Formulari d’alta

Les dades que se us demanen i que aporteu en la creació de la vostra pàgina seran incorporades al fitxer de dades de caràcter personal "Pàgines de la UAB", creat per la Universitat Autònoma de Barcelona, amb domicili a Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 08193, de conformitat amb les prescripcions de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal (LOPD), i seran utilitzades per a gestionar la publicació de la vostra pàgina.

D'acord amb la LOPD, teniu el dret de revocar en qualsevol moment el consentiment atorgat per al tractament de les vostres dades de caràcter personal, podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel.lació i oposició, així com exercir els drets d'accés, rectificació, cancel.lació i oposició davant la Secretaria General de la UAB, a l'Edifici del Rectorat, o enviant un correu electrònic a l'adreça cas@uab.cat.

Accediu a la normativa de la Universitat Autònoma de Barcelona sobre protecció de dades de caràcter personal, fent clic aquí.


És imprescindible que sigui un NIU PERSONAL, no pot ser un NIU associat a un compte no personal.

És imprescindible que sigui del tipus @uab.cat i que correspongui al NIU proporcionat. Assegureu-vos que aquesta és l'adreça que habitualment consulteu, perquè serà a on rebreu totes les comunicacions del servei.

L'adreça del vostre web pot ser del tipus:
https://pagines.uab.cat/[àlies] - Per a webs generals
https://grupsderecerca.uab.cat/[àlies] - Per a grups de recerca i d'investigació
https://jornades.uab.cat/[àlies] - Per a congressos o jornades
https://centresderecerca.uab.cat/[àlies] - Per a centres de recerca o d'investigació
https://sct.uab.cat/[àlies] - Per a serveis científico-tècnics o laboratoris de prestació de serveis

L'àlies no pot contenir cap signe de puntuació.

Indiqueu una frase o títol descriptiu pel web. Tingueu en compte que serà el que constarà al llistat institucional de webs.


Abans de sol·licitar l’alta al servei de Pàgines de la UAB, cal que tingueu en compte que el gestor de continguts Drupal requereix un coneixement específic de l’eina, ja que no s'ofereix suport a l'edició, disseny o creació de les pàgines.
Un cop tramitada l’alta, us recomanem fer ús de la documentació de suport que s’ofereix per a aquest servei:

Addicionalment podeu consultar l'oferta formativa vigent (Intranet-Àmbit laboral) o contactar amb la Unitat de Formació (formacio.pas@uab.cat), per informar-vos sobre els cursos sobre Drupal que ofereixen periòdicament.


Envia