Presentació del lèxic bàsic Grec-Català

TítolPresentació del lèxic bàsic Grec-Català
Publication TypeArticle de revista
Any de publicació2016
AutorsSánchez i Bernet, A
RevistaMethodos
Volum3
Paginació107-111
Número ISSN2013-682X
Paraules claubàsic on-line, Iseu, lèxic, Lísias, Num 3, vocabulari, Xenofont
URLhttp://ddd.uab.cat/pub/methodos/methodos_a2016n3/methodos_a2016n3p107.pdf
Full Text

Atesa la dificultat de molts estudiants de primer curs de Filologia Clàssica per consultar àgilment diccionaris i adquirir un vocabulari bàsic, presentem el Lèxic bàsic grec-català amb més de 800 paraules de l’oratòria judicial de Lísias i Iseu i d’alguns textos narratius de Xenofont. Es pot consultar lliurement on-line i imprimir fàcilment, consta d’una traducció catalana de les accepcions més comunes del mot i informació morfosintàctica bàsica a més d’un aparat amb els derivats catalans.

Campus d'excel·lència internacional U A B