La lectura del cicle troià a través del role-playing i les xarxes socials

TítolLa lectura del cicle troià a través del role-playing i les xarxes socials
Publication TypeArticle de revista
Any de publicació2019
AutorsCantó, B
RevistaMethodos
Volum4
Paginació71-83
Número ISSNISSN 2013-682X
Paraules claucompetencias, competències, grec, griego, literatura, Num 4, redes sociales, role-playing, xarxes socials
URLhttps://ddd.uab.cat/pub/methodos/methodos_a2019n4/methodos_a2019n4p71.pdf
Full Text

L'article recull l'experiència didàctica d'una lectura alternativa del contingut literari, cultural i artístic del cicle troià, a través de rols i de perfils oberts ad hoc a la xarxa social Facebook. La proposta afavoreix el treball competencial i interdisciplinari, potenciant també la capacitat empàtica i creativa de l'alumnat. El fet de reescriure i representar el mite afavoreix l'aprenentatge significatiu, cooperatiu i responsable, el qual propicia l'assoliment d'un coneixement més ric i complert.

Campus d'excel·lència internacional U A B