Aquesta és la història d’una passió. D’una passió per la història de la ciència, pels avenços tècnics que l’han fet evolucionar, i per les formes de comunicar aquest progrés.

Des del 2010 el Vicerectorat de Transferència Social i Cultural de la UAB promou el projecte Patrimoni i Memòria de la UAB, que coordina el Centre d’Història de la Ciència (CEHIC) juntament amb el Servei d'Arxius de Ciència (SAC). El seu objectiu és identificar, preservar i difondre el patrimoni científic i històric de la UAB. I la Biblioteca de Ciència i Tecnologia ha cregut oportú donar suport en aquest projecte afegint, a la vegada, els seus fons bibliogràfics de finals del segle XIX i la primera meitat del segle XX.

De la col·laboració mútua entre el Programa i la BCT neix aquesta iniciativa expositiva i documental.

 

 

 

"Capítulo L. 1. Aparatos auxiliares del ojo: sus clases. – Al alejarse los objetos del ojo o disminuir de tamaño más allá de cierto límite, la claridad con que aquél los percibe se hace cada vez menor a pesar de ser perfectamente normal, hasta el punto de llegar a desaparecer, pasando inadvertidos. Para vencer este inconveniente se hace uso de aparatos adecuados que se clasifican, según su objeto, en aparatos de aproximación y de amplificación respectivamente, siendo los más importantes el microscopio entre los segundos, y los anteojos, el telescopio y los gemelos prismáticos entre los de aproximación." (1)

 

 

 

L’elecció del microscopi, o més concretament del microscopi òptic, com a objecte d’estudi i atenció es déu tant a la seva facilitat d’exhibició (en la majoria de casos) com a la variada col·lecció d’aparells conservats a les Facultats de Biociències i de Ciències. 

Però no hem d’oblidar que, sent la nostra una universitat jove, el seu fons documental testimonia l’avenç científic i complementa les etapes evolutives que s’han anat succeint  abans de la seva fundació. Així, el binomi entre aquest coneixement teòric i la tècnica (representada pels microscopis) ens serveix per posar sota la llum la història de la nostra institució com la de la mateixa ciència.

 

(1) Així comença el capítol 50 del manual Física general aplicada, de Francisco F. Sintes Olives, publicat a Barcelona el 1934.

Campus d'excel·lència internacional U A B