La pràctica oral en l’aula de grec antic

TítuloLa pràctica oral en l’aula de grec antic
Publication TypeArticle de revista
Any de publicació2012
AutorsCarbonell Martínez, S
RevistaMethodos
Volum1
Paginació39-46
Número ISSN2013-682X
Paraules claudidàctica, didactics, grec, greek, griego, ICT, Num 1, oralitat, oralidad, orality, TIC
URLhttp://ddd.uab.cat/pub/methodos/methodos_a2012n1/methodos_a2012n1p39.pdf
Full Text

L’adquisició d’una compètencia lingüística global, que implica la capacitat de comprensió i producció de textos a nivell escrit i oral, es perfila ja entre molts docents de grec i llatí com l’objectiu fonamental al que deuria aspirar la nostra formació acadèmica, atès l’evident fracàs obtingut amb els mètodes «tradicionals» de gramàtica i traducció. En l’article es mostren alguns exemples d’activitats orals, amb i sense suport textual, que estan fent-se en les nostres aules de grec. Es presenten algunes tècniques per a l’aprenentatge d’idiomes, es parla de la importància de la lectura cursiva o de la profitosa utilització de recursos audiovisuals del grec modern.

Campus d'excel·lència internacional U A B