Doctorat

1. Docència:

- Taller sobre “Difusió i avaluació de la recerca” en el marc de l’Escola d’Estiu de Doctorat del Departament de Traducció i Interpretació (2010, 2012, 2013, 2014).

2. Direcció de tesis (llegides):

- “Programa de formació per a la inserció laboral dels postgraduats en traducció”. Codirigida amb J. Montané. Doctoranda: Olga Torres. 16/5/2007.
- “La traducción de las onomatopeyas del chino al español”. Doctoranda: Helena Casas. 14/09/2009.
- “Aspectos discursivos en la traducción de la correspondencia comercial chino-español: movimientos retóricos y estrategia de cortesía.” Doctoranda: Hsu Tsai-wen. Codirigida amb A. Beeby. 26/11/2010.
- “Estudio estilístico contrastivo de las seis traducciones al chino de Platero y yo”. Doctoranda: Lin Chi-lien. 17/06/2011.
- “Estudio diacrónico (siglo XX y XXI) y diatópico (China, Hong Kong y Taiwan) del neologismo en lengua china.” Doctoranda: Wu Chia-hua. Codirigida amb J. Beltrán. 05/12/2011.
- “Estudio sobre la traducción del lenguaje no verbal del chino al español: el caso de la novela Xi You Ji.” Doctoranda: Chang Yun-Chi. 16/06/2012. 
- “La traducció, interpretació i mediació als serveis públics amb el col·lectiu xinès. Descripció i anàlisi de les noves estratègies de gestió de la immigració a Catalunya” . Doctoranda: Mireia Vargas. Codirigida amb M. Arumí. 17/05/2012. 
- “Los marcadores conversacionales en el subtitulado del español al chino.” Doctoranda: Wang Yi-chen. Codirigida amb A. Matamala. 9/9/2013.
- “El paper dels paratextos de la traducció del japonès a Espanya en la creació de l’alteritat”. Doctoranda:  Alba Serra. 7/7/2016.
- “El Lenguaje no verbal en la enseñanza del chino: una propuesta pedagógica”. Doctoranda: Xianghong Qu. 13/12/2018.
- “Principales problemas en la de adquisición del chino como lengua extranjera a partir del análisis de errores de estudiantes españoles”. Doctoranda: Liu Shiyang. Codirigida amb H. Casas-Tost. 4/10/19.
- “Estudi de recepció de veus sintètiques en l’audiodescripció a la Xina”. Doctoranda: Irene Tor. Codirigida amb Helena Casas-Tost.20/7/20.
- “El papel de los paratextos en la traducción de la narrativa china al castellano y la creación de la imagen del otro chino”. An Tsun-wei. Codirigida amb Helena Casas-Tost. 5/11/20.

3. Direcció de tesis (en curs):

- “Estudi de satisfacció dels usuaris d’una plataforma de crowdsourcing amb un corpus de vídeos interpretats en llengua de signes catalana”. Doctorand: Daniel Segura. Codirigida amb Helena Casas-Tost. Data inscripció: 2018.
- "La traducción de guiones de audiodescripción del español al chino: un estudio de recepción”. Doctoranda: Yuchen LIU. Codirigida amb Helena Casas-Tost. 12/2/2020.

4. Direcció de treballs de recerca de doctorat i tesines de màsters oficials (llegits):

- “Bases per a una proposta didàctica del verb xinès” (treball de recerca del doctorat en Traducció i Estudis Interculturals). Doctoranda: Helena Casas. 13/09/2006.
- “Traducción de las referencias culturales de la novela The Joy Luck Club” (tesina del Màster Oficial en Traducció, Interpretació i Estudis Interculturals: Especialitat de Traductologia i Estudis Interculturals). Doctoranda: Chang Yun-chi. 13/07/2007.
- “La traducció i interpretació social. Estat de la qüestió. El cas del xinès: especificitats i reptes.” (tesina del Màster Oficial en Traducció, Interpretació i Estudis Interculturals: Especialitat de Recerca en Àsia Oriental Contemporània). Doctoranda: Mireia Vargas. 29/06/2009.
- “La traducció de llibres japonesos a Espanya. Revisió bibliogràfica de textos i paratextos (1930-2005)” (tesina del Màster Oficial en Traducció, Interpretació i Estudis Interculturals: Especialitat de Recerca en Àsia Oriental Contemporània). Masterdanda: Alba Serra. 9/9/2011.
- “Análisis contrastivo de los puntos ricos de dos traducciones al inglés de la novela china Sueño en el pabellón rojo. (Tesina del Màster Oficial en Traducció, Interpretació i Estudis Interculturals: Especialitat de Recerca en Traductologia). Masterdanda: Chen Yixing. 6/9/2013.
- “La traducción e interpretación jurídica del chino en Cataluña: diseño de un estudio de caso”. (Tesina del Màster Oficial en Traducció, Interpretació i Estudis Interculturals: Especialitat de Recerca en Traductologia). Masterdanda: Hu Linna. Codirigida amb: C. Bestué. 10/7/2014.
- “Análisis contrastivo del orden de las palabras y la estructura temática entre el español y el chino: una propuesta para el análisis traductológico”. (Tesina del Màster Oficial en Traducció, Interpretació i Estudis Interculturals: Especialitat de Recerca en Traductologia). Masterdanda: Liu Shiyang. 10/7/2014
- “El lenguaje no verbal de los personajes principales de 红楼梦 [Sueño en el pabellón rojo]: la traducción de la sonrisa del chino al español”. (Tesina del Màster Oficial en Traducció, Interpretació i Estudis Interculturals: Especialitat de Recerca en Traductologia). Masterdand: Cao Shuyuan. 10/7/2014.
- “Análisis contrastivo de la audiodescripción en chino y español. Estudio de caso de Comer, beber, amar de Ang Lee” (Tesina del Màster en Traducció i Estudis Inerculturals). Masterdand: Yuchen LIU (17/18). 

Campus d'excel·lència internacional U A B