Una recerca destinada a crear coneixement perquè els joves prenguin el control a l’hora d’accedir al mercat de laboral

Tradicionalment l’orientació professional s’ha desenvolupat des d’una perspectiva individual i des d’un model d’encaix en el mercat laboral. Aquesta recerca presenta una perspectiva innovadora de l’orientació professional que contempla el seu impacte tant des d’una perspectiva individual com estructural.Tant per contribuir a la creació d’un nou model productiu per a la innovació i el coneixement que permeti una sortida sostenible a la crisi, com per participar d’aquest nou model productiu, els i les joves de 16 a 25 anys de Catalunya necessiten un seguit de competències per a l’ocupabilitat i també competències per poder incidir en el mercat laboral de manera que sigui el més socialment just possible.  La recerca, iniciada el gener de 2013, acabarà el desembre del 2014.

Contacte: p.impacte.orientacio@uab.cat
 


           

 

 

Campus d'excel·lència internacional U A B