Calendari

CALENDARI DE SESSIONS DETALLAT:

26 FEBRER

Cèsar Calmell (UAB)

- Presentació del mòdul

-  “Les relacions entre la música, la literatura i les arts  dins un context històric: metodologia general a seguir al mòdul”.

- “Un exemple de correspondències entre la literatura i la música en la irrupció del jo contemporani: Diderot versus Rameau”.

                                                          

5 MARÇ       

Francesc Cortès (UAB)

- Els mètodes pluridisciplinars a les anàlisi musicals de la contemporaneïtat.
- Música i conflicte, al segle XX: conflictes bèl·lics, conflictes d’identitats.

 

12 MARÇ

Francesc Cortès
- Aplicacions de l’anàlisi de la música a partir de la imatge: el cas de Granados.
- Metodologies de l’anàlisi musical aplicades a repertoris del segle XX.

 

19 MARÇ      

Mutsumi Fukushima (University of Hiroshima):
- “El piano en Barcelona en la primera mitad del siglo XX. Propuestas metodológicas de investigación.”

 

26 MARÇ     

(16h-18h) Cèsar Calmell
-Incidència de la literatura i la filosofia en el romanticisme musical
(18h-20h) Jaume Lleixà (La Capsa de Música)
“La gestió musical a l’àmbit contemporani. I”

 

9 ABRIL       

Francesc Cortès
- “Música i escena. Característiques i singularitats de la creació musical a l’espai teatral”.
- “Tècniques d’anàlisi musical de la música escènica”.
Lloc sessió: Arxiu Històric de la SGAE (Passeig Colom, nº 6. Barcelona)

 

16 ABRIL

Enric Puig Giralt (UAB-URL)
“De la taberna al món del music-hall”

 

30 ABRIL     
(16h-18h) Seminaris de doctorands: Daniel Gil, Ibán Martínez
(18h-20h) Jaume Lleixà (La Capsa de Música)
“La gestió musical a l’àmbit contemporani. II”

 

7 MAIG       

(16h-18h) Seminaris de doctorands: Lluís Heras
Guillermo Turina
(18h-20h) Cèsar Calmell
- Valors musicals en les arts plàstiques del Romanticisme.  Les arts plàstiques dins dels espectacles lírics.

 

14  MAIG

Francesc Cortès
- “La música com a eina de comunicació i de propaganda: la utilització dels himnes  i les obres líriques durant les guerres contemporànies a la  península”.

 

21 MAIG

Stéphan Etcharry (Université de Reims-Les Ardennes)
- “La música durant la I Guerra Mundial”

 

28 MAIG       

Cèsar Calmell
- Realisme i simbolisme: de l’heteronomia a una nova autonomia de l’expressió musical.

 

4 JUNY

Cèsar Calmell
- Seminari de seguiment dels treballs.