Exposició presencial a la Biblioteca de Ciència i Tecnologia

Explicar què és i com funciona un rellotge de sol de manera assequible per a tothom que s’acosti a la Biblioteca. Aquesta és la principal motivació de l’exposició, a partir principalment dels texts explicatius preparats pel professor Joan Girbau, gran coneixedor de la matèria.

 

La teoria es complementa amb l’exhibició de diferents tipologies de rellotges. El rellotge equatorial de disc, el doble equatorial - polar i el solar de difracció són els models més bàsics, i es mostren agrupats. De la resta, potser el més sorprenent sigui el rellotge de sol de 25 cares. Si els voleu veure de més a prop, cliqueu aquí.

I no deixeu de llegir el poema d’en Màrius Torres sobre el rellotge del mas Blanc, un bon exemple de rellotge artístic i monumental.

                                                                          (Si voleu descarregar-vos el punt de llibre, cliqueu sobre la imatge)

La part bibliogràfica la composen tant llibres com revistes especialitzades, on destaquen La busca de paper, editada per la Societat Catalana de Gnomònica, i altres publicacions d’organismes i associacions internacionals que es dediquen a l’estudi i la difusió dels rellotges de sol.

 

Finalment, i per cridar l’atenció sobre l’exemplar que tenim a l’edifici de la facultat, parlem una mica (a l’expositor petit) sobre el rellotge de sol de la UAB, construït el 1988 pel professor Girbau, i del qual teniu editat un llibret commemoratiu.

Campus d'excel·lència internacional U A B