Diferència entre l'hora d'un rellotge de sol tradicional i l'hora del nostre rellotge de polsera

Hem explicat que els rellotges de sol tradicionals marquen el temps solar vertader local i els rellotges mecànics marquen el temps oficial de l’estat espanyol. La relació que hi ha entre els dos temps és la següent:

                      temps oficial = temps solar vertader local + correcció per longitud geogràfica + equació de temps + k,

on k val una hora a l’hivern i dues a l’estiu, la correcció per longitud consisteix a afegir 4 minuts de temps per cada grau de longitud (amb signe positiu si és a l’oest de Greenwich i signe negatiu si és a l’est), i l’equació de temps ve donada en minuts (aproximadament) per la taula següent:

Campus d'excel·lència internacional U A B