSE;
$handler->display->display_options[‘defaults’][‘filters’] = FALSE;
/* Filter criterion: Contingut: Tipus */
$handler->display->display_options[‘filters’][‘type’][‘id’] = ‘type’;
$handler->display->display_options[‘filters’][‘type’][‘table’] = ‘node’;
$handler->display->display_options[‘filters’][‘type’][‘field’] = ‘type’;
$handler->display->display_options[‘filters’][‘type’][‘value’] = array(
‘personal’ => ‘personal’,
);
$handler->display->display_options[‘filters’][‘type’][‘group’] = 1;
$handler->display->display_options[‘filters’][‘type’][‘expose’][‘operator’] = FALSE;
/* Filter criterion: Contingut: Llengua */
$handler->display->display_options[‘filters’][‘language’][‘id’] = ‘language’;
$handler->display->display_options[‘filters’][‘language’][‘table’] = ‘node’;
$handler->display->display_options[‘filters’][‘language’][‘field’] = ‘language’;
$handler->display->display_options[‘filters’][‘language’][‘value’] = array(
‘***CURRENT_LANGUAGE***’ => ‘***CURRENT_LANGUAGE***’,
‘***DEFAULT_LANGUAGE***’ => ‘***DEFAULT_LANGUAGE***’,
‘***NO_LANGUAGE***’ => ‘***NO_LANGUAGE***’,
‘ca’ => ‘ca’,
‘es’ => ‘es’,
‘en’ => ‘en’,
);
$handler->display->display_options[‘filters’][‘language’][‘group’] = 1;
$handler->display->display_options[‘filters’][‘language’][‘expose’][‘operator’] = FALSE;
/* Filter criterion: Contingut: Publicat */
$handler->display->display_options[‘filters’][‘status’][‘id’] = ‘status’;
$handler->display->display_options[‘filters’][‘status’][‘table’] = ‘node’;
$handler->display->display_options[‘filters’][‘status’][‘field’] = ‘status’;
$handler->display->display_options[‘filters’][‘status’][‘value’] = ‘1’;
$handler->display->display_options[‘filters’][‘status’][‘group’] = 1;
$handler->display->display_options[‘filters’][‘status’][‘expose’][‘operator’] = FALSE;
/* Filter criterion: Contingut: Categoria (taxonomy_vocabulary_1) */
$handler->display->display_options[‘filters’][‘taxonomy_vocabulary_1_tid’][‘id’] = ‘taxonomy_vocabulary_1_tid’;
$handler->display->display_options[‘filters’][‘taxonomy_vocabulary_1_tid’][‘table’] = ‘field_data_taxonomy_vocabulary_1’;
$handler->display->display_options[‘filters’][‘taxonomy_vocabulary_1_tid’][‘field’] = ‘taxonomy_vocabulary_1_tid’;
$handler->display->display_options[‘filters’][‘taxonomy_vocabulary_1_tid’][‘value’] = array(
4 => ‘4’,
);
$handler->display->display_options[‘filters’][‘taxonomy_vocabulary_1_tid’][‘reduce_duplicates’] = TRUE;
$handler->display->display_options[‘filters’][‘taxonomy_vocabulary_1_tid’][‘type’] = ‘select’;
$handler->display->display_options[‘filters’][‘taxonomy_vocabulary_1_tid’][‘vocabulary’] = ‘vocabulary_1’;
$handler->display->display_options[‘path’] = ‘membres/professors’;
$handler->display->display_options[‘menu’][‘title’] = ‘Professors i investigadors’;
$handler->display->display_options[‘menu’][‘weight’] = ‘0’;
$handler->display->display_options[‘menu’][‘name’] = ‘main-menu’;
$handler->display->display_options[‘menu’][‘context’] = 0;
$handler->display->display_options[‘menu’][‘context_only_inline’] = 0;

/* Display: Visitants */
$handler = $view->new_display(‘page’, ‘Visitants’, ‘page_4’);
