Docència

Assignatures del curs 2021-2022

 • 104223 Ús avançat d'eines digitals per a l’'estudi de l’'antiguitat, guia docent (PDF),
 • 104213 Civilització romana (Ciències de l'Antiguitat), guia docent (PDF).
 • 104197 Textos narratius llatins (Ciències de l'Antiguitat / Anglès-Clàssiques), guia docent (PDF).

Assignatures del curs 2020-2021

 • 100074 28990 Mitologia i literatura (Humanitats / Estudis Clàssics), guia docent (PDF),
 • 104213 Civilització romana (Ciències de l'Antiguitat), guia docent (PDF).
 • 104197 Textos narratius llatins (Ciències de l'Antiguitat / Anglès-Clàssiques), guia docent (PDF).
 • Coordinador de Pràctiques Externes (Estudis Clàssics), guia docent (PDF).

Assignatures del curs 2019-2020

 • 100074 28990 Mitologia i literatura (Humanitats / Estudis Clàssics), guia docent (PDF),
 • 100410 Civilització de Roma (Estudis Clàssics), guia docent (PDF).
 • 104197 Textos narratius llatins (Ciències de l'Antiguitat / Anglès-Clàssiques), guia docent (PDF).
 • Coordinador de Pràctiques Externes (Estudis Clàssics), guia docent (PDF).

Assignatures del curs 2018-2019

 • 100074 28990 Mitologia i literatura (Humanitats / Estudis Clàssics), guia docent (PDF),
 • 100413 Literatura llatina de l'època republicana (Estudis Clàssics), guia docent (PDF).
 • 104197 Textos narratius llatins (Ciències de l'Antiguitat / Anglès-Clàssiques), guia docent (PDF).
 • Coordinador de Pràctiques Externes (Estudis Clàssics), guia docent (PDF).

Assignatures del curs 2017-2018

 • 100074 28990 Mitologia i literatura (Humanitats / Estudis Clàssics), guia docent (PDF),
 • 100413 Literatura llatina de l'època republicana (Estudis Clàssics), guia docent (PDF).
 • 100372 Textos llatins: Guia docent (PDF).
 • Coordinador de Pràctiques Externes.

Assignatures del curs 2016-2017

 • 100074 Pervivència de la Mitologia Grecollatina / 28990 Mitologia i literatura (Humanitats / Estudis Clàssics), guia docent (PDF),
 • 100413 Literatura llatina de l'època republicana (Estudis Clàssics), guia docent (PDF).
 • 100372 Textos llatins: Guia docent (PDF).
 • Coordinador de Pràctiques Externes.

Assignatures del curs 2015-2016

 • 100074 Pervivència de la Mitologia Grecollatina / 28990 Mitologia i literatura (Humanitats / Estudis Clàssics), guia docent (PDF),
 • 100413 Literatura llatina de l'època republicana (Estudis Clàssics), guia docent (PDF).
 • 100372 Textos llatins: Guia docent (PDF).
 • Coordinador de Pràctiques Externes.

Assignatures del curs 2014-2015

 • 100074 Pervivència de la Mitologia Grecollatina / 28990 Mitologia i literatura (Humanitats / Estudis Clàssics), guia docent (PDF),
 • 100413 Literatura llatina de l'època republicana (Estudis Clàssics), guia docent (PDF).
 • 100372 Textos llatins: Guia docent (PDF).
 • Coordinador de Pràctiques Externes.

Assignatures del curs 2013-2014

 • 100074 Pervivència de la Mitologia Grecollatina / 28990 Mitologia i literatura (Humanitats), guia docent (PDF),
 • 100413 Literatura llatina de l'època republicana (Estudis Clàssics), guia docent (PDF).
 • 100372 Textos llatins: Guia docent (PDF).
 • Coordinador de Pràctiques Externes.

Assignatures del curs 2012-2013

 • 100625 Llatí (Català, Castellà i Francès), guia docent (PDF).
 • 100074 Pervivència de la Mitologia Grecollatina / 28990 Mitologia Grecollatina (Humanitats), guia docent (PDF).
 • 100413 Literatura llatina de l'època republicana (Estudis Clàssics), guia docent (PDF).

Assignatures del curs 2011-2012

 • 100625 Llatí (Català, Castellà i Francès), guia docent (PDF).
 • 100074 Pervivència de la Mitologia Grecollatina / 28990 Mitologia Grecollatina (Humanitats), guia docent (PDF),
 • 100413 Literatura llatina de l'època republicana (Estudis Clàssics), guia docent (PDF).

Assignatures del curs 2010-2011

 • 100074 Pervivència de la Mitologia Grecollatina / 28990 Mitologia Grecollatina (Humanitats),
 • 28505 Fonts Clàssiques per a l'Estudi d'Hispània (segon cicle de Filologia Clàssica),
 • 28540 Textos Llatins I (segon cicle de Filologia Clàssica),
 • 40742 Estudis avançats en Filologia Llatina (tercer cicle: Màster de Ciències de l'Antiguitat i l'Edat Mitjana).

Assignatures del curs 2009-2010

 • 100074 Pervivència de la Mitologia Grecollatina / 28990 Mitologia Grecollatina (Humanitats),
 • 28505 Fonts Clàssiques per a l'Estudi d'Hispània (segon cicle de Filologia Clàssica),
 • 28540 Textos Llatins I (segon cicle de Filologia Clàssica),
 • 40741 Estudis avançats en Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana (Mòdul 1) (tercer cicle: Màster de Ciències de l'Antiguitat i l'Edat Mitjana).

Assignatures del curs 2008-2009

 • 100074 Pervivència de la Mitologia Grecollatina / 28990 Mitologia Grecollatina (Humanitats),
 • 28505 Fonts Clàssiques per a l'Estudi d'Hispània (segon cicle de Filologia Clàssica),
 • 28515 Introducció als gèneres literaris llatins (primer cicle de Filologia Clàssica),
 • 40741 Estudis avançats en Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana. Mòdul 1 (tercer cicle: Màster de Ciències de l'Antiguitat i l'Edat Mitjana).

Assignatures del curs 2007-2008

 • 28990 Mitologia Grecollatina (Humanitats),
 • 28505 Fonts Clàssiques per a l'Estudi d'Hispània (segon cicle de Filologia Clàssica),
 • 28515 Introducció als gèneres literaris llatins (primer cicle de Filologia Clàssica),
 • 40741 Estudis avançats en Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana. Mòdul 1 (tercer cicle: Màster de Ciències de l'Antiguitat i l'Edat Mitjana).
Campus d'excel·lència internacional U A B