home

MESTRATGE DE POSTGRAU

Fisiologia i Medicina de Muntanya
Ciències Ambientals, Fisiologia, Patologia, Tècniques alpinístiques, Urgències

Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d'Immunologia
Unitat de Fisiologia, Facultat de Medicina

Institut d'Estudis de Medicina de Muntanya

PLA D'ESTUDIS
© Universitat Autònoma de Barcelona
© E. Escrich, A. Rañé, T. Veres.

332 hores, 5 assignatures, 50% docència pràctica,
80 Professors especialistes en Fisiologia i Medicina de Muntanya


ENTITATS AVALADORES

International Society of Mountain Medicine

The Medical Commission of the International Mounteineering and Climbing Federation

Commission for Mountain Emergency Medicine

Campus d'excel·lència internacional U A B