Presentació

El 2010, coincidint amb el 850è aniversari del Monestir de Santes Creus, es va portar a terme l’estudi i restauració de les tombes reials del monument, sota la direcció del Museu d’Història de Catalunya, del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació.

Ha estat una ocasió única per a estudiar els usos funeraris a l’edat mitjana i conèixer directament les característiques dels monarques enterrats i la seva mort.

Es tracta de la tomba de Pere II el Gran, i l a de Jaume II i Blanca d’Anjou. L’estudi de les restes es va portar a terme gràcies a un equip multidisciplinar. Els estudis antropològics forenses han estat dirigits per la Dra. Assumpció Malgosa, catedràtica de l’Àrea d’Antropologia Física de la UAB.

En aquesta exposició us citem les tècniques que es van aplicar i les conclusions que es van extreure.

Una selecció bibliogràfica, el documental Anatomia d’un rei i els dossiers de premsa que podeu trobar al web del Museu d’Història de Catalunya, completen l’exhibició.

                                                                        

                                                      Fotografies de l'exposició                                           Vídeo de l'exposició

Campus d'excel·lència internacional U A B