$handler->display->display_options[‘defaults’][‘title’] = FALSE;
$handler->display->display_options[‘title’] = ‘Visitants’;
$handler->display->display_options[‘display_description’] = ‘Apartat de visitants a membres’;
$handler->display->display_options[‘defaults’][‘filter_groups’] = FALSE;
$handler->display->display_options[‘defaults’][‘filters’] = FALSE;
/* Filter criterion: Contingut: Tipus */
$handler->display->display_options[‘filters’][‘type’][‘id’] = ‘type’;
$handler->display->display_options[‘filters’][‘type’][‘table’] = ‘node’;
$handler->display->display_options[‘filters’][‘type’][‘field’] = ‘type’;
$handler->display->display_options[‘filters’][‘type’][‘value’] = array(
‘personal’ => ‘personal’,
);
$handler->display->display_options[‘filters’][‘type’][‘group’] = ‘0’;
$handler->display->display_options[‘filters’][‘type’][‘expose’][‘operator’] = FALSE;
/* Filter criterion: Contingut: Llengua */
$handler->display->display_options[‘filters’][‘language’][‘id’] = ‘language’;
$handler->display->display_options[‘filters’][‘language’][‘table’] = ‘node’;
$handler->display->display_options[‘filters’][‘language’][‘field’] = ‘language’;
$handler->display->display_options[‘filters’][‘language’][‘value’] = array(
‘***CURRENT_LANGUAGE***’ => ‘***CURRENT_LANGUAGE***’,
‘***DEFAULT_LANGUAGE***’ => ‘***DEFAULT_LANGUAGE***’,
‘***NO_LANGUAGE***’ => ‘***NO_LANGUAGE***’,
‘ca’ => ‘ca’,
‘es’ => ‘es’,
‘en’ => ‘en’,
);
$handler->display->display_options[‘filters’][‘language’][‘group’] = ‘0’;
$handler->display->display_options[‘filters’][‘language’][‘expose’][‘operator’] = FALSE;
/* Filter criterion: Contingut: Publicat */
$handler->display->display_options[‘filters’][‘status’][‘id’] = ‘status’;
$handler->display->display_options[‘filters’][‘status’][‘table’] = ‘node’;
$handler->display->display_options[‘filters’][‘status’][‘field’] = ‘status’;
$handler->display->display_options[‘filters’][‘status’][‘value’] = ‘1’;
$handler->display->display_options[‘filters’][‘status’][‘group’] = ‘0’;
$handler->display->display_options[‘filters’][‘status’][‘expose’][‘operator’] = FALSE;
/* Filter criterion: Contingut: Categoria (taxonomy_vocabulary_1) */
$handler->display->display_options[‘filters’][‘taxonomy_vocabulary_1_tid’][‘id’] = ‘taxonomy_vocabulary_1_tid’;
$handler->display->display_options[‘filters’][‘taxonomy_vocabulary_1_tid’][‘table’] = ‘field_data_taxonomy_vocabulary_1’;
$handler->display->display_options[‘filters’][‘taxonomy_vocabulary_1_tid’][‘field’] = ‘taxonomy_vocabulary_1_tid’;
$handler->display->display_options[‘filters’][‘taxonomy_vocabulary_1_tid’][‘value’] = array(
5 => ‘5’,
);
$handler->display->display_options[‘filters’][‘taxonomy_vocabulary_1_tid’][‘reduce_duplicates’] = TRUE;
$handler->display->display_options[‘filters’][‘taxonomy_vocabulary_1_tid’][‘type’] = ‘select’;
$handler->display->display_options[‘filters’][‘taxonomy_vocabulary_1_tid’][‘vocabulary’] = ‘vocabulary_1’;
$handler->display->display_options[‘filters’][‘taxonomy_vocabulary_1_tid’][‘hierarchy’] = 1;
$handler->display->display_options[‘path’] = ‘membres/visitants’;
