Objectius

Els objectius a assolir són:

  1. Identificar quines són les competències per a l’ocupabilitat de joves de 16 a 25 anys de Catalunya des de la perspectiva de l’empresa i les competències per a la reducció dels factors estructurals que disminueixen les possibilitats d’ocupabilitat d’aquests joves.

  2. Analitzar si i com les dues tipologies de competències identificades es desenvolupen des de l’orientació professional que es porta a terme en els centres educatius de Catalunya.

  3. Elaborar una guia per a l’ocupabilitat adreçada a joves de Catalunya de 16 a 25 anys, i una guia per augmentar el grau d’ocupabilitat de joves de 16 a 25 anys a través de l’orientació professional desenvolupada als centres educatius de Catalunya, que contemplin tant competències per accedir com per incidir en el mercat laboral.
Campus d'excel·lència internacional U A B