Actualitat

Notícies gener de 2014

El projecte comença a difondre’s. Durant els dos primers trimestres del 2014 s’ha confirmat la participació de l’equip en congressos i jornades científiques nacionals i internacionals.

El primer acte serà el dijous, dia 23 de gener, a les 19:30 al Palau Macaya, a Barcelona. Màrius Martínez participa en una taula rodona organitzada per la Fundació La Caixa i l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP), juntament amb 3 altres investigadors, responsables de projectes de recerca sobre Joves i mercat laboral

https://news.obrasociallacaixa.com/optiext/optiextension.dll?ID=iMlllJgnZMojgPHD75jZp1zWR4Mjb7B9HU8EaU

_________________________________________________________________________________________

Notícies octubre de 2013

Nous inputs per a la recerca

S’han fet públics els resultats del Programa Internacional per a l’avaluació de les Competències de la Població Adulta 2013 de la OCDE (PIAAC). L’estudi ha avaluat el nivell de competències relacionades amb la llengua, les matemàtiques, la resolució de problemes en contextos tecnològicament rics, a més de competències genèriques com la comunicació, cooperació i l’organització del temps.

En el context internacional s’han identificat proporcions importants d’adults sense competències en contextos molt tecnològics, degut a dèficits en la formació de base i la manca d’oportunitats per a adquirir-les amb posterioritat. Les diferències entre generacions varien entre països, mostrant com les polítiques públiques poden debilitar l’efecte generacional o incrementar-lo.

S’identifica també un desajustament en la utilització de competències en els llocs de treball. Segons l’estudi, el domini de competències adquireix l’òptim als 30 anys i va minvant, sempre en relació a la quantitat i qualitat de les oportunitats que tenen les persones per adquirir i mantenir el seu domini (utilitzar el llenguatge, les matemàtiques, les tecnologies i la resolució de problemes ajuda a mantenir-lo).

En el context espanyol, l’estudi posa de manifest els baixos nivells de competència en llengua i matemàtiques així com en resolució de problemes de la població adulta, en relació a la mitjana de la OCDE (més de 20 punts per sota).

Els resultats posen de manifest la importància de l’aprenentatge al llarg de la vida i de la formació permanent. Les persones amb més domini de competències participen més en el mercat laboral i tenen menors taxes d’atur i obtenen salaris més elevats.

En el context de l’orientació i del seu impacte, caldrà tenir molt present com s’orienta a la població jove en el desenvolupament de les competències que apareixen en el PIAAC i identificar fins a quin punt les barreres identificades a l’informe són presents també en el nostre estudi.

 

Font:

OECD Multilingual Summaries. OECD Skills Outlook 2013. First Results from the Survey of Adult Skills.  Summary in Spanish [consulta: 17 d’octubre , 2013

Ministerio de Educación Cultura y Deportes (2013). PIAAC. Programa internacional para la Evaluación de las Competencias de la Población Adulta. Volúmen 1.

_________________________________________________________________________________________

Notícies setembre de 2013

Comença el treball de camp adreçat a les empreses ubicades a Catalunya.

En el marc de l’estudi s’inicia el treball de camp per incorporar la perspectiva de l’empresa en aquest anàlisi.

Per això durant els mesos de setembre i octubre es porta a terme una enquesta adreçada als responsables de recursos humans i/o de formació de les empreses catalanes amb l’objectiu principal d’identificar i conèixer la valoració que en fan de les competències i habilitats necessàries per a la incorporació al mercat de treball i el desenvolupament professional dels joves.

Si sou una empresa ubicada a Catalunya i voleu col·laborar amb l’estudi podeu contestar el qüestionari a través d'aquest enllaç: https://enquestes.dep.net/index.php?sid=31557&lang=ca

Si al final del formulari ens doneu el consentiment, incorporarem el nom de la vostra organització com a empresa col·laboradora a l'informe final de la recerca i, un cop editat, us farem arribar un exemplar de les dues Guies per a l'ocupabilitat resultants.  L'enquesta és anònima, tota la informació que ens faciliteu serà tractada exclusivament de forma agregada i amb finalitats estadístiques.

_________________________________________________________________________________________

Notícies juliol de 2013

La recerca ha complertat 20 entrevistes dissenyades per a identificar les competències per a reduïr els factors estructurals que minven les possibilitats d'ocupació dels joves de 16 a 25 anys a Catalunya.

Els entrevistats han estat agents clau dels diversos contextos: acadèmic, empresarial, governamental i del sector d'organitzacions no governamentals sense afany de lucre. Els resultats destaquen, entre altres, que l'aprenentatge de la gestió efectiva de les emocions és clau per a contribuir a la reducció dels desafiaments estructurals que limiten les possilbilitats d'accedir al mercat laboral.

S'espera que a finals d'octubre puguem publicar un informe complet dels resultats obtinguts a les entrevistes.

Campus d'excel·lència internacional U A B