$handler->display->display_options[‘menu’][‘title’] = ‘Visitants’;
$handler->display->display_options[‘menu’][‘weight’] = ‘0’;
$handler->display->display_options[‘menu’][‘name’] = ‘main-menu’;
$handler->display->display_options[‘menu’][‘context’] = 0;
$handler->display->display_options[‘menu’][‘context_only_inline’] = 0;

/* Display: Estudiants de doctorat */
$handler = $view->new_display(‘page’, ‘Estudiants de doctorat’, ‘page_5’);
$handler->display->display_options[‘defaults’][‘title’] = FALSE;
$handler->display->display_options[‘title’] = ‘Estudiants de doctorat’;
$handler->display->display_options[‘display_description’] = ‘Apartat d\’estudiants de doctorat a membres’;
$handler->display->display_options[‘defaults’][‘filter_groups’] = FALSE;
$handler->display->display_options[‘defaults’][‘filters’] = FALSE;
/* Filter criterion: Contingut: Tipus */
$handler->display->display_options[‘filters’][‘type’][‘id’] = ‘type’;
$handler->display->display_options[‘filters’][‘type’][‘table’] = ‘node’;
$handler->display->display_options[‘filters’][‘type’][‘field’] = ‘type’;
$handler->display->display_options[‘filters’][‘type’][‘value’] = array(
‘personal’ => ‘personal’,
);
$handler->display->display_options[‘filters’][‘type’][‘group’] = ‘0’;
$handler->display->display_options[‘filters’][‘type’][‘expose’][‘operator’] = FALSE;
/* Filter criterion: Contingut: Llengua */
$handler->display->display_options[‘filters’][‘language’][‘id’] = ‘language’;
$handler->display->display_options[‘filters’][‘language’][‘table’] = ‘node’;
$handler->display->display_options[‘filters’][‘language’][‘field’] = ‘language’;
$handler->display->display_options[‘filters’][‘language’][‘value’] = array(
‘***CURRENT_LANGUAGE***’ => ‘***CURRENT_LANGUAGE***’,
);
$handler->display->display_options[‘filters’][‘language’][‘group’] = ‘0’;
$handler->display->display_options[‘filters’][‘language’][‘expose’][‘operator’] = FALSE;
/* Filter criterion: Contingut: Publicat */
$handler->display->display_options[‘filters’][‘status’][‘id’] = ‘status’;
$handler->display->display_options[‘filters’][‘status’][‘table’] = ‘node’;
$handler->display->display_options[‘filters’][‘status’][‘field’] = ‘status’;
$handler->display->display_options[‘filters’][‘status’][‘value’] = ‘1’;
$handler->display->display_options[‘filters’][‘status’][‘group’] = ‘0’;
$handler->display->display_options[‘filters’][‘status’][‘expose’][‘operator’] = FALSE;
/* Filter criterion: Contingut: Categoria (taxonomy_vocabulary_1) */
$handler->display->display_options[‘filters’][‘taxonomy_vocabulary_1_tid’][‘id’] = ‘taxonomy_vocabulary_1_tid’;
$handler->display->display_options[‘filters’][‘taxonomy_vocabulary_1_tid’][‘table’] = ‘field_data_taxonomy_vocabulary_1’;
$handler->display->display_options[‘filters’][‘taxonomy_vocabulary_1_tid’][‘field’] = ‘taxonomy_vocabulary_1_tid’;
$handler->display->display_options[‘filters’][‘taxonomy_vocabulary_1_tid’][‘value’] = array(
6 => ‘6’,
);
$handler->display->display_options[‘filters’][‘taxonomy_vocabulary_1_tid’][‘reduce_duplicates’] = TRUE;
$handler->display->display_options[‘filters’][‘taxonomy_vocabulary_1_tid’][‘type’] = ‘select’;
