Quin temps fem servir, habitualment?

Nosaltres fem servir el temps oficial de l’estat espanyol, que és el temps universal més una hora a l’hivern, o més dues hores a l’estiu. Però, què és el temps universal? Ara ho explicarem.

A l’escola primària ens deien que un dia era el temps entre dos passos consecutius del sol pel meridià de l’observador. Aquest dia es divideix en 24 parts iguals, que són les hores. Tot això que ens ensenyaven al col·legi fa referència al temps solar vertader, el que marquen els rellotges de sol. Però aquest temps té l’inconvenient de no ser uniforme.

Els dies solars vertaders no són ben bé iguals. Per aquesta causa els rellotges mecànics no poden marcar aquest temps, perquè necessiten marcar un temps uniforme.

Per resoldre aquesta pega es va inventar el que s’anomena dia solar mitjà, la durada del qual és aproximadament la mitjana de les durades dels dies solars vertaders al llarg de l’any. El temps solar mitjà prové de substituir –artificialment-- els dies solars vertaders pels dies solars mitjans (tots de la mateixa durada). La durada del dia solar mitjà es divideix en 24 parts iguals, que són les hores de temps solar mitjà, cada una de les quals es divideix en 60 parts iguals, que són els minuts, etc.

Les diferències entre el temps solar vertader i el temps solar mitjà van canviant al llarg de l’any, i arriben a ser d’una mica més d’un quart d’hora. El temps universal és el temps solar mitjà del meridià de Greenwich.

La diferència entre l’hora de temps solar mitjà i l’hora de temps solar vertader (que va variant al llarg de l’any) s’anomena equació de temps.

 

Campus d'excel·lència internacional U A B