Crèdits

Disseny i muntatge: Isabel Filella, Montse Monge, Joan Miquel Solé

Material expositiu: Prof. Julià Cufí i Prof. Agustí Reventós (Departament de Matemàtiques, UAB)

Pàgina web: Montse Monge

Fotografies de l'exposició: Montserrat Armengol

 

Podeu adreçar els vostres comentaris i/o suggeriments sobre aquesta web i els seus continguts a la Biblioteca de Ciència i Tecnologia.

Campus d'excel·lència internacional U A B