La recerca en els camps de la musicologia i de l'educació musical s'enfronta avui dia a nous reptes, fruit de la profunda transformació social que tant està afectant els hàbits i els interessos musicals de la població contemporània. Els coneixements que abans se centraven en l'obra musical i en la història d'uns determinats protagonistes de l'activitat musical actualment estan sotmesos a una transformació a causa de les noves problemàtiques que abasten des de la gran diversitat musical (amb les seves corresponents lògiques culturals i socials) fins els interrogants que presenta la intensa i complexa activitat musical en la vida humana.

El màster de Musicologia, Educació Musical i Interpretació de la Música Antiga té com a objectiu principal desenvolupar les capacitats i la formació en recerca musicològica i en educació musical. D'altra banda, el màster també desenvolupa una especialització interpretativa centrada estratègicament en el sector de la música antiga, on les dues institucions col·laboradores del màster (UAB i Escola Superior de Música de Catalunya) destaquen per la seva excel·lència i per la seva rellevància en el panorama europeu actual. La vessant de la "Interpretació de la música antiga" està especialitzada en la pràctica interpretativa professional, centrada en àmbits dels instruments històrics, tant orquestrals com a d'altres contextos, i també en la interpretació vocal. El curriculum flexible possibilita una formació molt complerta que conjomina la relació entre Musicologia i la Música Antiga, juntament amb la visió pedagògica.

Institucions que hi participen: Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC)

Idiomes: Català, castellà, anglès, francès