Presentació


¿Que é «QUARKpoesía»?

QUARKpoesíaé un colectivo sen ánimo de lucro vinculado aoDepartamento de Traducción e de InterpretacióndaUABe á asociación culturalCultura en Viuque traballa para a promoción de poetas e escritores menos coñecidos en linguas menos traducidas e para o intercambio de ideas e de obras poéticas. Os seus obxectivos son os de promover a poetas de lingua catalana e establecer un intercambio con poetas de outros lugares de España e do mundo.

QUARKpoesía (Aula de poesia da Universidade Autónoma de Barcelona) é unha entidade xemelga daAula de Poesía de Barcelona.

¿Por que «QUARK»?

QUARKé o nome que reciben as seis partículas elementais da materia.QUARKé un programa de ordenador.QUARKé un queixo fresco e untuoso.QUARKsignifica nimiedade na lingua de Goethe.QUARKé o caos e a orde; un paso cara a chamada Terceira Cultura, na que a ciencia e a poesía deberán achar vías de unión.

A orixe do nomeQUARKcomo partícula elemental da materia ten unha procedencia literaria na obraFinnegan’s Wakede James Joyce, na cal un home ebrio pronuncia equivocamente o termo «quart».

QUARK.poesia@uab.cat

Traducción deElena Iglesias Domínguez

Campus d'excel·lència internacional U A B