Bibliografia

 

 

La bibliografia exposada la teniu ressenyada sota els següents epígrafs:

- Lluís A. Santaló

- Ferran Sunyer

 


A més, a les biblioteques de la UAB trobareu més informació. Us anotem algunes propostes:

- obres escrites per Lluís A. Santaló

- obres sobre Lluís A. Santaló

- obres sobre Geometria integral

- obres escrites per Ferran Sunyer

- obres sobres Ferran Sunyer

- obres sobre Teoria de funcions


I al catàleg col·lectiu de les universitats catalanes també podeu buscar per:

- Lluís A. Santaló

- Ferran Sunyer


Per acabar, us recomanem consultar les bases de dades:

- MathSciNet

- Zentralblatt MATH

Campus d'excel·lència internacional U A B