Projecte ORBITS: El paper dels camps socials transnacionals en l'emergència, mantenimient i decadència dels enclavaments demogràfics

Actualment, més de 20 milions de ciutadans europeus viuen en un país diferent del seu país d'origen. Entre ells, la diàspora romanesa és una de les més importants, essent Espanya un dels principals països de destinació. No obstant això, aquesta diàspora no s'ha repartit uniformement per la geografia espanyola, sinó que en ocasions s'ha concentrat en zones concretes, formant “enclavaments demogràfics” o concentracions de persones del mateix origen en un lloc específic.

L'emergència i evolució d'aquests enclavaments no s'entén solament a partir de les seves dinàmiques internes, sinó que creiem que és essencial vincular-les a les xarxes de familiars i coneguts de les persones, al paper d'institucions, com ara consolats o esglésies, i a les empreses que es creen en aquests enclavaments. Això és el que anomenem un "camp social transnacional".

En aquesta recerca apliquem una perspectiva transnacional per estudiar com aquesta part de la ciutadania europea cerca millors oportunitats mitjançant la mobilitat intraeuropea. A través de l'exemple del col·lectiu d'origen romanès volem donar a conèixer millor la seva realitat i la seva cultura.

Descarregar el tríptic del projecte (en espanyol)

Campus d'excel·lència internacional U A B