$handler->display->display_options[‘filters’][‘taxonomy_vocabulary_1_tid’][‘vocabulary’] = ‘vocabulary_1’;
$handler->display->display_options[‘filters’][‘taxonomy_vocabulary_1_tid’][‘hierarchy’] = 1;
$handler->display->display_options[‘path’] = ‘membres/doctorands’;
$handler->display->display_options[‘menu’][‘title’] = ‘Estudiants de doctorat’;
$handler->display->display_options[‘menu’][‘weight’] = ‘0’;
$handler->display->display_options[‘menu’][‘name’] = ‘main-menu’;
$handler->display->display_options[‘menu’][‘context’] = 0;
$handler->display->display_options[‘menu’][‘context_only_inline’] = 0;

/* Display: Potsdoc */
$handler = $view->new_display(‘page’, ‘Potsdoc’, ‘page_6’);
$handler->display->display_options[‘defaults’][‘title’] = FALSE;
$handler->display->display_options[‘title’] = ‘Postdocs’;
$handler->display->display_options[‘display_description’] = ‘Apartat de postdocs a membres’;
$handler->display->display_options[‘defaults’][‘filter_groups’] = FALSE;
$handler->display->display_options[‘defaults’][‘filters’] = FALSE;
/* Filter criterion: Contingut: Tipus */
$handler->display->display_options[‘filters’][‘type’][‘id’] = ‘type’;
$handler->display->display_options[‘filters’][‘type’][‘table’] = ‘node’;
$handler->display->display_options[‘filters’][‘type’][‘field’] = ‘type’;
$handler->display->display_options[‘filters’][‘type’][‘value’] = array(
‘personal’ => ‘personal’,
);
$handler->display->display_options[‘filters’][‘type’][‘group’] = ‘0’;
$handler->display->display_options[‘filters’][‘type’][‘expose’][‘operator’] = FALSE;
/* Filter criterion: Contingut: Llengua */
$handler->display->display_options[‘filters’][‘language’][‘id’] = ‘language’;
$handler->display->display_options[‘filters’][‘language’][‘table’] = ‘node’;
$handler->display->display_options[‘filters’][‘language’][‘field’] = ‘language’;
$handler->display->display_options[‘filters’][‘language’][‘value’] = array(
‘***CURRENT_LANGUAGE***’ => ‘***CURRENT_LANGUAGE***’,
‘***DEFAULT_LANGUAGE***’ => ‘***DEFAULT_LANGUAGE***’,
‘***NO_LANGUAGE***’ => ‘***NO_LANGUAGE***’,
‘ca’ => ‘ca’,
‘es’ => ‘es’,
‘en’ => ‘en’,
);
$handler->display->display_options[‘filters’][‘language’][‘group’] = ‘0’;
$handler->display->display_options[‘filters’][‘language’][‘expose’][‘operator’] = FALSE;
/* Filter criterion: Contingut: Publicat */
$handler->display->display_options[‘filters’][‘status’][‘id’] = ‘status’;
$handler->display->display_options[‘filters’][‘status’][‘table’] = ‘node’;
$handler->display->display_options[‘filters’][‘status’][‘field’] = ‘status’;
$handler->display->display_options[‘filters’][‘status’][‘value’] = ‘1’;
$handler->display->display_options[‘filters’][‘status’][‘group’] = ‘0’;
$handler->display->display_options[‘filters’][‘status’][‘expose’][‘operator’] = FALSE;
/* Filter criterion: Contingut: Categoria (taxonomy_vocabulary_1) */
$handler->display->display_options[‘filters’][‘taxonomy_vocabulary_1_tid’][‘id’] = ‘taxonomy_vocabulary_1_tid’;
$handler->display->display_options[‘filters’][‘taxonomy_vocabulary_1_tid’][‘table’] = ‘field_data_taxonomy_vocabulary_1’;
