Ferran Sunyer, bibliografia

La gran novetat bibliogràfica d'aquesta exposició és la presentació de l'obra selecta de Ferran Sunyer i Balaguer.
La Fundació que porta el seu nom, en ocasió del centenari del seu naixement, li ret homenatge amb aquesta publicació.

Tal i com s'expressa a la presentació de l'obra:

"... aquesta Selecta recull en facsímil els principals articles publicats per Sunyer i l'anàlisi que en fan els professors Joaquim Bruna i Julià Cufí, a la vista tant de l'època científicament pobra que vivia el país quan foren produïts, com de l'evolució posterior dels camps en què Sunyer treballà."

 

 

A més, s'han seleccionat també els següents materials bibliogràfics:

 

Antoni Malet va escriure el 1995 la seva biografia.
La podeu trobar tant a les biblioteques del campus com a la xarxa.

 

 

Ralph P. Boas inclou a la seva obra A primer real functions (pàg. 65) el teorema de Sunyer que apareix al pòster instal•lat a l’expositor.

 

 

El 1966 Ferran Sunyer va aconseguir el premi Antoni Martí i Franquès (otorgat per l’Institut d’Estudis Catalans) per la seva obra: Sobre un espai de funcions entres d’ordre infinit. 

 

De la col·lecció de separates que conserva la Biblioteca de Ciència i Tecnologia, es poden destacar, per ordre cronològic:


Propiedades de las funciones enteras representadas por series de Taylor lagunares (orden finito)

Article publicat a:  Collectanea mathematica, 1949, vol. II, fasc. 1 y 2, p. [3]-48 
Sur la substitution d’une valeur exceptionnelle par une propriété lacunaire

Article publicat a:  Acta mathematica, 1952, t. 87, p. [17]-31


 

 

 

 


Values of entire functions represented by gap Dirichlet series

Article publicat a: Proceedings of the American Mathematical Society, 1953, v. 4, nº 2, p. 310-322 

 Approximation of functions by linear combinations of exponentials

Article publicat a: Collectanea mathematica, 1965, vol. XVII, fasc. 2º, p. [145]-177


 

 

 On the asymptotic paths of entire functions represented by Dirichlet series

Article publicat a:  Mathematical essays dedicated to A. J. MacIntyre, cop. 1970, p. 37-41


 

 

Campus d'excel·lència internacional U A B