Què és Pàgines de la UAB?

És un sistema gestionat íntegrament i de forma autònoma per l’usuari, que permet d’una forma àgil crear contingut web.

Aquest sistema de gestió de continguts per a llocs Web està basat en l’eina de Drupal.
Permet publicar, mitjançant un senzill sistema de menús, pàgines, imatges i d’altres ítems com formularis, enquestes, votacions,…
A més disposa d’una administració autònoma d’usuaris i de permisos.

En ser un gestor de continguts totalment dinàmic, totes les modificacions aplicades es veuran immediatament i quedaran desades dins el propi servidor.

Què no és Pàgines de la UAB?

Mitjançant aquest servei no es podran publicar pàgines d’activitats no vinculades directament amb l’àmbit de la comunitat universitària o institucional.
Persones i/o entitats no vinculades a la UAB no podran tampoc sol·licitar aquest servei.
Aquest servei no inclou el redireccionament cap a webs externes a la UAB.

Qui pot sol·licitar el servei?

Per tal de poder-vos donar d’alta al Servei de Pàgines de la UAB, cal que estigueu vinculats institucionalment a la UAB, sent membres d’alguna d’aquestes entitats/col·lectius:

  • grups de recerca i d’investigació
  • centres de recerca o d’investigació
  • serveis científico-tècnics o laboratoris de prestació de serveis
  • d’altres serveis vinculats a la UAB
  • serà valorada també la sol·licitud de membres de la comunitat universitària interessats en aquest servei, i que el seu cas no estigui contemplat en els anteriors punts

Per sol·licitar el servei és imprescindible disposar d’una adreça de correu electrònic institucional del tipus @uab.cat.

Aquí trobareu el formulari de sol·licitud.