Un examen de Grec per a les PAU. Reflexions, plantejaments i dades

TítuloUn examen de Grec per a les PAU. Reflexions, plantejaments i dades
Publication TypeArticle de revista
Any de publicació2012
AutorsMestre, F
RevistaMethodos
Volum1
Paginació29-38
Número ISSN2013-682X
Paraules clauavaluació, competences, competencias, competències, evaluación, evaluation, grec, greek, griego, Num 1
URLhttps://ddd.uab.cat/pub/methodos/methodos_a2012n1/methodos_a2012n1p29.pdf
Full Text

En aquest article es fa una descripció de l’examen de Grec de les Proves d’Accés a la Universitat, en l’àmbit universitari de Catalunya. La intenció principal de l’autora és exposar a partir de quins paràmetres són confegits i quins objectius pretén atènyer cadascun dels cinc exercicis que composen l’examen, així com l’examen en el seu conjunt, tant en relació amb les assignatures de Grec del batxillerat com en relació als continguts, habilitats i competències avaluables de cara a l’accés a una titulació universitària.

Campus d'excel·lència internacional U A B