Llibres

- Institut d’Estudis Catalans. Secció Filològica. 2019. Proposta de transcripció del xinès al català: (acord del 9 de març de 2018). ISBN: 9788499654751.

- Rovira-Esteva, Sara; Casas-Tost, Helena (Eds.). Casas-Tost, Helena; Fustegueres i Rosich, Sílvia; Qu, Xianghong; Rovira-Esteva, Sara; Vargas-Urpi, Mireia. 2015. Guía de estilo para el uso de palabras de origen chino. Adeli Ediciones: Madrid. ISBN: 978-84-940818-7-3.

- Casas-Tost, Helena; Rovira-Esteva, Sara (Eds.). 2015. Guia d’estil per al tractament de mots xinesos en català. Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Biblioteca tècnica de política lingüística, 2. ISBN: 978-84-393-9241-5. DOI: 10.2436/15.8040.02.1. 101 pp. En línia: https://www.gencat.cat/llengua/BTPL/xines.

Anna Gil-Bardaji, Pilar Orero & Sara Rovira-Esteva (Eds). 2012. Translation Peripheries. Paratextual Elements In Translation. Bern: Peter Lang AG. ISBN: 978-3-0343-1038-3.

- Rovira-Esteva, Sara. 2010. Lengua y escritura chinas: Mitos y realidades. Ed. Bellaterra.

- Casas, Helena; Rovira-Esteva, Sara; Suárez, Anne-Hélène. 2007/ 2009/ 2011/ 2013/ 2015/ 2020. Lengua china para traductores: 学中文做翻译. Vol I. Bellaterra: Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona. (Materials, 188). ISBN: 978-84-490-2493-1. (6a ed.).

- Casas, Helena; Rovira-Esteva, Sara; Suárez, Anne-Hélène. 2008/ 2009/ 2011/ 2013/ 2015/ 2021. Lengua china para traductores: 学中文做翻译. Vol II. Bellaterra: Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona. (Materials, 198). ISBN: 978-84-490-2533-4. (6a ed.).

- Rovira-Esteva, Sara. 2003. El paper dels mesuradors xinesos en la pragmàtica del text. Bellaterra: Servei de Publicacions Universitat Autònoma de Barcelona. ISBN: 84-688-1677-9.

- Rovira-Esteva, Sara. 1998. Diccionari de mesuradors xinesos: Ús i traducció al català. Bellaterra: Servei de Publicacions Universitat Autònoma de Barcelona. (Materials, 45). ISBN: 8449014166.

Campus d'excel·lència internacional U A B