Estructura

El màster es divideix en dues especialitats:

- Investigació en Musicologia i Educació Musical (Recerca)

- Interpretació de la Música Antiga (Professional)

 

Recerca en Ciències de la Música i Educació MusicalDenominació del mòdul Crèdits Caràcter
Metodologia de la recerca en ciències de la música i aplicació interpretativa de la recerca 15 OB
Treball de Fi de Màster 15 OB
Tècniques aplicatives de l'etnomusicologia 10 OT*
Arxivística i patrimoni musical 10 OT
Didàctica de la música 10 OT
Estratègies i recursos educatius per al professorat de música 10 OT
La recerca musical en l’entorn urbà contemporani 10 OT
Metodologia de la recerca en musicologia històrica 10 OTInterpretació de la Música Antiga (Professional)Denominació del mòdul Crèdits Caràcter
Metodologia de la recerca en ciències de la música i Aplicació interpretativa de la recerca 15 OB
Treball de Fi de Màster 15 OB
La Praxi Interpretativa de la Música Antiga 10 OT*
Fonaments Teòrics de la Interpretació de la Música Antiga 10 OT
Fonts i Repertori de la Música Antiga 10 OT
Gestió i Realització de Projectes de Música Antiga 10 OT
Anàlisi i Notació de la Música Antiga 10 OT

 

OB: Obligatori
OT:  Optatiu
OT*: Optatiu de l'especialitat