Articles

Found 24 results
Author Keyword Títol Type [ Year(Asc)]
Filters: Keyword is Num 3  [Clear All Filters]
2016
E. Benítez, Guillén, L., i Stella, A., «Bacchanalia: celebrar el pasado, hacerlo presente, proyectar el futuro», Methodos, vol. 3, p. 237-245, 2016.
P. Gómez, Mestre, F., i González, V., «Base de textos grecs: una eina per a l’estudi de la sintaxi», Methodos, vol. 3, p. 85-92, 2016.
T. Ochagavía i Falip, E., «De la disputaçión que los griegos et los romanos en uno ovieron, Juan Ruiz, Arcipreste de Hita, Libro de buen amor, (siglo XIV)», Methodos, vol. 3, p. 187-189, 2016.
I. M. Panosa Domingo, «De les fonts antigues a l’escena contemporània. Arqueoescena: un pont entre el passat i el present, Num 3», Methodos, vol. 3, p. 55-66, 2016.
M. García Ferrer, «Diseño y construcción de un corpus de referencia de latín», Methodos, vol. 3, p. 93-105, 2016.
B. Antela i Munilla, G., «e-Humanitats i el món clàssic: l’entorn digital i la docència de màster online», Methodos, vol. 3, p. 229-235, 2016.
J. de Gea Ruiz, «El mundo del vino y su aplicación didáctica en el aula en las asignaturas de Cultura Clásica, Griego y Latín», Methodos, vol. 3, p. 207-227, 2016.
P. Gilabert Barberà i Palomar Pérez, N., «El participi en grec clàssic i en anglès: l’ús didàctic d’esquemes equivalents», Methodos, vol. 3, p. 113-118 , 2016.
I. Fernández, «Els treballs de recerca en format blog», Methodos, vol. 3, p. 195-197, 2016.
G. L. de Lerma i Ambròs, A., «Enseñanza de la lengua latina: resultados preliminares sobre las ventajas e inconvenientes en el empleo de diferentes metodologías», Methodos, vol. 3, p. 67-83, 2016.
T. ; Jenny i Nadal, F., «illARgonauta (el món clàssic i el màrqueting a través de l’AR)», Methodos, vol. 3, p. 155-159, 2016.

Pages

Campus d'excel·lència internacional U A B