Articles

Found 30 results
Author Keyword Títol Type [ Year(Asc)]
Filters: Keyword is Num 1  [Clear All Filters]
2012
C. Ferrero Hernández, «Ejemplos de relectura de la tradición clásica en clave de literatura de género», Methodos, vol. 1, p. 193-200, 2012.
J. Carbonell i Manils, «El llatí a les Proves d’Accés a les Universitats de Catalunya (PAU). L’harmonització de contraris», Methodos, vol. 1, p. 17-28, 2012.
J. Cortadella i Antela, B., «El Màster i la formació de l’investigador en Història Antiga: l’experiència del workshop com a mitjà d’avaluació», Methodos, vol. 1, p. 231-244, 2012.
L. Dejuan Gonzalez, «El treball cooperatiu a l’aula de llatí», Methodos, vol. 1, p. 133-142, 2012.
L. Blecua del Álamo i Noguerol Cañas, M., «Experiència docent en l’aplicació del mètode Lingua Latina per se illustrata, de Hans Ørberg», Methodos, vol. 1, p. 129-132, 2012.
L. Pomer Monferrer, «Innovació educativa a l’assignatura de Llatí dels graus de Filologia», Methodos, vol. 1, p. 143-154, 2012.
C. de la Rosa Cubo i Martín Ferreira, A. I., «Innovación docente y máster de Secundaria», Methodos, vol. 1, p. 267-276 , 2012.
G. Puigvert, «L’avaluació per competències en les activitats d’aprenentatge del nou grau en Estudis Clàssics», Methodos, vol. 1, p. 277-280, 2012.
P. L. Cano, «La epopeya, de los Lumière a la HBO: aspectos dialécticos de un estado de la cuestión», Methodos, vol. 1, p. 69-90, 2012.
C. de la Rosa Cubo, Martín Ferreira, A. I., i Molpeceres Arnáiz, S., «La metodología SACC en el grado en Estudios Clásicos : propuesta de seminario», Methodos, vol. 1, p. 209-226, 2012.
M. Tudela i Penya, «La nissaga catalana del món clàssic», Methodos, vol. 1, p. 303-306, 2012.

Pages

Campus d'excel·lència internacional U A B