$handler->display->display_options[‘filters’][‘taxonomy_vocabulary_1_tid’][‘field’] = ‘taxonomy_vocabulary_1_tid’;
$handler->display->display_options[‘filters’][‘taxonomy_vocabulary_1_tid’][‘value’] = array(
7 => ‘7’,
);
$handler->display->display_options[‘filters’][‘taxonomy_vocabulary_1_tid’][‘reduce_duplicates’] = TRUE;
$handler->display->display_options[‘filters’][‘taxonomy_vocabulary_1_tid’][‘type’] = ‘select’;
$handler->display->display_options[‘filters’][‘taxonomy_vocabulary_1_tid’][‘vocabulary’] = ‘vocabulary_1’;
$handler->display->display_options[‘filters’][‘taxonomy_vocabulary_1_tid’][‘hierarchy’] = 1;
$handler->display->display_options[‘path’] = ‘membres/postdoc’;
$handler->display->display_options[‘menu’][‘title’] = ‘Postdocs’;
$handler->display->display_options[‘menu’][‘weight’] = ‘0’;
$handler->display->display_options[‘menu’][‘name’] = ‘main-menu’;
$handler->display->display_options[‘menu’][‘context’] = 0;
$handler->display->display_options[‘menu’][‘context_only_inline’] = 0;

/* Display: Col·laboradors */
$handler = $view->new_display(‘page’, ‘Col·laboradors’, ‘page_7’);
$handler->display->display_options[‘defaults’][‘title’] = FALSE;
$handler->display->display_options[‘title’] = ‘Col·laboradors’;
$handler->display->display_options[‘display_description’] = ‘Apartat de col·laboraadors a membres’;
$handler->display->display_options[‘defaults’][‘filter_groups’] = FALSE;
$handler->display->display_options[‘defaults’][‘filters’] = FALSE;
/* Filter criterion: Contingut: Tipus */
$handler->display->display_options[‘filters’][‘type’][‘id’] = ‘type’;
$handler->display->display_options[‘filters’][‘type’][‘table’] = ‘node’;
$handler->display->display_options[‘filters’][‘type’][‘field’] = ‘type’;
$handler->display->display_options[‘filters’][‘type’][‘value’] = array(
‘personal’ => ‘personal’,
);
$handler->display->display_options[‘filters’][‘type’][‘group’] = ‘0’;
$handler->display->display_options[‘filters’][‘type’][‘expose’][‘operator’] = FALSE;
/* Filter criterion: Contingut: Llengua */
$handler->display->display_options[‘filters’][‘language’][‘id’] = ‘language’;
$handler->display->display_options[‘filters’][‘language’][‘table’] = ‘node’;
$handler->display->display_options[‘filters’][‘language’][‘field’] = ‘language’;
$handler->display->display_options[‘filters’][‘language’][‘value’] = array(
‘***CURRENT_LANGUAGE***’ => ‘***CURRENT_LANGUAGE***’,
‘***DEFAULT_LANGUAGE***’ => ‘***DEFAULT_LANGUAGE***’,
‘***NO_LANGUAGE***’ => ‘***NO_LANGUAGE***’,
‘ca’ => ‘ca’,
‘es’ => ‘es’,
‘en’ => ‘en’,
);
$handler->display->display_options[‘filters’][‘language’][‘group’] = ‘0’;
$handler->display->display_options[‘filters’][‘language’][‘expose’][‘operator’] = FALSE;
/* Filter criterion: Contingut: Publicat */
$handler->display->display_options[‘filters’][‘status’][‘id’] = ‘status’;
$handler->display->display_options[‘filters’][‘status’][‘table’] = ‘node’;
$handler->display->display_options[‘filters’][‘status’][‘field’] = ‘status’;
$handler->display->display_options[‘filters’][‘status’][‘value’] = ‘1’;
$handler->display->display_options[‘filters’][‘status’][‘group’] = ‘0’;
