Què és Pàgines de la UAB?

És un sistema gestionat íntegrament i de forma autònoma per l’usuari, que permet d’una forma àgil crear contingut web.

Aquest sistema de gestió de continguts per a llocs Web està basat en l’eina de Drupal.
Permet publicar, mitjançant un senzill sistema de menús, pàgines, imatges i d’altres ítems com formularis, enquestes, votacions,…
A més disposa d’una administració autònoma d’usuaris i de permisos.

En ser un gestor de continguts totalment dinàmic, totes les modificacions aplicades es veuran immediatament i quedaran desades dins el propi servidor.

Què no és Pàgines de la UAB?

Mitjançant aquest servei no es podran publicar pàgines d’activitats no vinculades directament amb l’àmbit de la comunitat universitària o institucional.
Persones i/o entitats no vinculades a la UAB no podran tampoc sol·licitar aquest servei.
Aquest servei no inclou el redireccionament cap a webs externes a la UAB.