Какво означава „Европа е жена”?


„Европа е жена” е инициатива на КУАРК-поезия, която се стреми да организира поредица от срещи между поети от цяла Европа, които да се представят пред местната публика и едновременно с това, европейските поетеси да научат за съществуването и качеството на поетесите от нашата страна. Този проект се посвещава преди всичко на жените-поети, предвид на това, че много от тях са непознати и много от творбите им остават непреведени.

Съвременната тенденция, която е свързана с несъзнателното включване на сравнително по-малък брой жени-поети в различни срещи, фестивали и антологии, не е насочена към определен вид дискриминация, а е свързана по-скоро с некомпетентността относно актуалното развитие на европейското литературно творчество и неговите представители, много от които жени.

Начало

Срещи

През годината ще се организират различни срещи, които ще бъдат повод за рецитали, беседи, съвещания и конференции. Основната цел на тези срещи е чрез творбите и направените съответни преводи към тях, да бъде представено литературното творчество на определена група писатели. Стремежът е срещите да бъдат разнообразни, свързани с поканените автори и необходимите езици.

Начало

Конфликтът между родовете

При тези срещи не се претендира изключването на представителите от мъжки род, а всъщност да бъдат изтъкнати имената на писатели и писателки, които ние високо ценим, но въпреки това остават забравени поради факта, че читателя се ориентира към вече познатите от него имена и с това новите идеи, които със сигурност биха го обогатили, често остават непознати. Присъствието на мъжете-поети е желателно, тъй като не бихме искали да налагаме ограничителни норми за присъстващата публика. Подобно на огледало на съвременната действителност, в която все още, по различни причини, които не са свързани с качеството, мъжът често има водещо участие, този първи проект на КУАРК-поезия се стреми да облагодетелства литературните творби написани от женския пол.

Начало

Подбор на поетеси

Що се отнася до подбора на поетесите – целта ни е да обединим поетесите от Каталуния с тези от други райони на Испания, както и от цяла Европа. Тази програма се посвещава на писателките, иито имена и творби са все още неизвестни и малко превеждани. Бихме искали да подпомогнем тяхната художествена изява, тъй като е трудно творбите им да достигнат до широката публика. По този начин искаме да отворим пътищата на познанието и да разширим художественият мироглед на обществото. Поезията е жанр, който малко се продава, но предизвиква интерес. От количеството продадени творби не би трябвало да се прави заключение, че няма достатъчно читатели. Известно е, че жените представляват по-големия брой читатели. Искаме да покажем, че ако броят на мъжете-поети е по-голям от този на жените, е само защото някой с нещо възпрепятства изявата на женския пол.

Ако не се отворят нови поетични пътища в обществото, поезията ще загине. Както казва и швейцарският поет Герхард Майер:

Ich muss ein Herz / aus Eisen haben / ich spür es / oxydiert
( Може би сърцето ми е от желязо, чувствам, че оксидира)

Начало

За осъществяването на този проект сътрудничи „El Institut Català de la Dona”.

Katalánský institut pro ženy

Превод: Теодора Атанасова
( Teodora Atanassova )

Campus d'excel·lència internacional U A B