$handler->display->display_options[‘filters’][‘status’][‘expose’][‘operator’] = FALSE;
/* Filter criterion: Contingut: Categoria (taxonomy_vocabulary_1) */
$handler->display->display_options[‘filters’][‘taxonomy_vocabulary_1_tid’][‘id’] = ‘taxonomy_vocabulary_1_tid’;
$handler->display->display_options[‘filters’][‘taxonomy_vocabulary_1_tid’][‘table’] = ‘field_data_taxonomy_vocabulary_1’;
$handler->display->display_options[‘filters’][‘taxonomy_vocabulary_1_tid’][‘field’] = ‘taxonomy_vocabulary_1_tid’;
$handler->display->display_options[‘filters’][‘taxonomy_vocabulary_1_tid’][‘value’] = array(
8 => ‘8’,
);
$handler->display->display_options[‘filters’][‘taxonomy_vocabulary_1_tid’][‘reduce_duplicates’] = TRUE;
$handler->display->display_options[‘filters’][‘taxonomy_vocabulary_1_tid’][‘type’] = ‘select’;
$handler->display->display_options[‘filters’][‘taxonomy_vocabulary_1_tid’][‘vocabulary’] = ‘vocabulary_1’;
$handler->display->display_options[‘filters’][‘taxonomy_vocabulary_1_tid’][‘hierarchy’] = 1;
$handler->display->display_options[‘path’] = ‘membres/collaboradors’;
$handler->display->display_options[‘menu’][‘title’] = ‘Col·laboradors’;
$handler->display->display_options[‘menu’][‘weight’] = ‘0’;
$handler->display->display_options[‘menu’][‘name’] = ‘main-menu’;
$handler->display->display_options[‘menu’][‘context’] = 0;
$handler->display->display_options[‘menu’][‘context_only_inline’] = 0;

/* Display: Administratius */
$handler = $view->new_display(‘page’, ‘Administratius’, ‘page_8’);
$handler->display->display_options[‘defaults’][‘title’] = FALSE;
$handler->display->display_options[‘title’] = ‘Personal d\’administració’;
$handler->display->display_options[‘display_description’] = ‘Apartat d\’administratius a membres’;
$handler->display->display_options[‘defaults’][‘filter_groups’] = FALSE;
$handler->display->display_options[‘defaults’][‘filters’] = FALSE;
/* Filter criterion: Contingut: Tipus */
$handler->display->display_options[‘filters’][‘type’][‘id’] = ‘type’;
$handler->display->display_options[‘filters’][‘type’][‘table’] = ‘node’;
$handler->display->display_options[‘filters’][‘type’][‘field’] = ‘type’;
$handler->display->display_options[‘filters’][‘type’][‘value’] = array(
‘personal’ => ‘personal’,
);
$handler->display->display_options[‘filters’][‘type’][‘group’] = ‘0’;
$handler->display->display_options[‘filters’][‘type’][‘expose’][‘operator’] = FALSE;
/* Filter criterion: Contingut: Llengua */
$handler->display->display_options[‘filters’][‘language’][‘id’] = ‘language’;
$handler->display->display_options[‘filters’][‘language’][‘table’] = ‘node’;
$handler->display->display_options[‘filters’][‘language’][‘field’] = ‘language’;
$handler->display->display_options[‘filters’][‘language’][‘value’] = array(
‘***CURRENT_LANGUAGE***’ => ‘***CURRENT_LANGUAGE***’,
‘***DEFAULT_LANGUAGE***’ => ‘***DEFAULT_LANGUAGE***’,
‘***NO_LANGUAGE***’ => ‘***NO_LANGUAGE***’,
‘ca’ => ‘ca’,
‘es’ => ‘es’,
‘en’ => ‘en’,
);
$handler->display->display_options[‘filters’][‘language’][‘group’] = ‘0’;
$handler->display->display_options[‘filters’][‘language’][‘expose’][‘operator’] = FALSE;
