El Mínor en Estudis de Gènere de la UAB va rebre al setembre de 2019 la Menció Encarna Sanahuja Yll en la seva primera convocatòria. Aquest és un reconeixement que estén el Govern de la Generalitat de Catalunya a iniciatives que promouen el gènere en el context de l’educació superior.

El projecte plurianual per a la distribució dels recursos concedits amb la Menció Encarna Sanahuja Yll al Mínor de gènere (UAB) comprèn el període entre el mes de març de 2020 i el mes de març de 2023. Es tracta d’un període de tres anys, cadascun dels quals es destina a un àmbit rellevant per a la docència de gènere o “gender sensitive”:  la creació i la consolidació de xarxes (2020), la innovació metodològica (2021) i els reptes temàtics (2022). La consideració d’aquests tres àmbits ofereix una imatge global de l’estat actual de la docència de gènere en institucions d’educació superior que pot conformar una sort de diagnòstic en relació a què cal revisar, millorar, transformar, és a dir, ofereix la possibilitat d’incidir de manera crítica i efectiva en la promoció d’una docència de gènere d’excel·lència alhora que a l’altura de les necessitats així com també de les expectatives reals de tota la comunitat universitària.

Alhora, la relació que s’estableix entre els tres àmbits permet de posar el gènere en el centre de la reflexió sobre la docència en un gest que és a la vegada intraacadèmic, per tal com afavoreix l’avaluació de les formes, tècniques i recursos més adients per a la docència “gender sensitive” a dins de les aules i a través d’una mirada comuna, i extraacadèmic, tant perquè incorpora el reptes que el debat i l’activisme de gènere duu a les aules, com perquè procura una mirada més enllà dels seus murs i estableix vincles reals i virtuals en diàleg amb d’altres institucions i entitats en clau de gènere.

La programació d’activitats per a cadascun d’aquests tres àmbits vol promoure la implicació i la participació de tota la comunitat universitària. Això vol dir que l’objectiu és elaborar una programació amb la qual tant el professorat com l’alumnat es puguin comprometre i que, a més, resulti interessant per a d’altres comunitats docents, universitàries o no, nacionals i internacionals. D’aquesta forma es procura una transformació social que és també institucional i que s’impulsa de manera col·lectiva.

El primer any de la programació s’enfoca a la creació i també a la consolidació de xarxes de gènere. Aquest és el primer pas cap a la creació i la consolidació de xarxes de gènere dins de la institució, de caràcter interfacultatiu, i fora de la institució, de manera que la programació docent “gender sensitive” pugui concretar el repte de la internacionalització més enllà del context que sembla ser-li propi, la recerca, tot adquirint un caràcter no només internacional sinó sobretot internacionalitzador.

Aquest és el principal objectiu de la programació dedicada a les xarxes de gènere. Es tracta d’assumir un paper actiu en la transmissió de sabers i en la transferència de coneixement de gènere dins i fora de la pròpia comunitat universitària.

genere_premi_vicensvives.jpg

 

Campus d'excel·lència internacional U A B