/* Filter criterion: Contingut: Publicat */
$handler->display->display_options[‘filters’][‘status’][‘id’] = ‘status’;
$handler->display->display_options[‘filters’][‘status’][‘table’] = ‘node’;
$handler->display->display_options[‘filters’][‘status’][‘field’] = ‘status’;
$handler->display->display_options[‘filters’][‘status’][‘value’] = ‘1’;
$handler->display->display_options[‘filters’][‘status’][‘group’] = ‘0’;
$handler->display->display_options[‘filters’][‘status’][‘expose’][‘operator’] = FALSE;
/* Filter criterion: Contingut: Categoria (taxonomy_vocabulary_1) */
$handler->display->display_options[‘filters’][‘taxonomy_vocabulary_1_tid’][‘id’] = ‘taxonomy_vocabulary_1_tid’;
$handler->display->display_options[‘filters’][‘taxonomy_vocabulary_1_tid’][‘table’] = ‘field_data_taxonomy_vocabulary_1’;
$handler->display->display_options[‘filters’][‘taxonomy_vocabulary_1_tid’][‘field’] = ‘taxonomy_vocabulary_1_tid’;
$handler->display->display_options[‘filters’][‘taxonomy_vocabulary_1_tid’][‘value’] = array(
9 => ‘9’,
);
$handler->display->display_options[‘filters’][‘taxonomy_vocabulary_1_tid’][‘reduce_duplicates’] = TRUE;
$handler->display->display_options[‘filters’][‘taxonomy_vocabulary_1_tid’][‘type’] = ‘select’;
$handler->display->display_options[‘filters’][‘taxonomy_vocabulary_1_tid’][‘vocabulary’] = ‘vocabulary_1’;
$handler->display->display_options[‘filters’][‘taxonomy_vocabulary_1_tid’][‘hierarchy’] = 1;
$handler->display->display_options[‘path’] = ‘membres/administratius’;
$handler->display->display_options[‘menu’][‘title’] = ‘Personal d\’administració’;
$handler->display->display_options[‘menu’][‘weight’] = ‘0’;
$handler->display->display_options[‘menu’][‘name’] = ‘main-menu’;
$handler->display->display_options[‘menu’][‘context’] = 0;
$handler->display->display_options[‘menu’][‘context_only_inline’] = 0;
$translatables[‘personal_membres’] = array(
t(‘Defaults’),
t(‘més’),
t(‘Aplica’),
t(‘Reinicialitza’),
t(‘Ordena per’),
t(‘Asc’),
t(‘Desc’),
t(‘Elements per pàgina’),
t(‘- Tot -‘),
t(‘Desplaçament’),
t(‘« primer’),
t(‘‹ anterior’),
t(‘següent ›’),
t(‘últim »’),
t(‘term’),
t(‘fitxa-personal-grup’),
t(‘<div class=”field-item even”>

</div>’),
t(‘Membres del Grup, Centre, Institut de Recerca o jornada’),
t(‘Members’),
t(‘Equip directiu’),
t(‘Apartat d\’equip directiu a membres’),
t(‘Professors-investigadors’),
t(‘Professors i investigadors’),
t(‘Apartat de professors i investigadors a membres’),
t(‘Visitants’),
t(‘Apartat de visitants a membres’),
t(‘Estudiants de doctorat’),
t(‘Apartat d\’estudiants de doctorat a membres’),
t(‘Potsdoc’),
t(‘Postdocs’),
t(‘Apartat de postdocs a membres’),
t(‘Col·laboradors’),
t(‘Apartat de col·laboraadors a membres’),
t(‘Administratius’),
t(‘Personal d\’administració’),
t(‘Apartat d\’administratius a membres’),
);

Per dotar de contingut aquesta secció aneu a ‘Contingut > Afegeix contingut > Fitxa de personal’ i seleccioneu “Equip directiu”, “Professors i investigadors”, “Postdocs”, “Doctorands”, “Col·laboradors”, “Visitants” o bé “Administratius” al desplegable “Categoria”. Cadascuna d’aquestes categories donarà lloc a una pàgina.